על האגודה | פעילויות | הצטרפות | צרו קשר | כתבו לאתר | English Site | בפייסבוק
• שאלות נפוצות
• פורומי האגודה
• קישורים
• אתר פרס גפן
• עדכוני הוועד והאספה
• העדכון החודשי (דואל)
• צוות האתר
• RSS
• דרושיםחיפוש באתר:
חיפוש מתקדםפעילויות האגודה

• המימד העשירי - כתב עת
• כנסים ומפגשים
• פרס גפן
• תחרויות כתיבה ויצירה
• הפצת סיפורת עברית
• תרומות ספרים
• מבצעים והנחות לחברים
• מועדון הקריאה
• סדנאות כתיבה
• אייקון 2010

אסיפה כללית
חדשות האגודה / המערכת
יום שישי, 31/10/2008, שעה 19:01

הודעה על קיומה של אסיפה כללית, האסיפה תתקיים ביום ה' ה-‏20 בנובמבר בשעה 19:00 באשכול הפיס הסמוך לסינמטק תל-אביב.
עידכון - סדר היום של האסיפה ומסמכים נלווים.


ועד האגודה מודיע בזאת על אסיפה כללית שתתקיים ביום ה' ה-‏20 בנובמבר בשעה 19:00 באשכול פיס של תיכון עירוני א', רחוב הארבעה, תל-אביב, ליד הסינמטק.

שימו לב - בניגוד להודעה במכתב החודשי הקודם, האספה נדחתה בשבועיים ולא תתקיים ב-‏5 בנובמבר.

על סדר היום:

1. הצעה לשינוי בתקנון:
קוורום. במסגרת הרצון למנוע את המצב שבו כל אסיפה כללית נדחית בחצי שעה בשל העדר קוורום מתאים - מציע הוועד לשנות את תקנות האסיפה הכללית ולהתאים את כמות המינימום להגדרת קוורום עבור אסיפות האגודה. כמו כן, במסגרת מינהל תקין, אין מן הראוי שבהעדרו של קוורום ולאחר המתנה של מחצית השעה בלבד תתקבלנה החלטות על ידי גוף זה, המוכרז כקוורום. לפיכך אנו מציעים להפחית את הכמות הכללית של חברי האגודה הנדרשים לצורך קוורום. בד בבד, אם לא יתקיים קוורום כנדרש, תידחה האסיפה בשבוע ימים על מנת לאפשר לחברי האגודה להבין כי קולם של בודדים ספורים יישמע במסגרת האסיפה הקרובה.

הנוסח המוצע הינו כדלקמן:

מנין (בנוסח הקיים)
8.
(א) אסיפה כללית לא תיפתח אם לא נכחו לפחות רבע ממספר חברי העמותה; היה מנין זה נוכח בפתיחת האסיפה, רשאית היא להמשיך בדיוניה ולקבל החלטות אף אם פחת מספר הנוכחים.
(ב) באין קוורום, תתפזר האסיפה ותתכנס שנית באותו מקום לאחר מחצית השעה. אסיפה זו תחשב לאסיפה כללית מיוחד כשרה להעברת החלטות בכל מספר של חברים.

מנין (בנוסח המוצע)
8.
(א) אסיפה כללית לא תיפתח אם לא נכחו לפחות 30 חברי עמותה, או רבע ממספר חברי העמותה (המספר הנמוך מהשניים); היה מנין זה נוכח בפתיחת האסיפה, רשאית היא להמשיך בדיוניה ולקבל החלטות אף אם פחת מספר הנוכחים.
(ב) לא נתכנס המנין האמור תוך שעה מהזמן הנקוב בהזמנה, יראו את האסיפה כנדחית, ללא צורך בהזמנה נוספת, בשבוע ימים לאותה שעה ולאותו מקום, ובאסיפה נדחית זו יהיו הנוכחים רשאים לדון ולהחליט, יהיה מספרם אשר יהיה.


