על האגודה | פעילויות | הצטרפות | צרו קשר | כתבו לאתר | English Site | בפייסבוק
• שאלות נפוצות
• פורומי האגודה
• קישורים
• אתר פרס גפן
• עדכוני הוועד והאספה
• העדכון החודשי (דואל)
• צוות האתר
• RSS
• דרושיםחיפוש באתר:
חיפוש מתקדםפעילויות האגודה

• המימד העשירי - כתב עת
• כנסים ומפגשים
• פרס גפן
• תחרויות כתיבה ויצירה
• הפצת סיפורת עברית
• תרומות ספרים
• מבצעים והנחות לחברים
• מועדון הקריאה
• סדנאות כתיבה
• אייקון 2010

פרוטוקול האספה הכללית
חדשות האגודה / המערכת
יום שישי, 17/09/2010, שעה 9:49

פרוטוקול האספה הכללית של אגודה ישראלית למדע בדיוני ולפנטסיה שנערכה ב-‏15.8.2010


האסיפה התכנסה ביום א, 15.8.2010, בשעה 18:00, בנוכחות של 28 חברי עמותה.
ליאת שחר נבחרה ליו''ר האסיפה. הדס משגב נבחרה למזכירת האסיפה.

על סדר היום:
1. דיון בהמשך חברות בעמותה על פי סעיף 3(ב)(3) בתקנון העמותה.
2. סקירת שנת פעילות בעמותה.
3. בחירות לוועד ולוועדת ביקורת.

* אישור הדו''ח הכספי התעכב בשל החלפת רואה החשבון של האגודה, ותכונס אסיפה נפרדת על מנת לעשות זאת כאשר יהיה מוכן.

1. דיון בהמשך חברות בעמותה על פי סעיף 3(ב)(3) בתקנון העמותה.
הוועד סקר את פעילותו של חבר העמותה, אורי אביב, אותה הוא רואה כמנוגדת למטרות העמותה, והעלה את הנושא לדיון פתוח באסיפה. נשמעו דעות לכאן ולכאן. החבר המדובר הוזמן לדבר בפני האסיפה ו/או הוועד, אך בחר שלא להגיע.
השאלה שעמדה בפני האסיפה: האם הליך משפטי שמנוהל נגד האגודה, אשר עולה לאגודה כסף, פוגע ביכולתה לקדם את מטרותיה, ושנועד להעביר את פסטיבל אייקון מעמותות הפעילים לידיים פרטיות, מהווה פגיעה במטרות האגודה? והאם מדובר בפגיעה מספקת להצדיק הוצאת חבר מהאגודה?
הוועד ביקש להדגיש שאין מדובר בדיון תקנוני, אלא בהחלטה פרטנית לגופו של עניין. כמו כן, הודגש כי הדיון הינו בפעולותיו של החבר בלבד, ולא בדעותיו, שכן לכל אדם מותר להחזיק בדעה משלו, וברצונה של האגודה לעודד מגוון דעות ופעילים, ולא להיפך.
ההחלטה בנושא לא היתה קלה, לא לוועד ולא לאסיפה. שיתוף הפעולה ודרכי נועם הם ערכים מהותיים על פיהם מנסה האגודה לפעול בכל דבר ועניין, וכולנו מקווים כי לא יתעורר שוב צורך בדיונים מסוג זה.
דעות מרכזיות שהושמעו:
- יש להתחשב בשני אינטרסים מובהקים של האגודה: קידום מטרותיה וההגנה עליהן, לעומת הרצון בשיתוף כלל הפעילים בעבודה לקידום המטרות הללו. ההחלטה להוציא חבר מן האגודה הינה החלטה משמעותית, שאין לקבל בקלות, שכן האגודה נועדה לשמש בית לכל פעיל ויוזמה שירצו בכך. להחלטה כזו ישנן משמעויות פוליטיות וחברתיות שיש לשקול בזהירות לפני ההצבעה.
- הנושא עלה לדיון גם בעמותה מייסדת נוספת של אייקון, העמותה למשחקי תפקידים בישראל, שם הוחלט לא להעלותו לדיון באסיפה.
- האם צריך להכריע בנושא רק בתום ההליך המשפטי, לאחר שתהיה הכרעה רשמית לגבי הצד הצודק בעימות?
- האם קיימת אפשרות להליך אלטרנטיבי, כגון הקפאת החברות עד תום ההליכים?
תשובת הוועד: הליך כזה לא קיים בתקנון האגודה.
- האם לא מדובר ביצירת תקדים, ולא עשויה להיות בכך הרתעה והפעלת לחץ במקרים בהם אדם פרטי יבקש להגן על זכויותיו בפני האגודה? ומצד שני – אם הפעולה הינה מוצדקת, הימנעות ממנה מתוך חשש מיצירת תקדימים הינה בעייתית אף היא.
- האם יש לקחת בחשבון פעולות קודמות של אותו פעיל, לפני קבלתו לאגודה, שיכולות להיחשב לפגיעה במטרות האגודה, ומדוע בחר הוועד לקבל אותו לאגודה מלכתחילה?
תגובת הוועד: הקבלה לאגודה היתה בזמן ניסיון להליך פשרה, סימן לרצון טוב וניסיון להתגבר על משקעי העבר. השאלה העומדת בפני האסיפה נוגעת להתנהלותו של החבר בהווה בלבד.
- כיצד פוגע ההליך המשפטי המתנהל במטרות האגודה? הדיון העלה מספר פגיעות, ביניהן המשאבים (כלכליים ואחרים) שההליך דורש, ואשר נמנעים מפעילותה השוטפת של האגודה בקידום מטרותיה, והעברת נכסים של עמותות מתנדבים לידיים פרטיות, שם לא ניתן לפקח על השימוש בהם. כמו כן, ישנה פגיעה טכנית באגודה, שכן חבר אגודה רשאי לצפות בכל מסמכיה, ועשוי להשתמש במידע פנימי בהליך המשפטי נגד האגודה, ורשאי להצביע באסיפות האגודה גם בנושאים בהם יש לו ניגוד עניינים.

