על האגודה | פעילויות | הצטרפות | צרו קשר | כתבו לאתר | English Site | בפייסבוק
• שאלות נפוצות
• פורומי האגודה
• קישורים
• אתר פרס גפן
• עדכוני הוועד והאספה
• העדכון החודשי (דואל)
• צוות האתר
• RSS
• דרושיםחיפוש באתר:
חיפוש מתקדםפעילויות האגודה

• המימד העשירי - כתב עת
• כנסים ומפגשים
• פרס גפן
• תחרויות כתיבה ויצירה
• הפצת סיפורת עברית
• תרומות ספרים
• מבצעים והנחות לחברים
• מועדון הקריאה
• סדנאות כתיבה
• אייקון 2010

האסיפה הכללית של האגודה
חדשות האגודה / המערכת
יום ראשון, 07/12/2008, שעה 19:01

פרוטוקול אסיפה כללית שלא מן המניין, 0‏2 בנובמבר 2008, תל-אביב


פרוטוקול אסיפה כללית של אגודה ישראלית למדע בדיוני ולפנטסיה

נוכחים: יו''ר האגודה אמיר ארד
חברי הועד: ארד אמיר, ברוכין רותם, פרידמן נעמה, ענבל עידו, קוזלוב יערה, רובין קובי, שחר ליאת
חברי ועדת הביקורת: וינר חגית, פורמן יעל.
וחברי האגודה.
סה''כ 26 נוכחים.

האסיפה התכנסה ביום ה', 20.11.2008, בשעה 19:00. בהעדר קוורום, התפזרה האסיפה והתכנסה שוב לאחר פרק זמן של חצי שעה, בהתאם להחלטת האספה הכללית מיום 11/10/2006.

1. אמיר ארד נבחר ליו''ר האסיפה. יערה קוזלוב נבחרה למזכירת האסיפה.

2. הועלתה ההצעה לקבוע אוטומטית את יו''ר האגודה ליו''ר האסיפות הכלליות. ההצעה נדחתה מטעמי הליך תקין, ותתווסף לסדר היום של האסיפה הכללית הבאה.

3. שינוי תקנון האגודה.
הועלתה ההצעה לשנות את סעיף 8 בתקנון האגודה כדלקמן:
תקנון קיים:
8. מנין
(א) אסיפה כללית לא תיפתח אם לא נכחו לפחות רבע ממספר חברי העמותה; היה מנין זה נוכח בפתיחת האסיפה, רשאית היא להמשיך בדיוניה ולקבל החלטות אף אם פחת מספר הנוכחים.
(ב) באין קוורום תתפזר האסיפה ותתכנס בשנית באותו מקום כעבור מחצי השעה. אסיפה זו תחשב כאסיפה כללית מיוחד כשרה להעביר החלטות בכל מספר של חברים.

הצעה לשינוי:
8. מנין
(א) אסיפה כללית לא תיפתח אם לא נכחו לפחות 30 חברי עמותה או רבע ממספר חברי העמותה (המספר הנמוך מן השניים); היה מנין זה נוכח בפתיחת האסיפה, רשאית היא להמשיך בדיוניה ולקבל החלטות אף אם פחת מספר הנוכחים.
(ב) לא נתכנס המניין האמור תוך שעה מהזמן הנקוב בהזמנה, יראו את האסיפה כנדחית, ללא צורך בהזמנה נוספת, בשבוע ימים לאותה שעה ולאותו מקום, ובאסיפה נדחית זו יהיו הנוכחים רשאים לדון ולהחליט, יהיה מספרם אשר יהיה.

