על האגודה | פעילויות | הצטרפות | צרו קשר | כתבו לאתר | English Site | בפייסבוק
עוד בקטגוריה זו:

פרס עינת 2014: התחרות נפתחת!
חדשות האגודה / המערכת
18/08/14
תגובות: 0  
מפגש: עולם חדש מופלא
חדשות האגודה / המערכת
06/08/14
תגובות: 0  
קרן אמבר נפטרה
חדשות האגודה / המערכת
04/08/14
תגובות: 8  
עדכוני הועד 16.6.14
חדשות האגודה / ועד האגודה
07/07/14
תגובות: 0  
מפגש: אוקיינוס בקצה המשעול
חדשות האגודה / המערכת
01/07/14
תגובות: 0  
''ישראל חוגגת עם הארי פוטר 4''
חדשות האגודה / ועד האגודה
27/06/14
תגובות: 0  
בדיון 2014 - מבט שני: קריאה בעיניים אחרות
חדשות האגודה / ועד האגודה
15/06/14
תגובות: 0  
מועמדי פרס גפן 2014
חדשות האגודה / ועד האגודה
12/06/14
תגובות: 0  
מפגש: המצפן הזהוב
חדשות האגודה / המערכת
04/06/14
תגובות: 0  
עדכוני הועד 16.5.14
חדשות האגודה / ועד האגודה
26/05/14
תגובות: 2  
הודעה על פגישת ועד האגודה 16.5.14
חדשות האגודה / ועד האגודה
15/05/14
תגובות: 0  
עדכוני הועד 2.5.14
חדשות האגודה / ועד האגודה
14/05/14
תגובות: 3  
מפגש: אבק כוכבים
חדשות האגודה / המערכת
07/05/14
תגובות: 0  
עדכוני הועד 25.3.14
חדשות האגודה / ועד האגודה
23/04/14
תגובות: 0  
גיבור על גיבורים
חדשות האגודה / המערכת
09/04/14
תגובות: 0  

פרוטוקול האספה הכללית
חדשות האגודה / המערכת
יום ראשון, 09/08/2009, שעה 8:45

פרוטוקול האספה ותוצאות הבחירות לוועד האגודה ולוועדת הביקורת


פרוטוקול האספה הכללית של אגודה ישראלית למדע בדיוני ולפנטסיה
6 באוגוסט, 2009, תל אביב

1. האספה התכנסה ביום ה', 6/8/2009, בשעה 16:00

2. ליאת שחר נבחרה ליו''ר האסיפה. עדי לויה נבחרה למזכירת האסיפה.

3. ועד האגודה דיווח על פעולותיו בשנה האחרונה.

4. פרס גפן: בפסטיבל אייקון 2008 נערך מפגש חברים בנושא פרס גפן שהיה פרודוקטיבי מאוד. בעקבותיו חלו שינויים בקטגוריות הפרס ובמבנה ההצבעה. הוחלט כי הזכאות למועמדות לפרס גפן תיקבע על פי השנה הקלנדרית ותיסגר ב-‏1 בינואר בכל שנה. שנת 2009 נקבעה כשנת מעבר, ולכן רשימת הזכאות למועמדות נסגרה ב-‏28.2.2009. ההצבעות לשלב א' החלו באינטרנט ב-‏1.3.2009 ונפתחה אפשרות לחברי האגודה להצביע בקלפיות בכנס עולמות.
ההצבעה האינטרנטית לשלב ב' של הפרס נפתחת החל מהשנה במהלך שבוע הספר העברי, במקביל לקידום הפרס. ההצבעה תימשך במהלך פסטיבל אייקון.