בתום הדיון הועלה הנושא להצבעה. לבקשת הקהל וחבר ועדת ביקורת, ההצבעה היתה חשאית, והקולות נספרו על ידי חבר וועדת ביקורת. האסיפה הכללית בחרה ברוב קולות להוציא את החבר מהעמותה.

2. סיכום שנת פעילות בעמותה
יו''ר העמותה, ליאת שחר, סקרה את פעילות העמותה בשנה החולפת:
כנסים
- מאורות 2009:
נוסד כנס מאורות, כנס חורף חד-יומי המתקיים בירושלים במהלך חנוכה, תוך שיתוף פעולה עם נוער שוחר מדע. אתר הכנס הראוי לציון כלל חדשות יומיות ופרויקט סיפורים, ומהווה דוגמא לכנסים הבאים. הכנס, בנושא ''פני מועדות לכוכבים'', היה מוצלח, וכבר החלה העבודה על מאורות 2010.
- עולמות 2010:
כנס עולמות, בנושא ''מדעי הקסם'', הדגיש את הקהילתיות והפן החברתי שבכנסים, וזכה לשבחים מצד המשתתפים והמבקרים בו. עם זאת, הכנס לא עמד במגבלות ויעדי התקציב שלו, ועל כנסי עולמות העתידיים לשפר את ההתנהלות הכלכלית.
- בדיון 2010:
נושא הכנס היה דרקונים, ונערכו בו שני מושבים, על דרקוני המזרח ועל דרקוני המערב. הכנס נוהל בשיתוף פעולה עם התוכנית הרב-תחומית במדעי הרוח באוניברסיטת בר-אילן.
- פאן.קון:
כנס פאן.קון, עד זמן האסיפה, מתנהל היטב, ונראה שכולם נהנים.
- אייקון:
אייקון 2009 היה נקודת משבר במערכת היחסים בין הנהלת הכנס לאגודה, והוביל לשקילה מחדש של אופן ההתנהלות של הכנס. לאחר מסע ומתן ארוך, וחיכוכים נוספים שנוצרו במשך השנה, התקבלה החלטה לנהל את אייקון בנפרד ממנהליו בשנים האחרונות. אייקון 2010 צפוי בחול המועד סוכות, ומתקדם בקצב טוב. מנהלי אייקון 2009 מקיימים אירוע נפרד תחת הכותרת ''אייקון TLV''. נושא השם ''אייקון'' נמצא כעת בדיון משפטי.

פעילות האגודה לבד מכנסים
- יצירת מאגר וגוף פעילים, בניהולה וטיפוחה של נעמי וינר
* עד כה היו ארבעה מפגשים, אחד מהם מחוץ לגוש דן. עוד אחד צפוי לפאן.קון ועוד אחד לאיקון. כך שנעמוד בשישה.
* רוב הוועד נכח בכל המפגשים.
* בכל מפגש היו 15 פעילים ומעלה.
* מפגשים בתאים התבררו כהרבה יותר מסובכים לתיאום מהצפוי – ביעד ניהול מפגשים מחוץ לגוש דן לא עמדנו. מסקנה לשנה הבאה – את המפגשים הללו יש לתכנן ולתאם בתחילת שנת הפעילות.
* התקשורת בין הוועד לפעילים ולהפך השתפרה מאוד – לפעילים ניתנה הזדמנות להביע את דעתם במגוון נושאים, ודבריהם היו מעניינים והשפיעו על התנהלות האגודה. הרבה מהדברים שעלו במפגשים נמצאים ביישום. היישום הזה לא הביא מיידית להורדת העומס על חברי הוועד, ויש להמשיך להתאמץ לחתור לכך ולמסד את הקשר עם הפעילים.
* השנה היתה שנת למידה ליוזמה הזו, עם כמה הצלחות קטנות והרבה מסקנות לעתיד. גוף פעילים הינו דבר שצריך להשקיע בו וללמוד אותו כדי להביא לתוצאות טובות יותר וליציבות גדולה יותר באגודה.