במסגרת הדיון הועלו הנקודות הבאות:
- דחייה בשבוע בהעדר קוורום הינה פרק זמן קצר מדי כדי לאפשר לאנשים להסדיר הגעתם.
- בתגובה לשאלה מדוע נקבע המספר ל-‏30 השיב יו''ר האגודה כי מדובר במספר מייצג וריאלי של חברי אגודה ולצורך דיון ענייני.
- בתגובה לשאלה אם אנשים שלא טרחו להגיע לאסיפה בפעם הראשונה, יגיעו למועד החדש, השיב יו''ר האגודה כי חשוב לתת לאנשים אלה הזדמנות נוספת להשתתף בקבלת ההחלטות. אם לא יגיע המספר הדרוש, הרי שהאגודה עשתה את כל הניתן כדי לשתף את חבריה בקבלת החלטות.
- הועלתה הסתייגות על כך ששינוי התקנון במקור נועד למנוע מהפעילים טרחה מיותרת.
- הועלתה ההצעה לשקול אפשרות לאשר הגעה לאסיפה באתר האגודה, כדי שחברי האגודה יוכלו לדעת כמה חברים יגיעו.
- במסגרת הצעות לתיקון, הוגשה בקשה להפחית את מספר החברים הנדרש להכרה כקוורום ל-‏25, הארכת תקופת הדחייה בין האסיפות לפרק זמן בן שבועיים וכי דחייה תחייב שליחת הודעה לכלל חברי האגודה על הדחייה תוך 48 שעות בדואר אלקטרוני.

לאור הדיון, הועלו ההצעות הבאות להצבעה:
1. ההצעה המקורית: קוורום של 30 חברים, דחייה של שבוע לישיבה הנוספת – 0 תומכים.
2. ההצעה המקורית עם תיקונים: קוורום של 25 חברים ודחייה של שבועיים עד הישיבה הנוספת – 15 תומכים.
3. שמירת התקנון הקיים – 7 תומכים.

4 אנשים נמנעו.

ההצעה לשינוי התקנון בצירוף התיקונים התקבלה ברוב קולות.


4. סיכום פסטיבל אייקון 2008:

ליאת שחר הציגה סיכום על אייקון 2008, כפי שהועבר לוועד על ידי מנהל אייקון, מר אורי אביב. הובהר כי חלק מהפרטים אינם סופיים היות וטרם הושלמה הפקת הלקחים.

1. הכנס האקדמי שנערך לראשונה במסגרת אייקון הוכתר בהצלחה. בהרצאות היתה נוכחות ערה והשותפים האוניברסיטאיים לכנס היו מרוצים משיתוף הפעולה.
2. שינויים שחלו במבנה הפסטיבל: הפסטיבל עבר לפורמט של פעולה מלאה בכל המתחמים גם בשישי ובשבת. השינוי חל היות שמשכו של חול המועד בשנת 2008 היה יומיים וחצי בלבד וכדי לאפשר לאנשים שהיו עסוקים בימי החול להגיע לפסטיבל מלא בסוף השבוע. חלו בעיות מסוימות עקב הקדשת יום שבת לקהילת חובבי האנימה, קהילה צעירה המסתמכת בעיקר על תחבורה ציבורית. כמו כן נוסתה השנה הפרדה בין ההיבט הלוגיסטי להיבט התוכני של הפסטיבל, והשתנה אופן חלוקת הכרטיסים למתנדבים ולאורחים, לשימוש בכרטיסיות יומיות במקום הנפקת כרטיסים מראש. בהפעלת המודל התגלו בעיות והוא יישקל מחדש.
3. כל הפעולות הפיננסיות בוצעו השנה דרך הסינמטק – ובכלל זה מכירת הכרטיסים, בניגוד לשנים קודמות שבהן נעשה שימוש בתוכנת קון-טרול. מכירה מוקדמת התאפשרה אמנם באמצעות אתר ''טיקטנט'' אולם נדרש פרק זמן להסתגלות למערכת.
4. שינויים נוספים בתכנים: הורדת המתחם החיצוני, החזרת הזירה ושינוי בתחום משחקי התפקידים שהניב תוצאות מצוינות.
5. פעילות לילדים התקיימה לאורך כל אייקון כחלק מהפעילות הכללית, אך מתחם נפרד הופעל רק בשבת, בהצלחה חלקית בהשוואה לתחזיות הראשוניות.
6. הכנסות גבוהות לדוכן האגודה – הן ממכירת מרצ'נדייז והן מרישום חברים לאגודה.

