על האגודה | פעילויות | הצטרפות | צרו קשר | כתבו לאתר | English Site | בפייסבוק
עוד בקטגוריה זו:

זוכי פרסי גפן ועינת
חדשות האגודה / המערכת
15/10/14
תגובות: 0  
פרוטוקול אסיפה כללית ובחירות
חדשות האגודה / ועד האגודה
15/10/14
תגובות: 0  
בִּדיוֹן מציון
חדשות האגודה / המערכת
04/10/14
תגובות: 2  
מפגש: האלים עצמם
חדשות האגודה / המערכת
29/09/14
תגובות: 0  
היֹה יהיה 2014
חדשות האגודה / המערכת
26/09/14
תגובות: 0  
טיפה בי-ם
חדשות האגודה / המערכת
09/09/14
תגובות: 0  
אספה כללית ובחירות
חדשות האגודה / ועד האגודה
01/09/14
תגובות: 11  
עדכוני הועד 8.8.14
חדשות האגודה / ועד האגודה
24/08/14
תגובות: 2  
פרס עינת 2014: התחרות נפתחת!
חדשות האגודה / המערכת
18/08/14
תגובות: 0  
מפגש: עולם חדש מופלא
חדשות האגודה / המערכת
06/08/14
תגובות: 0  
קרן אמבר נפטרה
חדשות האגודה / המערכת
04/08/14
תגובות: 8  
עדכוני הועד 16.6.14
חדשות האגודה / ועד האגודה
07/07/14
תגובות: 0  
מפגש: אוקיינוס בקצה המשעול
חדשות האגודה / המערכת
01/07/14
תגובות: 0  
''ישראל חוגגת עם הארי פוטר 4''
חדשות האגודה / ועד האגודה
27/06/14
תגובות: 0  
בדיון 2014 - מבט שני: קריאה בעיניים אחרות
חדשות האגודה / ועד האגודה
15/06/14
תגובות: 0  

הודעה על אספה כללית
חדשות האגודה / המערכת
יום שלישי, 23/03/2010, שעה 21:15

בכנס ''עולמות''; התפרסם פרוטוקול האספה


ועד האגודה מודיע בזאת על אפה כללית שתתקיים ביום ה', ה-‏1 באפריל 2010, בשעה 21:00. האספה תיערך בבית ציוני אמריקה (ZOA), רחוב דניאל פריש פינת רחוב אבן גבירול, תל אביב.

על סדר היום:
א. אישור החלפת רואה חשבון.
ב. שינויים בתקנון – ראו את פירוט ההצעות להלן.
ג. עדכונים בהתקדמות המגעים עם הגופים הנוגעים לפסטיבל אייקון.להלן הנוסחים המוצעים לשינויים תקנוניים שיועלו להצבעה באסיפה הכללית הקרובה. תיקונים, שינויים והערות לסעיפים – מודגשים ובהטיה:

סימן א: חברות

1. קבלת חברים

(א) מייסדי העמותה הנם חברים בה מיום רישום העמותה בפנקס העמותות.

(ב) אדם החפץ להיות חבר העמותה יגיש לוועד בקשה בלשון זו:

''אני (שם, מען ומספר זהות) מבקש להיות חבר בעמותה (שם העמותה). מטרות העמותה ותקנונה ידועים לי. אם אתקבל כחבר בה, אני מתחייב לקיים את הוראות התקנון ואת החלטות האסיפה הכללית של העמותה''.

(ג) ההחלטה בדבר קבלת המבקש כחבר העמותה או אי קבלתו נתונה בידי הוועד; סירב הוועד לקבל את המבקש, רשאי הוא לערער על הסירוב לפני האסיפה הכללית הקרובה.

(ד) היה ונתגלו אי סדרים בתהליך ההרשמה של המבקש לעמותה, בין אם במתן מידע מסולף או באי-תשלום דמי החבר בעמותה, לא תאושר חברותו. ככל שנתגלה הדבר לאחר שחברותו של המבקש בעמותה נכנסה לתוקף, בטלה חברותו לאלתר ובלבד שבמעמד בירור העניין לא הציע המבקש הסבר המניח את דעת הוועד והסדיר את כל חובותיו לעמותה בתוך פרק זמן שלא יעלה על חודש מיום הבירור. אדם שחברותו לא אושרה או בוטלה על פי סעיף זה, לא תאושר חברותו בשנתיים שלאחר תאריך החתימה על טופס ההרשמה.

