על האגודה | פעילויות | הצטרפות | צרו קשר | כתבו לאתר | English Site | בפייסבוק
• שאלות נפוצות
• פורומי האגודה
• קישורים
• אתר פרס גפן
• עדכוני הוועד והאספה
• העדכון החודשי (דואל)
• צוות האתר
• RSS
• דרושיםחיפוש באתר:
חיפוש מתקדםפעילויות האגודה

• המימד העשירי - כתב עת
• כנסים ומפגשים
• פרס גפן
• תחרויות כתיבה ויצירה
• הפצת סיפורת עברית
• תרומות ספרים
• מבצעים והנחות לחברים
• מועדון הקריאה
• סדנאות כתיבה
• אייקון 2010

הגדרות תפקידים
חדשות האגודה / המערכת
יום שני, 06/07/2009, שעה 19:37

הגדרות התפקידים הדרושים לאגודה, למעוניינים.


גזבר האגודה
* פיקוח על תזרים המזומנים השוטף של האגודה. אחריות על ביצוע כל הפעולות הבנקאיות של האגודה, ובכלל זה הפקדת כספים, רישום צ'קים ועוד. רוב הפעולות דורשות אישור של מורשה חתימה נוסף. ריכוז הקבלות והחשבוניות מספקים, ופנקסי הקבלות של האגודה.
* הכנת תקציב האגודה השנתי במהלך חודש דצמבר כך שיהיה מאוזן או רווחי. מעקב שוטף אחרי העמידה בו.
* אישור תקציבי כנסים, אירועים ופרויקטים לפני או במקביל להעברתם לוועד.
* מעקב שוטף על מאזני אמא''י, שגרירות סאנידייל בישראל וכל ארגון בת אחר שיצטרף לאגודה בעתיד, יחד עם גזברי הארגונים. אישור תקציבי אירועים בינוניים וגדולים של ארגונים אלה.
* הכנת הדו''ח הכספי השנתי של האגודה וסיוע בהכנת הדו''ח המילולי לאישור ועדת הביקורת והאסיפה הכללית.
* עבודה מול משרד רואי החשבון של האגודה בכל עניין הדורש את מעורבותם.
* יעוץ לוועד בכל נושא בעל משמעות כספית או תקציבית.
* פנייה לקרנות לצורך השגת מימון ליוזמות של האגודה, או סיוע למי שימונה לכך מטעם האגודה.

הערות: דרושה אחריות רבה מאוד בטיפול בעניינים כספיים. ניסיון קודם בתחום יהיה יתרון משמעותי.


דובר הוועד
* מעקב שוטף אחרי פורומי האגודה. הבאת נושאים רלוונטיים מהפורומים לתשומת לב הוועד, וכן כל פנייה אחרת מגורמים חיצוניים לוועד.
* ניסוח ופרסום התגובות הפומביות של הוועד.
* מענה למיילים הדורשים את תגובת ועד האגודה.


מזכיר הוועד
* כתיבת הפרוטוקולים בישיבות הוועד.
* העברת הפרוטוקולים לאישור חברי הוועד, עריכתם ופרסומם עד עשרה ימים אחרי ישיבת הוועד.
* תיאום מועדי ישיבות הוועד.
* ניהול רשימת המשימות של חברי הוועד. מעקב תקופתי אחר מילוי המשימות הללו והעברת המידע לידי יו''ר האגודה.
* ריכוז הנושאים העולים והכנסתם לסדר היום של ישיבות הוועד, בתיאום עם יו''ר האגודה.
* פרסום סדר היום של ישיבות הוועד בפורום האגודה, עד שבוע לפני מועד הישיבה.


מתאמים בין ארגוני הבת לאגודה (אמא''י ושגרירות סאנידייל בישראל).
* השתתפות בכל ישיבות הוועד של הארגון. ההשתתפות דורשת:
א. התמצאות בנושאים העומדים לדיון ובהשלכות שלהם על האגודה ועל הארגון.
ב. יעוץ לארגון בנושאים שבהם האגודה יכולה לסייע.
ג. העלאה לדיון של נושאים הרלוונטיים לאגודה.

* עדכון ועד הארגון על ישיבות ועד האגודה והעברת נושאים מטעמם לידי מזכיר הוועד.

* פיקוח על ההתנהלות התקינה של הארגון. בכלל זה:
א. מעבר על הפרוטוקולים הלא ערוכים של פגישות ועד הארגון.
ב. פיקוח על מילוי ההתחייבויות ההדדיות המופיעות בהסכם שבין הארגונים.
ג. טיפול בכל בעיה שעולה בפעילות הארגון ועדכון ועד האגודה בנושאים הדורשים את התייחסותו.

* תיאום בין פעילויות הארגון והאגודה. בכלל זה:
א. תיאום בין הארגון לאנשים הרלוונטיים באגודה בשלבים הקריטיים בארגון אירועים, ובכלל זה פיתוח הרעיון לאירוע, גיבוש תקציב וחתימה על חוזים.
ב. עדכון הוועד בפעילויות הארגון.
ג. עדכון האחראי על הביטוח על פעילויות הארגון.
ד. העברת פרסומים של הארגון לאתר האגודה ולמכתב החודשי.
ה. יעוץ למנהלי כנסים של הארגון והפנייתם במקרה הצורך לפעילי אגודה שיכולים לעזור להם. פיקוח על העמידה בלוח הזמנים של ההכנות לכנס.
ו. עזרה לארגון בקשר מול גופים חיצוניים.


מלווה לכל כנס (ייקבע לפני כל כנס)
* תיאום בין מנהל הכנס לוועד.
* ליווי הכנס בהתקדמותו ודיווח לוועד.
הערה: הגדרת תפקיד מפורטת יותר, בתוספת לוחות זמנים, תפורט בשלב מאוחר יותר.


איש קשר עם צוות השנתון והאתר
* תיאום שוטף בין הוועד לצוות השנתון והאתר.
* עדכון הוועד בנושאים הקשורים לאתר.
* עדכון הוועד בהתקדמות העבודה על השנתון.


אחראי בארטרים ושיתופי פעולה
* טיפול בהצעות לפרסום בבמות האגודה ושיתופי פעולה אחרים. לאחר שהצעה תהפוך לפרויקט רשמי, ימונה לה אחראי מבית פעילי האגודה או הוועד, בהתאם לצורך.


אחראי פרסים ותחרויות
* השגחה על התחרויות שמנהלת האגודה.
* פיקוח על תקינות תקנוני התחרויות.
* תיאום הפרסים לתחרויות, בחירתם והשגתם עם מנהלי התחרויות או המפיקים שלהן.


 
חזרה לעמוד הראשי         כתוב תגובה

 
הדעות המובעות באתר הן של הכותבים בלבד, ולמעט הודעות רשמיות מטעם האגודה הן אינן מייצגות את דעת או אופי פעולת האגודה בכל דרך שהיא. כל הזכויות שמורות למחברים.