שאלות ותשובות:
(במסגרת דיון פתוח, השאלות נשאלו על ידי חברי האסיפה)
ש: מדוע לא פורסמו באתר הנספחים להסכם בין האגודה והסינמטק?
ת: הנספחים מכילים מספרים ותקציבים אשר לא ניתן אישור לפרסומם מצד שותפינו לפסטיבל.
ש: האם אייקון 2007 נסגר מבחינה כספית?
ת: הסינמטק קיבל את הסכום אשר היה אמור להתקבל מהמועצה לקולנוע ואולם התגלעו חילוקי דעות על אופן חלוקת הכספים. המספרים נסגרו, המסמכים נשלחו, וכעת אנו ממתינים לתגובת הסינמטק.
ש: מדוע חזרו על אייקון צעיר אם הוא לא היה מוצלח בשנה שעברה?
ת: פעילות אייקון לילדים שינתה את אופייה השנה. בשנה שעברה היה מתחם מיוחד בתשלום לילדים שפעל ברציפות מדי יום. השנה הופעלו בעיקר סדנאות ומשחקי תפקידים לילדים. בשבת בבוקר היה יום משחקי תפקידים לילדים בלבד שנמשך עד לשעות אחר הצהריים. כמו כן, הפעילויות לילדים נועדו לספק פתרון עבור הורים שרוצים להציג את הנושא לילדים או צריכים תעסוקה לילדיהם בשעה שהם נכנסים לארועים.
ש: מה הסיכום הכספי של אייקון 2008?
ת: עדיין אין בידנו סיכום סופי. על פי סיכום הביניים, ''אייקון 2008'' כיסה את עלויות הספקים ואת רוב ההוצאות התפעוליות של הסינמטק, אך נכון לעכשיו העמותות לא יקבלו את חלקן בהכנסות, בהתאם להסכם חלוקת הרווחים שנחתם עם הסינמטק, למען הסר ספק, גם הסכום הראשוני על סך 15 אלף ₪ המחולק באופן שווה בין העמותות לא יתקבל בשל אי כיסוי העלויות.
ש: מי ניהל את הכסף?
ת: מנהל הפסטיבל ניהל את התקציב. הנהלת החשבונות של הסינמטק שהייתה אמורה לפקח על העמידה בו לא מילאה את תפקידה זה.
ש: אלו מהתכנים לא הכניסו כסף?
ת: קשה לתמחר כל אירוע בנפרד, הואיל וחלק מהתקציבים הכלליים של הפסטיבל נגזרים מקיומם של ארועים ורצועות מסוימות. בפסטיבל הסרטים, אמנם אף רצועה לא היתה ריקה, אך לחלקן הגיעו פחות אנשים מהתחזיות. יחד עם זה יש לזכור כי אלמלא הפסטיבל לא היו מושגות חלק מהחסויות לכנס, ובכלל זה התקצוב של עמותת הקולנוע הישראלית. הכנס האקדמי, פעילויות הילדים, משחקי התפקידים ואורחי הכבוד הכניסו את סכומי הכסף החזויים.
לא היתה פעילות שהייתה ''חור שחור'' תקציבי, אך היו בעיות בתקשורת בין העמותות למנהל הפסטיבל, ובעיות נקודתיות שעלו כסף רב, דוגמת ביטול הפקת אנג'ל במשרד, שגרמה לאובדן עוגן משיכה ברצועת זמן מרכזית. בעיה תפעולית בשילוח הסרטים עלתה לכנס בין 10 ל-‏15 אלף ש''ח.
ש: מה ההבדל בין הכנס האקדמאי להרצאות הניתנות ע''י אקדמאים כל שנה?
ת: ההבדל נעוץ בקיומה של מסגרת ברורה ובפניה מאורגנת לקהילה האקדמאית.
ש: האם אורחי הכבוד היו כדאיים? האם משתלם להביא שלושה או ארבעה אורחים במקום אחד?
ת: גם אם אורחי הכבוד לא ממלאים את האולמות, הם משתלמים מכיוון שהם מביאים ספונסרים ותורמים להעלאת פרופיל הפסטיבל. מעבר לכך קשה להגדיר את רווחיותם, אך יש לציין כי מבחינה תקציבית יש בעיות הרבה יותר מהותיות.
ש: האם אייקון שייך לסינמטק והאגודה רק תורמת להפעלתו?
ת: לא. המותג ''אייקון'' שייך לאגודה ולעמותות המארגנות.
ש: אם הסינמטק חרג מהעלויות שלו, האם נקבל כסף?
ת: כן. ההוצאות המיותרות שלהם לא יכוסו. התשלום הראשון מועבר לספקים, לאחר מכן מועבר סכום נקוב מראש לכיסוי עלויות התפעול של הסינמטק, הנמוך מן הסכום שנגבה מפסטיבלים אחרים, ולאחר מכן אמור לעבור סכום נוסף לעמותות. יתרת הסכום, שאליה לא הגענו השנה, נחשבת רווח נוסף לחלוקה.