5. אמא''י: לצורך הידוק הפיקוח על אמא''י ושיפור התיאום בין אמא''י להנהלת האגודה הוגדר מחדש תפקיד המתאם מול אמא''י ונחתם הסכם חדש עם הנהלת אמא''י. עיקריו הם:
* אמא''י הוגדר מחדש כמועדון חברים. חברי אמא''י לא ייחשבו חברי האגודה.
* הנהלת אמא''י תהיה כפופה לוועד האגודה
* כספי אמא''י ימשיכו להתנהל בחשבון הבנק של האגודה. ניהולם יעשה על ידי גזבר מטעם הארגון, בפיקוח גזבר האגודה. הוצאות המנהלה יתחלקו בין הגופים.
* חברי אמא''י ישלמו דמי חבר למועדון ויזכו להנחות זהות לאלה המגיעות לחברי אגודה באירועים שהאגודה מארגנת לבדה. הנחות באירועים המאורגנים בשיתוף עם גופים אחרים יינתנו בתיאום עם יתר השותפים.
* חברי האגודה יהיו זכאים להנחות זהות לאלו שמקבלים חברי אמא''י בפעילויות הארגון.
* האגודה תפעל לקידום תכנים רלוונטיים לאמא''י באירועיה ותיעזר באמא''י בקביעת תכנים אלו.
* במקרה של התנהלות כספית לא תקינה, תורשה האגודה לנקוט באמצעים משמעתיים נגד אמא''י, לרבות קנסות.
* כל שינוי בהסכם מחייב את הסכמת שני הצדדים.

במהלך כנס הארוקון 2009 של אמא''י עלה חשש להתנהגות מינית לא הולמת, ובכלל זה תקרית שזה שתי קטינות ניגשו והציעו למוכר באחד הדוכנים מופע ''יורי'' תמורת הנחה. המוכר סירב, אך אין לדעת לאן היו הדברים מתגלגלים אלמלא כן. לאור חומרת האירוע ערך ועד האגודה תחקיר מקיף עם מנהלי הכנס ועדים נוספים. בשלב זה נראה שמדובר באירוע בודד ושניתן להשתלט על התופעה בטיפול נכון. נותר עדיין לפנות לייעוץ משפטי לבירור האחריות המשפטית של האגודה על מעשי המבקרים באירועים שהאגודה מארגנת, ובפרט האחריות המשפטית שלנו כלפי קטינים.

6. שגרירות סאנידייל בישראל: נחתם הסכם שיתוף פעולה שעיקריו הם:
* השגרירות תנוהל על ידי גוף מצומצם בן שלושה חברי הנהלה. גזבר השגרירות יכול להיות אחד מהם או גזבר חיצוני.
* הנהלת השגרירות תהיה כפופה לוועד האגודה.
* כספי השגרירות יועברו לחשבון האגודה וינוהלו על ידי גזבר מטעמה, בפיקוח גזבר האגודה. במסגרת הניהול המשותף יתחלקו הוצאות המנהלה בין הגופים.
* בשנה שבה לא ימצאו שלושה חברים להנהלת השגרירות, השגרירות תיטמע באגודה וחבריה יהפכו לחברי אגודה מלאים, על כל הזכויות והחובות הנלוות לכך. בוועד האגודה ימונה נציג שיטפל בענייני שגרירות סאנידייל בישראל וקהילת באפי.
* עד אז, ישלמו חברי השגרירות את דמי החבר הנהוגים בארגון ויזכו לכל ההטבות והנחות שלהם זכאים חברי אגודה באירועים שהאגודה מארגנת לבדה. הנחות באירועים המאורגנים בשיתוף עם גופים אחרים יתואמו מולם. חברי השגרירות לא יהיו זכאים למנוי על השנתון ולא יוכלו להיבחר לוועד האגודה או להשתתף כחברים מן המניין באסיפות הכלליות של אגודה.
* עד לאיחוד הסופי רשאי כל אחד מהצדדים להתיר את ההסכם באישור האסיפה הכללית של הארגון.

7. נושאים נוספים: אף שנושא הקשר בין הוועד לפעילים הופיע במצעי כמה מחברי הוועד הנבחרים בשנה שעברה, הנושא לא קודם כמצופה. עם זאת, חל שיפור משמעותי ברמת הפירוט של הפרוטוקולים ובפרסום מוקדם של סדר היום של הישיבות. לחברי האגודה ניתנה הזדמנות להגיע לישיבות הוועד כדי להעלות נושאים, ואחדים מהם ניצלו אותה.
כמו כן הוחלט על ביטול ''המימד העשירי'', מתוך תחושה שכתב העת צעד במקום ונותר מיושן במקצת, ולא הצדיק את העלויות הגבוהות של הפקתו. לאחר סקירת חלופות הוחלט להוציא לאור שנתון בפורמט של ספר, אשר יעסוק בסיפורי מקור ויתפרסם מדי שנה לקראת פסטיבל אייקון.
לבסוף צוינו לשבח שני ערבי העיון שארגן רז גרינברג במהלך השנה: ערב חולית בבית אריאלה בתל אביב ואירוע הנוסע השמיני בסינמטק ירושלים. הוועד מודה לרז גרינברג על הרעיונות והביצוע.