2. אייקון:
- סקירה על אודות פסטיבל אייקון 2008.
- סקירת השינויים שחלו באייקון בשנים האחרונות.
- מטרות ומקום האגודה באייקון בכלל, ובפרט באייקון 2009.
- דיון בהשלכות ובמצבים האפשריים אשר עלולים להתרחש בעקבות שינויים עתידיים.

כצעד מקדים, אנו מצרפים בזאת לעיונם של חברי האגודה כמה מסמכים שהוכנו עבור אייקון 2008 בתקופת ועד האגודה הקודם.

המסמך הראשון, ''תנאים לארגון וניהול אייקון 2008'', נוצר בפברואר 2007 על ידי הדס פרבר, במטרה לנסח סוג של נוסח מוסכם בהקשר של מידת המעורבות של האגודה. בסיכומו של דבר, ניסוחו של מסמך זה לא הושלם והוא מובא בצורתו האחרונה – בהסכמתם של הצדדים המעורבים.

המסמך השני, ''אייקון 2008, חוזה מול הסינמטק'' נוצר במאי 2008. יש להדגיש כי אין המדובר בחוזה, הסכם או כל מסמך בעל תוקף חוקי רשמי – אלא פירוט בלתי חתום של ההסכמות שנתקבלו בין הצדדים המארגנים – העמותה לקידום משחקי תפקידים בישראל, האגודה הישראלית למדע בדיוני ולפנטסיה, סינמטק תל אביב ומנהל הפסטיבל אורי אביב. המסמך עבר עדכונים ושינויים על ידי מספר מצומצם של אנשים ומטרתו לבטא הסכמה, וכך יש להתייחס אליו.

חשוב לציין כי מול הסינמטק נדונו רק הפרטים המופיעים בשלושת עמודיו הראשונים של המסמך (מסגרת כללית, תנאים ניהוליים ותנאים תקציביים) וכן עמודיו האחרונים – הצעת התקציב ופריסת כוח האדם, אשר אינם מובאים כאן בהיותם מוגנים בחיסיון.

המסמך השלישי והאחרון, הנקרא ''אייקון 2008 גרסת לוטם'', על שם מנסחו, ד''ר עמנואל לוטם, ובא להציג את ההסכם מול הסינמטק כפי שהאגודה רצתה להגישו לסינמטק, ואשר בסופו של דבר לא הוצג ולא הוגש בפני הסינמטק. את ההבדלים בגישה, בנוסח וברוח ההצעה אנו משאירים לעיניהם המאומנות של חברי האגודה ולפרשנותם.

ברשותו של גזבר האגודה רמי שלהבת מצוי מסמך החתום על ידי מנהל הסינמטק מר יאיר גרבוז, המאשר את אופן חלוקת הכספים שהובא במסמך העקרונות הקודם, לאחר שהתגלעה מחלוקת בנוגע אליו. המסמך מופיע בדפוס ואין ברשותנו בשלב זה גרסה סרוקה שלו. תוכנו עוסק בחלוקת רווחים לאחר הכנס – ומציין כי לידי העמותה והאגודה יועברו 15,000 ₪ מיד לאחר תשלום לספקים ורווח הבסיס הנדרש על ידי הסינמטק בגובה 50 אלף ₪. אופן חלוקתם של רווחים נוספים הושאר למשא ומתן אחרי הפסטיבל, אך מכיוון שלא קיימים רווחים נוספים השנה, אין טעם לדון בנושא.

בתקווה כי המידע המופיע והמצורף מובן ומובהר ככל הניתן, נשמח לראות את כל חברי האגודה המבקשים להשפיע (ברוח הבחירות השורה עלינו בימים אלה) על עתידו של אייקון. בל יאמר חבר אגודה כי לא הייתה בידו ההזדמנות לבצע את השינוי.