5. עתיד אייקון 2009:
אמיר ארד (יו''ר האגודה): הסקירה שהובאה להלן היתה נקודת המוצא לדיוני הוועד. בדיוני הפקת הלקחים הגענו למסקנה כי אייקון אינו ישים בשנה הבאה במתכונתו הנוכחית, בעיקר עקב בעיות התקשורת בין העמותות למנהל הנוכחי. אורי אביב מכיר את העמותות מקרוב, ועל כן במקרים רבים מדי העמותות אינן מתוות בפניו באופן מלא את צרכיהן, מתוך אמונה שגויה כי אלה מובנים. קשיי תקשורת אלו מעוררים חילוקי דעות רבים. צמיחתו של המנהל מתוך הקהילה ופעילותו רבת השנים בה מקשה על קיום מערכת יחסים עסקית טהורה אתו.

מתוך הבנה כי המתווה הנוכחי אינו ישים עוד, עמדו בפני הוועד שתי חלופות לבחינה – אשר הובאו בפני האסיפה:
1. ארגון כנס אייקון בהיקף שיאפשר מימון באמצעים עצמיים מצד העמותות. אפשרות זו לא תאפשר ככל הנראה פסטיבל סרטים, ותיצור קושי רב בהבאת אורחי כבוד. כמו כן לא ניתן לקיים את הכנס במתחם הסינמטק, לאור העלות הגבוהה של שכירתו.
יש לציין כי חלופה זו עלולה להתממש בכל מקרה, אם חלופה אחרת שתבחר האספה תעלה על שרטון.
2. ביצוע שינויים הכרחיים בגרסה הנוכחית של הפסטיבל. במסגרת זו יש למצוא מפיק על לאייקון, ולהציב את אורי אביב מתחתיו כמנהל אומנותי. להערכת הוועד, לאורי ידע רב, חזון ויכולת מקצועית. לאור העובדה כי הבעיה המרכזית טמונה בהתקשרות עסקית טהורה ובניהול הדוק, כינונה של מערכת יחסים חדשה עם מפיק על אחר תהווה פתרון טוב ביותר במצב הקיים.

במסגרת ההתקשרות עם מפיק על, תוכל האגודה לקבוע קווים מנחים שאותם תדרוש באייקון 2009. הדיון נפתח לחברי האסיפה במטרה לשמוע הצעות נוספות, נקודות ודגשים.