- הוגדר דף דרושים לתפקידים באגודה, בשיתוף גוף הפעילים, לצד הסדרה של חיפוש פעילים באמצעות קולות קוראים כלליים ופניה לגוף הפעילים.
- בעידוד האגודה, נפתח תא מד''ב ופנטסיה ירושלמי - הרחפת הקלה.
- האגודה ניהלה מספר מבצעי רישום חברות לאורך השנה: במהלך אפריל ניתן היה להירשם במחיר מוזל לחברות של שנתיים. במהלך אוגוסט נוהל מבצע חברים מחדשים, שבו יכלו חברי אגודה בעבר לחדש את חברותם באגודה במחיר מוזל.
- האגודה החלה בתהליך מעבר שרת של אתרים ופורומים.
- נמצא יחצ''ן שיבנה מערך יחצ''נות מסודר לאגודה: אמיר שחר.

- פרס גפן:
* לוח הזמנים של הפרס שונה, על מנת להאריך את תקופת ההצבעה בשלב ב' ולאפשר שילוב בין פעילויות הנוגעות לפרס לבין אירועי שבוע הספר.
* ועדת הפרס יצרה קשר עם הוצאות הספרים במטרה לקדם את הפרס והיחס אליו.

- פרס עינת:
* בשנת 2009 הוגשו 51 סיפורים, מהם 46 התמודדו. התנהלות התחרות, ללא מנהל ומפיק, היתה פחות טובה מבשנה שעברה. הטקס באייקון היה בעייתי לאחר שנוספו לו ברגע האחרון אירועים אחרים, כך שאירוע הפרס הפך לאירוע בתשלום, והזמן שהוקדש לפרס עינת היה דחוק. האירוע נתפס בעיני המשפחה כלא מכובד.
* נציגי האגודה פנו למשפחה על מנת להגדיר את מעמדו העתידי של הפרס והטקס, והגיעו לפיוס עם המשפחה והבטחת המשך קיום הפרס.
* פרס עינת השנה מנוהל באופן מסודר, על פי ההבנות עם המשפחה. נוסד מסלול כותבים צעירים. מאה סיפורים משתתפים בתחרות השנה, והיא זוכה לפרסום וקידום טובים בזכות שתי המנהלות המסורות, ריקה טייכהולץ ודורית תמיר.

- שנתון:
* הופק ''היה יהיה'', השנתון הראשון. השנתון זכה לשבחים, וארבעה מתוך חמשת המועמדים לפרס גפן 2010 בקטגוריית הסיפור הקצר הם סיפורים שהתפרסמו בו.
* השנתון חולק לחברי האגודה ולנרשמים חדשים במהלך השנה.
* השנתון הופץ בכנסי האגודה ובמכירה מקוונת. הפצה לחנויות התגלתה כבעייתית, בשל מעמד המלכ''ר של האגודה.
* נחתם הסכם עם הוצאת אודיסיאה להפקת והפצת ''היה יהיה'' 2010. הוצאת אודיסיאה תקבל שנתון ערוך ומוגמר מהאגודה, תעביר לאגודה עותקים במחיר עלות להפיץ לחבריה, ותפיץ את השנתון באופן מסחרי בחנויות הספרים. הדברמבטיח את המשכיות השנתון ומאפשר את הפצתו באופן רחב יותר.
- נערכים מגעים לגבי תרומת ספריית עמוס גפן על ידי בתו, סיגל. הצעת התרומה הנדיבה הובילה לחיפוש האופן המיטבי בו ניתן יהיה לכבד באמצעותה את זיכרו של עמוס גפן, וכרגע נשקלות ספריות אליהן ניתן יהיה להעביר את האוסף, שיוקדש לזיכרו.