3. פקיעת חברות

(א) החברות בעמותה פוקעת -

(1) במות החבר, ובחבר שהוא תאגיד - בגמר פירוקו;

(2) בפרישתו מן העמותה; הודעת פרישה בכתב תינתן לוועד שלושים יום מראש;

(3) בהוצאתו מן העמותה.

(4) יום לאחר תום התקופה שבעבורה שילם את דמי החבר בעמותה, ובלבד שלא העביר למזכיר העמותה תשלום בעבור תקופה נוספת לפני מועד זה.


4. מתן הודעות לחבר

הסעיף הקיים:
הזמנה, דרישה, התראה והודעה אחרת של העמותה לחבר יינתנו לו בכתב שיימסר לו ביד או יישלח בדואר רגיל אל מענו הרשום בפנקס החברים; לפי בקשת החבר בכתב תשנה העמותה את מענו הרשום בפנקס החברים.

התיקון המוצע:
הזמנה, דרישה, התראה והודעה אחרת של העמותה לחבר, ככל שהן מיועדות לחבר באופן אישי, יינתנו לו בכתב שיימסר לו ביד או יישלח בדואר רגיל אל מענו הרשום בפנקס החברים; לפי בקשת החבר בכתב תשנה העמותה את מענו הרשום בפנקס החברים. על אף האמור לעיל, לבקשת החבר בכתב תמסור העמותה הודעות למענו האלקטרוני, בכתובת הדואר האלקטרוני שרשומה בפנקס החברים ושנמסרה על ידו, בין אם במועד ההרשמה ובין אם במועד מאוחר יותר. בכל שלב שהוא תתאפשר קבלת דואר רגיל במקום דואר אלקטרוני, על פי בקשת החבר.
הזמנה, דרישה, התראה והודעה אחרת של העמותה המיועדות לכלל חברי העמותה יופיעו באופן ברור ובולט בלוח מודעות אלקטרוני המיועד לכך באתר האינטרנט של האגודה, בנוסף למשלוח לרשימת התפוצה האלקטרונית, כפי שתתעדכן מעת לעת.סימן ב: האסיפה הכללית

כרגע אין סעיף לבחירות. יש מספר הצעות אלטרנטיביות:

12. בחירות לוועד העמותה ולוועדת הביקורת
רשאי לבחור כל חבר עמותה בגיר אשר חברותו בתוקף, ורק הוא.
הבחירה לוועד העמותה ולוועדת הביקורת תהיה בחירה חופשית וחשאית.

אפשרות (1): ייבחרו כחברי ועד וחברי ועדת ביקורת מספר המועמדים, אשר מספרם ייקבע על פי תקנון העמותה ובהתאם לדרישות החוק, אשר זכו במספר הקולות הרב ביותר ובלבד ששמם הוזכר בארבעים אחוזים מטפסי ההצבעה התקפים או יותר. ככל שלא נבחרו די מועמדים כנדרש לעיל, ייערכו בחירות חוזרות בין המועמדים אשר שמם הוזכר בעשרים אחוזים מטפסי ההצבעה התקפים או יותר. ככל שלא נבחרו די מועמדים כנדרש לעיל, ייערכו בחירות חוזרות ובהן יבחרו המועמדים אשר זכו במספר הקולות הרב ביותר.

אפשרות (2): טופס ההצבעה יאפשר הבעת תמיכה או התנגדות בבחירתו של כל מועמד לוועד העמותה ולוועדת הביקורת. ייבחרו כחברי ועד וחברי ועדת ביקורת מספר מועמדים על פי תקנון העמותה ובהתאם לדרישות החוק, אשר זכו במספר הקולות התומכים הרב ביותר ובלבד שלא עלה מספר הקולות המתנגדים לבחירתם על מספר הקולות התומכים בה.
פרוטוקול האספה.