שאלות ותשובות:
(במסגרת דיון פתוח, השאלות נשאלו על ידי חברי האסיפה)
ש: איזו סמכות יש לנו בתור 25 שאמורים להחליט על 400, ובתור עמותה אחת מתוך שלוש או שתיים?
ת: כאספה כללית ניתנה לנו הזכות החוקית לקבל החלטות בשם האגודה. האסיפה פורסמה על פי הנהלים הקבועים בתקנון ובחוק, וכל מי שרוצה להשפיע על אייקון ניתנה לו האפשרות להגיע לאסיפה ולהשמיע את קולו.
מהבחינה המשפטית, אם כל אחד מן הצדדים המעורבים באייקון יבחר שלא לקיים את פסטיבל אייקון מסיבות כאלה או אחרות, אכן לא יתקיים פסטיבל במתכונתו המוכרת. העמותה לקידום משחקי תפקידים כבר הודעה על תמיכתה במהלך המוצע. אם תעדיף האסיפה את חלופת הכנס על פני הפסטיבל, קיימת האפשרות לכנס משותף.
ש: בנושא מפיק על, מה נהוג בכנסים גדולים בחו''ל? האם יש להם דרך ניהול אחרת שמתבססת על מתנדבים?
ת: מפיק על הוא שם אחר למנהל. לכל כנס יש מסגרת שונה. בחו''ל המצב הוא אחר, וברוב המקרים יש כנס נפרד לכל תחום, בעוד שאייקון מציע שילוב של כנס ספרותי, פסטיבל סרטים ומשחקי תפקידים תחת קורת גג אחת. הקושי הארגוני הוא בהתאם.
ש: האם אפשר למצוא מודל שיהיה מבוסס על ניהול התנדבותי?
ת: נעמי וינר הציעה מודל ניהולי שמבזר את האחריות הניהולית בין מספר אנשים, אך כרגע אייקון סובל מבעיה של ניהול כוח האדם, והוספת אנשים נוספים להנהלה תסבך את ניהולו עוד יותר. זה אחד ההבדלים העיקריים בין החלופות המוצעות: פסטיבל, בניגוד לכנס, ינוהל על ידי אדם אחד, היכול להקדיש מזמנו למטרה זו בלבד.
ש: אם בוחרים במפיק על, מאין יימצא מנהל?
ת: מתנהל כבר תהליך ראשוני למציאת מפיק על, אשר יופסק אם האסיפה תחליט אחרת. המועד האחרון למציאת מנהל הוא סוף דצמבר, לאחר פרסום קול קורא בנושא. הפרסום יופץ בקהילת החובבים וכן בקהילות מפיקים ולאנשים ספציפיים העוסקים בתחום. המנהל יעבוד לפי הסכם אשר ייחתם מול העמותות.
ש: כיצד העמותות יפקחו על ניהול הפסטיבל?
ת: נעשית כעת עבודה לבניית גוף מפקח. האגודה תתמקד בניהול ברמת המאקרו ותשאיר את ההחלטות ברמה המעשית בידי מפיק העל והכפופים לו.
ש: מי בונה את ההצעה לקול הקורא?
ת: ההצעה נבנית על ידי אורי אביב ואיתי גרייף, ותובא לאישור העמותות. המשימה הושארה בידיהם כי הם אלה שמכירים את אייקון הכי טוב, כאמור, לאורי אביב הידע הנצבר והניסיון החיוניים לניסוחו של מסמך זה. יחד עם זאת, הם קיימו התייעצויות עם גורמים מקצועיים נוספים, מעיריית תל אביב ומהסינמטק.
ש: למי ישולם שכר?
ת: מפיק העל יצטרך להכין תוכנית פיננסית שתכלול מימון למשכורת שלו ושל כל איש הנהלה אחר שיעבוד בשכר, ובכלל זה המנהל האמנותי. עלויות השכר ייבנו כך שלא יבואו על חשבון ההכנסות של העמותות.