אמאי:
ארגון אמא''י אמא''י מעודד אירועים קטנים בפריפריה, מפוזרים על פני כל השנה, ויצירת קשר עם אנשים שפרסמו שהם רוצים לעשות כנס בפורומים הקהילתיים. המטרה היא שתהיה פעילות כל חודש, גם בדרום ובחיפה. נערכו מספר כנסים מצליחים במהלך השנה:
- אוטקוקון (כנס חנוכה)
- הארוקון 2010 (כנס פורים)
- יריד אמנים בדיזנגוף סנטר
- מסיבה באוקטובר
- מסיבה בגנים הבוטניים (מסיבת פסח)
- האנאמי
בנוסף לכנסים:
* האגודה גייסה פעילי אגודה שאינם חברי אמא''י כעוזרים לסגל הכנסים, על מנת להכשיר בעלי תפקידים מקרב חברי אמא''י לכנסים עתידיים.
* אושרה קופה קטנה לאמא''י. כל ההוצאות מגובות בקבלות.
* נפתח חשבון בנק נפרד לאמא''י.

מעורבות וסיוע של האגודה לארגונים ובאירועים אחרים בפאנדום:
- השגרירות הפכה לארגון-בת של האגודה.
- שיתוף פעולה עם פורום הרובוטריקים ותמיכה לוגיסטית של האגודה בכנסים שלהם.
- מתן חסות ותמיכה לוגיסטית להקרנות הסרט ''סוד קבור''.

מינויים והסדרת עבודת הוועד
- הדס משגב מונתה כגזברית האגודה, במקום נעמה פרידמן.
- נעמי וינר מונתה לאחראית גוף הפעילים החדש.
- זיו קיטרו מונה לניהול פורום הסיפורים של האגודה.
- לילי דאי החליפה את ורד טוכטרמן בניהול פורום האגודה.
- הגזברות והנהלת החשבונות של האגודה עברו בדיקה מחדש, ורואה החשבון של האגודה הוחלף ברואה חשבון חדש ומנהלת חשבונות.
- הוועד קבע לעצמו את נהלי העבודה הבאים:
* סדר יום לישיבה יפורסם שבוע לפני הישיבה, עם אפשרות לשנות או להוסיף נושאים עד 48 שעות לפני הישיבה.
* פרוטוקול יפורסם עד שבועיים אחרי הישיבה.
* החלטה שמתקבלת מחוץ לישיבת ועד חייבת להיות פה אחד.
* המספר המינימלי של חברות ועד שדרוש לקיום ישיבה - 3.
* ישיבות הועד הן חודשיות.
* מזכירת הוועד תנהל פרוטוקולים של רשימת הדיוור - מעקב וסיכום דיונים שדורשים פרסום ועברו ברשימות התפוצה, ותוודא את הוספתם לפרוטוקולים החודשיים של ישיבות הוועד.
העמידה ביעדים אלו היתה סבירה, אך ניתן לשפרה.
- קבלת המלצות וועדת ביקורת 2008:
* הזמנת מנהלי אירועים או מי מטעמם לישיבות סיכומי האירועים בוועד: מנהלי הכנסים הגיעו לישיבות הוועד או העבירו סיכום כנס מטעמם.
* קביעת מזכיר ועד ומטרות ארוכות טווח לפעולתו בישיבת הועד הראשונה.
* יצירת תוכנית עבודה מפורטת ומתוארכת ליעדי הועד.
* מסירת דיווחים מפורטים ככל הניתן לחברי האגודה על פעולות הועד.
המלצות וועדת ביקורת 2008 שלא התקבלו:
* קביעת נוהל קבלת החלטות במייל: היות ועל פי התקנון על החלטות מחוץ לישיבות ועד להתקבל טלפונית ולא במייל, וגם אז רק במצב בו ההחלטה הינה פה אחד, ההמלצה לקביעת נוהל כנ''ל אינה רלוונטית כרגע.
* מניעת חברי ועד וּועדת ביקורת מתפיסת מקום מרכזי בכנסי האגודה: הוועד דחה את המלצת ועדת ביקורת, מפני שלדעת חברות הוועד מדובר בהמלצות שאינן ישימות במצב הדברים הנוכחי.

3. בחירות לוועד ולוועדת ביקורת
המועמדות לוועד: לילי דאי, הדס משגב, הדס נבנצל, עינת סיטרון, ליאת שחר
המועמדים לוועדת ביקורת: אורן קפלן, קובי רובין
נערכה הצבעה חשאית, בה השתתפו 27 חברי עמותה.
נבחרו לוועד: לילי דאי, הדס משגב, הדס נבנצל, עינת סיטרון וליאת שחר.
נבחרו לוועדת ביקורת: אורן קפלן וקובי רובין.
נעמה פרידמן לא הגישה את התפטרותה מהוועד, היות והוועד הינו חסר, חברותה בוועד נותרת בתוקף.
הועד החדש התכנס ובחר בליאת שחר ליו''ר העמותה.


 
חזרה לעמוד הראשי         כתוב תגובה

 
הדעות המובעות באתר הן של הכותבים בלבד, ולמעט הודעות רשמיות מטעם האגודה הן אינן מייצגות את דעת או אופי פעולת האגודה בכל דרך שהיא. כל הזכויות שמורות למחברים.