חדשות ועדכונים

קאסטלוואניה (Castlevania)

ביקורת על הסדרה


הודעה על אסיפה כללית: בחירות למוסדות העמותה ואישור דו"חות

תאריך האספה, נושאי האספה, נהלים לקיום אספה מקוונת במרשתת ועוד


פרוטקול ישיבת ועד אוגוסט 2020

אייקון וירטואלי, בחירות למוסודת האגודה, אספה כללית לאישור דוחות ושנתונים


ריאיון עם ברנדון סנדרסון

אורח הכבוד של אייקון 2019


הודעה על ישיבת ועד אוגוסט 2020

עדכונים כללים, קביעת אספה כללית וצרות של קורונה


לחדשות ישנות...
calender
נגישות