פרוטוקול האספה

 
חזרה לעמוד הראשי         כתוב תגובה

 
לגבי הבחירות  (חדש)
חגית, יום שלישי, 23/03/2010, שעה 22:15
עד כמה שזכור לי - בתקנון העמותה לא מצוין כמה חברים צריכים לכהן בכל אחת מהוועדות.
אז איך אפשר לעשות לשם הפניה?
   כתוב תגובה
לגבי סעיף 3ד'(4),  (חדש)
Boojie יום חמישי, 25/03/2010, שעה 14:00
שמגדיר תפוגת תוקף חברות (כבר פניתי לגביו במייל, אבל זה דבר שראוי לפתוח): אני חושבת שהסעיף הזה דורש הסתייגות כשמדובר באדם שעושה/מחדש חברות בכנסים, כי ההפרש בין כנסים לא תמיד יוצא בדיוק לפי התאריך, וכל פעם נוצר ככה מצב שתוקף חברותם של חברים פגה לפני שהם מגיעים לכנס לחדש, מה שנראה לי בעייתי בנוסח החדש והמחמיר, אם אדם יהיה חייב להגיע לכנס וקודם כל לחדש חברות לפני שהוא יכול לקנות כרטיסים במחיר חבר (מה שאומר שבכל מקרה של תקלה שקשורה לדוכן האגודה, הוא נדפק), זה יהיה די לא סימפטי. כמו כן, היו בזמן האחרון כמה דיבורים על יצירת מעמד כלשהו של חבר ותיק או משהו כזה, שיתבסס על רצף חברות של שנתיים ומעלה, נניח - ודבר כזה דופק כל אדם שאיבד רצף חברות בגלל שבוע הפרש בין תאריך התפוגה של החברות שלו לבין תאריך הכנס.
אני מציעה להוסיף הסתייגות לסעיף הזה שתיתן תקופת חסד לאלה שעשו/חידשו חברות בכנסים/אירועים גדולים - הארכת תוקף החברות עד סוף הכנס/היום השני של הכנס/כל אופציה אחרת שתיראה מוצדקת, בתנאי שהחבר אכן חידש את חברותו עד סוף הכנס.
   כתוב תגובה
וגם, אני רוצה להזכיר את העובדה  (חדש)
Boojie יום חמישי, 25/03/2010, שעה 14:04
בתשובה לBoojie
שה''תקנון מצוי של עמותה'', שאליו יש קישורים ברחבי אתר זה בכל מקום שבו נדרשת התייחסות לתקנון שעל פיו פועלת האגודה, אינו זמין. הקישור אליו הפנה לאתר של ניר, וניר ככל הנראה שינה את מבנה האתר שלו. ראוי שהאגודה תעלה את הקובץ לשרתיה ותתקן את הקישורים בהתאם.
   כתוב תגובה
ורד, לא הבנתי  (חדש)
יעל יום חמישי, 25/03/2010, שעה 15:53
בתשובה לBoojie
גם היום אדם שאין לו כרטיס חבר בתוקף בכנס צריך קודם כל לחדש את החברות בדוכן, ורק אז הוא יכול לקנות כרטיסים בהנחה עם כרטיס החבר הזמני.

מה בהצעה החדשה גרוע יותר מהמצב היום?
   כתוב תגובה
תמיד הייתה הליכה לקראת אנשים  (חדש)
Boojie יום חמישי, 25/03/2010, שעה 23:28
בתשובה ליעל
שמחדשים כרטיס חבר תמיד באותו כנס. כל פעם שהשאלה עלתה בפורום האגודה, התשובה תמיד הייתה גמישה וידידותית, ברמת ''תחדש במהלך הכנס'', כדי שמי שמגיע בהיסטריה ורוצה להיכנס לאחד מאירועי היום הראשון (מה שקורה הרבה במידה מפתיעה), ומתברר לו שדוכן האגודה עדיין לא נפתח, או שיש בו תור גדול, שבכל זאת יוכל לקבל את ההנחה שלו וגם להספיק להיכנס לאירוע הרצוי.
   כתוב תגובה
ואני לא מסכימה.  (חדש)
MuchRejoicing יום שישי, 26/03/2010, שעה 9:52
בתשובה לBoojie
מה שהתקנון צריך להגדיר זה מי חבר אגודה ומי לא. ומי שלא שילם את דמי החבר וחידש חברות, אינו חבר אגודה עד שיעשה זאת. את הבעיות הטכניות ויוצאי הדופן אפשר יהיה לפתור בזמן אמת אם יתעוררו.
אם יוחלט אי פעם בעתיד על יצירת מעמד חבר וותיק, אפשר יהיה להגדיר שפערים של עד חודש בחברות (נניח) לא נחשבים - והופ, הבעיה נפתרה. עם היכולת לשלם באינטרנט, בדואר, ובכנס עצמו, אני באמת חושבת שההגדרה העמומה והפתוחה-לשאלות שזה יצריך לא שווה את המחיר של פעם בכנס איזה חבר לא מקבל הנחה לאירוע הראשון. וכמובן - היה ומשום מה יש תקלה בדוכן, תמיד אפשר להעביר הוראה לקופות שבאופן זמני יתנו הנחה גם לחברים שמועד התפוגה על הכרטיס שלהם הוא בשבוע האחרון. אין שום טעם להכניס את זה לתקנון.

