להגעה לכנס יש להשאיל את מכונת הזמן של האגודה. המפתחות אצל הג'ינג'י.