ש: מי מחליט מי יעבוד בשכר? המפיק?
ת: מדובר בהחלטה ניהולית של המפיק. כעיקרון מנחה, כל תפקיד שאפשר לבצע בהתנדבות, יבוצע בהתנדבות. הוועד מאמין שלאייקון יש פוטנציאל הכנסות גבוה, ולפיכך תומך במציאת מפיק ולא בחזרה לכנס מצומצם יותר.
ש: האם אנחנו אכן מעוניינים בפסטיבל גדול וגרנדיוזי כמו אייקון של השנים האחרונות?
ת: לדעת הוועד, בהחלטה פה אחד, כן, אך לשם כך נחוץ הסכם מסגרת חדש. אייקון תורם לנו בהרבה מאוד תחומים ומקדם את כל מטרות האגודה: ובכלל זה עידוד יצירת מקור, יחסי ציבור לתחום. כמו כן, קרוב למחצית מחברי האגודה נרשמים או מחדשים את חברותם באייקון.
ש: כמה אנשי אגודה לא מגיעים לאייקון בגלל השינוי שחל באופיו? אולי מוטב לחפש חלופה באמצע, שלא תהיה ''סקטור 972'' ולא אייקון עם שמונה מתחמים?
ת: אין דרך לדעת מי לא מגיע לפסטיבל. על כל פנים, בעבר היה הסכם חלוקת רווחים שונה עם הסינמטק, אשר כיום לא ניתן לחזור אליו יותר. יש לזכור כי לקיומו של פסטיבל נחוצה מסה קריטית של ארועים ופרויקטים, ובכלל זה אורח כבוד, מתחם במקום מרכזי, וכמות מסוימת של מבקרים ומשתתפים. תקציב האגודה, העומד על 60-80 אלף ש''ח בשנה, אינו מאפשר לה להרים בכוחות עצמה פסטיבל בהיקף כזה באופן עצמאי או בשותפות עם העמותה בלבד, והיא זקוקה לגב כלכלי של גוף גדול דוגמת סינמטק תל-אביב. אייקון פונה לקהל רחב יותר, ובניהול נכון פוטנציאל הרווח שלו גדול. גם שילובה של אמא''י –שלרשותה עומד תקציב עצמאי, לא יביא לשינוי משמעותי מבחינת סדרי הגודל. הפער בין כנס לפסטיבל מהווה מחסום כלכלי שלא ניתן לעבור כרגע ללא משקיע חיצוני לעמותות.
גזבר האגודה ציין כי מחצית מחברי האגודה נרשמים או מחדשים חברותם במהלך פסטיבל אייקון, וההערכה היא כי ללא אייקון היו אובדים לאגודה כ-‏100 חברים, אשר פירושם אובדן הכנסה של כ-‏8,000 ש''ח והחלשה בכוחה השיווקי מול גופים אחרים. כמו כן, תקציב האגודה דורש הכנסה של 7,000-10,000 ש''ח מאייקון כדי שתוכל לקיים את פעילויותיה השוטפות. נכון לעכשיו ייתכן שנאלץ לבטל השנה אחד מגליונות ''המימד העשירי'', מאחר שאייקון 2008 לא עמד בציפיות הכלכליות.
עוד ציינו המשתתפים כי בעבר הוצא כנס ''עולמות'' מהסינמטק, דבר שעלה בצמצום היקף המבקרים והמשתתפים, וכי אין תחליף נראה לעין לסינמטק מבחינת פרסום ומרכזיות. בנוסף לכך, חשוב שיהיו לאגודה שני סוגי אירועים: הן כאלה שפונים החוצה ומביאים דור חדש וקהל חדש, דוגמת אייקון, והן כאלה שפונים לקהל פנימי דוגמת ''עולמות''. וטענה נוספת – האגודה צריכה לשים דגש על כך שתהיה נוכחות לאנשיה בין מי שקובעים את תכני הפסטיבל.
ש: היו לנו אורחי כבוד בכנסים קטנים – פול קארני בבדיון, לארי ניבן במרחב המוכר.