בשם ועד האגודה,
אמיר ארד,
יו''ר האגודהפרוטוקול ישיבת הועד שהתקיימה בתאריך 06.09.08
פרוטוקול ישיבת הועד שהתקיימה בתאריך 29.10.08
תנאים לארגון וניהול אייקון 2008
אייקון 2008, חוזה מול הסינמטק
אייקון 2008 גרסת לוטם

 
חזרה לעמוד הראשי         כתוב תגובה

 
השינוי מתאים בעיקר לתל-אביבים!  (חדש)
נועה רייכמן יום שלישי, 11/11/2008, שעה 17:56
השינוי המוצע בתקנון, לגבי הקוורום הדרוש לאסיפה, יפגע במי שמגיע - כמוני - מרחוק, ובתחבורה ציבורית.כדי להגיע בזמן לפגישה הנערכת בת''א בשעה 19:00 עלי לצאת מהבית ב16:00, לכל המאוחר.כמו כן, אני מתאמת מראש משמרות כדי להיות פנויה אחה''צ-ערב ביום האסיפה.
לעשות את המאמץ, ההשקעה הכספית והארגונית, ואז לגלות שהגעתי סתם והאסיפה נדחית לשבוע הבא? לא נראה לי הגיוני, או מעודד חברים מחוץ לגוש דן לבוא לאסיפות.
לדעתי צריך להוריד את מספר המשתתפים הדרושים לקוורום, ולהשאיר על כנו את התנאי לקיום אסיפה בכל מספר שיהיה, אחרי המתנה של חצי שעה.
   כתוב תגובה
השינוי מתאים בעיקר לתל-אביבים!  (חדש)
יעל יום שלישי, 11/11/2008, שעה 21:00
בתשובה לנועה רייכמן
זו רק הצעה לשינוי. יתקיים עליה דיון באסיפה ויובהרו גם הסיבות לשינוי. האסיפה יכולה להצביע נגד, אם הסיבות לא יהיו משכנעות דיין.

בכל מקרה, הוא לא תופס לגבי האסיפה הקרובה. הוא רק אמור לקבל אישור באסיפה הקרובה, ואם יאושר יקבל תוקף החל מהאסיפה שלאחריה.

בכל מקרה, אסיפה כללית הרי יש רק פעם בשנה. לכל היותר פעמיים. קשה לי לדמיין שתהיה עוד אחת לפני יולי/אוגוסט. בכל מקרה, התיקון וסיבותיו יובהרו באסיפה, ותראי שזה בסדר ואין מקום לחששות.

לגבי תחבורה ציבורית, יתכן שיש חברי אגודה שבאים מירושלים ברכב פרטי. שווה לבדוק ואולי לתפוס טרמפ עם מישהו? (זה לא קשור לשינוי התקנון כמובן).
   כתוב תגובה
הצעה  (חדש)
חגית, בשם עצמה יום רביעי, 12/11/2008, שעה 13:21
בתשובה ליעל
במידה ומקיימים אסיפה שלא במסגרת של אירוע נוסף (כנס, פסטיבל, יום עיון וכו'), יש מקום לשקול הסעה מאורגנת לאסיפה עבור כמות מסויימת של אנשים ומעלה מאותו המקום.
זה כבר נעשה בעבר בשנת 2001 (נדמה לי) כאשר הבחירות לאגודה התקיימו באולם מופת ברמת גן - היו הסעות לחיפה ויכול להיות שלמקומות נוספים.
   כתוב תגובה
השינוי אמור להחזיר את תקנון האגודה בערך למה שהיה ''כוונת המשורר''  (חדש)
גרומיט יום שלישי, 11/11/2008, שעה 21:44
בתשובה לנועה רייכמן
האגודה אימצה עם הקמתה את התקנון המצוי של עמותה. בנוסח המקורי נקבע שאסיפה תהיה חוקית אם נכחו בה רבע מחברי האגודה (כלומר, קוורום), ושאם לא היתה הנוכחות הדרושה האסיפה תפוזר ותתכנס שוב שבוע לאחר מכן ללא צורך בקוורום. המטרה בסעיף הזה היא למנוע אפשרות שקבוצה קטנה של חברים תכפה את דעתה על הרוב.