8. ליאת שחר סקרה בפני האסיפה את היחסים בין האגודה להנהלת פסטיבל אייקון: לדבריה, למעשה, אייקון אינו אירוע של האגודה כרגע. האגודה אמנם ייסדה אותו, אבל האנשים שמנהלים אותו הובילו אותו קדימה והאגודה איבדה בהדרגה את השפעתה עליו. כעת היא מאמינה שיש להתייחס לאייקון כאל גוף נפרד ועצמאי בכדי לקיים מערכת יחסים של שיתוף פעולה שבה שני הגופים תורמים אחד לשני.

במשך השנה מהאסיפה בנובמבר ועד עכשיו, היו שלל מערכות יחסים בין האגודה לאייקון, שלא הצליחו לקדם את התקשורת באופן מספק.
הוועד ינסה ליצור מצב שבו תוכל האגודה להביע את הרצונות והצרכים שלה.
אחרי אייקון 2009 יערכו פגישות עם הנהלת אייקון על מנת להגדיר את מערכת היחסים עם הפסטיבל . הצעדים הגדולים יועלו מול חברי האגודה, אך הקטנים יותר, מטבע הדברים, יהיו נתונים לשיקול דעתו של הוועד.

לשאלה מהקהל השיבה ליאת שחר שהמותג ''אייקון'' שייך במשותף לאגודה ולעמותה לקידום משחקי תפקידים בישראל. בתיאוריה האגודה יכולה לקחת את השם, אבל לא את מהותו של הפסטיבל, שנובעת מעבודתם של אנשים לכל אורך השנה. נושא השם אמנם עולה שוב ושוב מחדש, אך הוא אינו רלוונטי בשלב זה למהות מערכת יחסים בין האגודה לבין הפסטיבל.
באשר לאייקון הקרוב מסרה ליאת שחר שהמגעים עם הנהלת הפסטיבל נמשכים, ונעשה כל שביכולתנו לשמר את ההטבות הקיימות לחברי האגודה.

9. דו''חות שנתיים: הוועד הציג בפני האספה את הדו''ח הכספי ואת הדו''ח המילולי לשנת 2008.

10. חברת ועדת הביקורת יעל פורמן המליצה בפני האסיפה לאשר את הדו''ח. כמו כן פרשה בפני האסיפה את דו''ח ועדת ביקורת לשנת 2008, ובכלל זה סיכום הפניות לוועדה והמלצותיה לשיפור פעולת הוועד.

11. שינוי תקנון האגודה: הועלתה הצעה לשנות את סעיף 9 בתקנון האגודה כדלקמן:
הנוסח הקיים:
9. יושב ראש ומזכיר
אסיפה כללית תבחר, מבין חברי העמותה, יושב ראש ומזכיר לאסיפה.
הצעה לשינוי:
9. יושב ראש ומזכיר
יושב ראש האגודה יכהן כיושב ראש האסיפה הכללית. בהיעדרו תבחר האסיפה יושב ראש לאסיפה מבין חברי העמותה. האסיפה תבחר מזכיר לאסיפה מבין חברי העמותה.
ההצעה לשינוי התקנון התקבלה ברוב קולות.