(נראה לי שעדיף שנעלה לאתר כבר תקנון נחמד ומתוקן, לא? וממילא לא נראה לי שיספיקו לטפל בזה לפני עולמות...)
   כתוב תגובה
פתרון פשוט?  (חדש)
ארז.פ. יום שישי, 26/03/2010, שעה 10:52
בתשובה לMuchRejoicing
למה שלא יוגדר בתקנון שתוקף החברות באגודה הוא
שנה ושבועיים, או שנה וחודש, מרגע התשלום?
נראה שזה יפתור את כל הבעיות, בלי לסבך
יותר מדי.
ומכיוון שמדובר על חברות מרגע התשלום ולא
מתפוגת החברות של השנה הקודמת, השבועיים/חודש
האלו לא יצטברו במהלך השנים.

לא?
   כתוב תגובה
בקשה  (חדש)
YossiN יום שישי, 02/04/2010, שעה 14:40
בסיכומו של דבר, עקב דחיית האסיפה בשעה והתלות ברכבת נבצר ממני להשתתף

אשמח אם יועלה לכאן פרוטוקול את תמצית האסיפה

תודה
   כתוב תגובה
וודאי שיעלה  (חדש)
MuchRejoicing שבת, 03/04/2010, שעה 10:18
בתשובה לYossiN
ייקח כמה ימים לארגן אותו, אבל יעלה.
   כתוב תגובה
וגם את נוסח התקנון המתוקן, בבקשה.  (חדש)
שלמקו יום שלישי, 20/04/2010, שעה 0:28
בתשובה לMuchRejoicing
   כתוב תגובה
עבר זמן- מה  (חדש)
YossiN יום שלישי, 20/04/2010, שעה 22:53
בתשובה לMuchRejoicing
כן, ברור שאנשים עסוקים ויש להם עוד דברים בחיים.
האם אתה יכול להעריך מתי זה יעלה?
   כתוב תגובה
אכן עבר זמן מה.  (חדש)
MuchRejoicing יום שישי, 23/04/2010, שעה 12:41
בתשובה לYossiN
בעיקר היות והייתי צריכה ללמוד את שלל ההליכים הבירוקרטיים החדשים (גם לי וגם בכלל) אצל הרשם... אבל הפרוטוקול יעלה לאתר בימים הקרובים.
   כתוב תגובה
פרוטוקול האספה התפרסם  (חדש)
kenny שבת, 24/04/2010, שעה 9:35
אפשר למצוא אותו בקישור זה:
בימים הקרובים יעלו עיקרי ההחלטות לדף החלטות האספה והוועד.
   כתוב תגובה
שינוי בקוורום?  (חדש)
חגית שבת, 24/04/2010, שעה 22:26
היי,
מאיפה הגיע השינוי בקוורום? הוא לא הופיע בנושאים לדיון כפי שהם הובאו בראש העמוד הזה.
גם השינוי עצמו לא ברור לי - האסיפה נדחית בשבועיים אלא אם הוועד החליט אחרת, כלומר הוועד יכול להחליט שהיא נדחית נגיד ביום? או בשעה?
אני מניחה שהדחייה של שבועיים נועדה כך שאנשים יוכלו להתארגן ולהגיע לאירוע. אם דוחים את זה ביום יומיים זה לא נותן לאנשים מספיק זמן להתארגן. אז מה הרעיון מאחורי השינוי?
   כתוב תגובה
שינוי בקוורום?  (חדש)
עופר יום ראשון, 25/04/2010, שעה 0:06
בתשובה לחגית
כפי שמצויין בפרוטוקול הוועד ביקש את רשות המתאספים לדון גם בנושא הזה לפני תחילת הדיון בסעיפים האחרים וקיבל אותה ברוב קולות.

הרעיון בתיקון כפי שהוסבר הוא שכרגע הוועד מחוייב לבדיוק שבועיים לאחר האסיפה המקורית, ובדיוק באותו מקום- דבר שהוא לא תמיד ישים, אם בשל עלויות שכירה ואם בשל חוסר נגישות של המקום בשל התחיבויות קודמות- התיקון מאפשר לוועד ''לשחק'' קצת כך שאם, לדוגמא, אף אחת מחברות הוועד לא יכולה להגיע שבועיים אחרי האסיפה אבל כולן יכולות להגיע שלושה שבועות אחריה יהיה אפשר לקבוע את האסיפה החדשה לעוד 21 יום ולא לעוד שבועיים. כנ''ל לגבי מקום.
   כתוב תגובה

הדעות המובעות באתר הן של הכותבים בלבד, ולמעט הודעות רשמיות מטעם האגודה הן אינן מייצגות את דעת או אופי פעולת האגודה בכל דרך שהיא. כל הזכויות שמורות למחברים.