הנוהל הזה פעל עד 2001, ולפחות פעם אחת אכן כונסה מחדש האסיפה. כדי למנוע חזרה על זה שינו ב-‏2002 את התקנון, בצורה שעיקרה את הסעיף הזה מתוכן: פירושה המעשי של המתנה בת חצי שעה בלבד הוא שאין שום צורך בקוורום וכל קבוצה שהגיעה לאסיפה יכולה להכריע גם אם יש בה שני אנשים בלבד (או עשרה, לצורך העניין).

לדעתי (וחשוב לציין שאני זה שהציע לוועד את התיקון הנ''ל), אם האגודה אינה רוצה לחייב קוורום, מוטב שתאמר זאת במפורש ותבטל את סעיף 8 לחלוטין. אם היא רוצה בו, מוטב שינוסח בצורה שהולמת את מבנה האגודה הנוכחי, שבו יש כמה עשרות פעילים, וכ-‏300 חברים נוספים שנרשמו בעיקר בשביל ההטבות ו ההשתייכות. מינימום של 30 איש הוא מינימום ריאלי שמבטיח שרוב של חברי האגודה המעורבים ישתתף בקבלות ההחלטות. אם אין אפילו 30 חברים שבאו לאסיפה, זה כבר מצביע על בעיה מהותית מספיק כדי לדרוש את דחייתה. עד כה, מאשר שהתחלתי לבוא לאסיפות האגודה, מעולם לא קרה שהנוכחות ירדה מהמספר הזה.
   כתוב תגובה
שינוי המינימום לקוורום  (חדש)
ירון יום רביעי, 19/11/2008, שעה 19:11
אם יש רק מיעוט מחברי האגודה שמוניין לבוא לאסיפות כלליות - אכן רצוי לקבוע ש-‏30 מספיק לקוורום.
לעומת זאת התוספת של ''באסיפה נדחית זו יהיו הנוכחים רשאים לדון ולהחליט, יהיה מספרם אשר יהיה'' מאוד בעייתית.
מן הראוי שהחלטות המהותיות לקיום האגודה יתקבלו בקוורום מינימאלי.
   כתוב תגובה
שינוי המינימום לקוורום  (חדש)
Onyx יום חמישי, 20/11/2008, שעה 14:18
בתשובה לירון
ירון,

אני מציע שתקרא שוב את התקנון הנוכחי - במצב כיום, באם אין קוורום ולאחר המתנה של מחצית השעה, כל מספר חברים - יהא מספרם אשר יהא, מהווה קוורום ורשאי לדון ולהחליט כל החלטה.

אם כבר הנושא הזה של ''יהא מספרם אשר יהא'' בעייתי מבחינתך - מן הראוי שתתמוך בקיומה של אסיפה נדחית - ואם אסיפת וועד כ''כ לא חשובה עד כי מגיעים אליה מספר הנמוך מהכמות הנדרשת לקוורום, ככל הנראה הנושא לא מספיק חשוב בשביל חברי האגודה.

לא ניתן לאחוז את המקל בשני קצותיו, מי שרוצה להשפיע ושלא יקבלו החלטות בלעדיו במסגרת המשפט ''יהא מספרם אשר יהא'' - שיבוא לאסיפות.
   כתוב תגובה
Sadly, I couldn`t attend the meeting since I was, and still am,  (חדש)
Raz Greenberg יום ראשון, 23/11/2008, שעה 1:29
at the other side of the world. When is a report about the decisions made due?
   כתוב תגובה
Sadly, I couldn`t attend the meeting since I was, and still am,  (חדש)
Onyx יום ראשון, 23/11/2008, שעה 10:04
בתשובה לRaz Greenberg
פרסום הפרוטוקול וההחלטות שנתקבלו באסיפה יפורסם בימים הקרובים.
   כתוב תגובה


הדעות המובעות באתר הן של הכותבים בלבד, ולמעט הודעות רשמיות מטעם האגודה הן אינן מייצגות את דעת או אופי פעולת האגודה בכל דרך שהיא. כל הזכויות שמורות למחברים.