12. שינוי תקנון האגודה: הועלתה הצעה לשנות את סעיף 7 בתקנון האגודה כדלקמן:
הנוסח הקיים:
7. תפקידים של אסיפה כללית רגילה
אסיפה כללית רגילה תשמע דינים וחשבונות על פעולות הועד ועל פעולות ועדת הביקורת, תדון בהם ובדין וחשבון הכספי שהגיש לה הועד, תחליט על אישורם, ותבחר בועד ובועדת הביקורת.
הצעה לשינוי:
7. תפקידים של אסיפה כללית רגילה
אסיפה כללית רגילה תשמע דינים וחשבונות על פעולות הועד ועל פעולות ועדת הביקורת, תדון בהם ובדין וחשבון הכספי שהגיש לה הועד, תחליט על אישורם, ותבחר בועד ובועדת הביקורת.
כמו כן תהיה רשאית האיפה, בהצבעת רוב המשתתפים בה, להדיח בעלי תפקידים שמונו על ידי הוועד. הצעה להדחתו של בעל תפקיד תועלה בסדר היום של הישיבה ולבעל התפקיד יינתן להשיב לטענות כלפי תפקודו.
ההצעה נדחתה ברוב של 11 בעד מול 17 נגד.

13. שינוי תקנון האגודה: הועלתה הצעה לשנות את סעיף 17 בתקנון האגודה כדי לחייב את ועד האגודה להתחייב לפרק זמן מוגדר למסירת הודעות על ישיבותיו ולפרסום הפרוטוקולים שלהן.
הנוסח הקיים:
17. פרוטוקול
הוועד ינהל פרוטוקול מישיבותיו והחלטותיו.
הצעה לשינוי:
הוועד ינהל פרוטוקול מישיבותיו והחלטותיו. סדר היום של ישיבת ועד יוצג באתר האגודה עד שבוע לפני הישיבה, וניתן יהיה לתקן אותו עד יומיים לפניה. פרוטוקול הישיבה יתפרסם עד 17 יום אחריה.
ההצעה נדחתה ברוב של 7 בעד מול 19 נגד.

14. פרס גפן – הועלתה הצעה לעיגון מספר הקטגוריות בפרס גפן וסוגן, ולקבוע כי כל שינוי בהן לעומת המצב הקיים ידרוש את אישורה של האסיפה הכללית.
לאחר דיון תוקנה ההצעה לנוסח הבא: כל שינוי במספר הקטגוריות בפרס גפן וסוגן ידרוש את אישורה של האסיפה הכללית, כל עוד הדבר אינו עומד בסתירה לתקנון פרס גפן.
ההצעה התקבלה ברוב של 25 בעד מול 4 נגד.

15. הדיון בנושא מבנה הוועד נדחה מאחר שהשנה היו רק ארבע מועמדות לוועד.

16. הדו''ח הכספי והדו''ח המילולי אושרו ברוב של 25 תומכים מול 2 מתנגדים.

17. הסתייגויות המתנגדים: גילי כהן-ארזי התנגדה מכיוון שלא ניתן הסבר מספק להרכבו של סעיף ''אחזקה'' בדו''ח. אמיר ארד טען שהדו''ח אינו מפורט מספיק וחסרה בו הפרדה בין כספי העמותה עצמה לכספי אמא''י (מועדון חברים לענייני מאנגה ואנימה הפועל תחת האגודה).

18. בחירות: נערכו בחירות לוועד האגודה ולוועדת הביקורת. סה''כ הצביעו 45 חברי אגודה.
א. מועמדים לוועד: לילי דאי, עדי לויה, נעמה פרידמן וליאת שחר.
המועמדים לוועדת הביקורת: איתי גרייף וערן ויטל.
ב. נבחרו לוועד האגודה: לילי דאי, עדי לויה, נעמה פרידמן וליאת שחר.
נבחרו לוועדת הביקורת: ערן ויטל.
הודעה על הבחירות והצגת המועמדויות

 
חזרה לעמוד הראשי         כתוב תגובה

 
i hate to be a nag  (חדש)
גל in america יום שישי, 21/08/2009, שעה 23:58
(who am i kidding. i love it :-)
but -
1. the main decisions should also be added to this page: http://www.sf-f.org.il/story_977
2. the ''about the soociety'' page is still not updated, regarding the new vaad and position holders.

   כתוב תגובה

הדעות המובעות באתר הן של הכותבים בלבד, ולמעט הודעות רשמיות מטעם האגודה הן אינן מייצגות את דעת או אופי פעולת האגודה בכל דרך שהיא. כל הזכויות שמורות למחברים.