ת: הכנסים הנ''ל הסתיימו בהפסד.
ש: מה קורה אם לא מוצאים מנהל?
ת: ללא מנהל, יתקיים כנס בגרסה מצומצמת, בהתאם ליכולות ולתקציב שנצליח לגייס. כך יהיה גם בכל מקרה אחר של כשל בנקודה קריטית בארגון הפסטיבל. אם עד סוף דצמבר לא יימצא מפיק על לפסטיבל, נחפש מנהל לכנס אייקון מצומצם.
ש: מי יגדיר למנהל את הדרישות של העמותות?
ת: נציגים מהאגודה ומהעמותה ישבו עם המפיק וימסרו לו קווים מנחים, דגשים ודרישות.
ש: האם שיתוף הפעולה עם הסינמטק הוא עובדה מוגמרת?
ת: לסינמטק יש כוח רב בהשגת אישורי הקרנה, חומרי הקרנה, קשרים עם עיריית ת''א, טווח רחב של שיתופי פעולה ויוקרה. יש להדגיש כי הסינמטק הינו מלכ''ר, דבר המאפשר להפחית את העלויות בהשוואה לאולמות מסחריים אחרים. לא נמצא עד כה מקום חלופי המספק את כל היתרונות או את רובם.
ש: יש צורך במנגנון פיקוח קבוע על המפיק. האם יהיו פגישות קבועות? והגשת דו''חות?
ת: זו הכוונה. יהיו פגישות קבועות, וכן תוכנית עבודה ותוכנית עבודה תקציבית. יהיה פיקוח על תהליכים לאורך זמן שימנע חריגות מסעיפים תקציביים. עבודה על בסיס עסקי טהור יכולה לאפשר הטלת סנקציות כספיות על המנהל החיצוני, או מתן תמריצים כספיים על בסיס יעדים מדידים ומוסכמים מראש.
ש: נניח שאנחנו הולכים על המודל הקטן יותר, האם ייתכן שגורם אחר יעשה פסטיבל מתחרה? האם זה שיקול שלנו?
ת: הפחד מאפשרויות היפותטיות רק מנע בעבר וימנע בעתיד קבלת החלטות נכונה. ככלל, האגודה לא צריכה להירתע מקיום כנס באופן מצומצם בשל הסכנה שגורם אחר עלול לקיים כנס במקביל, וייתכן ששני כנסים יקדמו את התחום באופן טוב יותר מכנס אחד גדול
ש: מה אמור מפיק העל לעשות, ועד כמה אנו רוצים לבזר את תפקידיו?
ת: תפקידו הוא לנהל את סגל העל. לגבי ביזור התפקידים, ההחלטה הסופית היא שלו.
נוסיף ונאמר כי אנו חושבים שהחלוקה הנוכחית בין התפקידים בסגל העל היא טובה.
ש: אם יהיה מועמד מתוך הקהילה, האם נעדיף אותו?
ת: המטרה היא להכריע לטובת המועמד המתאים. אם שני המועמדים שווים בכישוריהם, ההעדפה תנטה למישהו הבא מתוך הקהילה, או עם נטיה לתחום.
ש: מה יקרה אם יהיה כנס אייקון במקום פסטיבל?
ת: רוב הסיכויים שלא יהיה אורח כבוד, לא יהיו סרטים יקרים ולא יהיה פרסום נרחב. סביר להניח שעיריית תל אביב-יפו לא תתמוך בכנס בסדר גודל כזה, ושתהיה בעיה קשה במציאת אולמות הקרנה מתאימים במקומות אחרים. כמו כן, הנסיון מלמד שככל שכנס קטן יותר, כך קשה יותר לגייס לו חסויות.
עוד חשוב לציין כי אם יוחלט על חלופת הכנס, הוועד אינו מתכוון להגדיל אותו לסדר גודל של פסטיבל.

בתום הדיון התקיימה הצבעה חשאית על שתי החלופות שהובאו בפני האסיפה.
1. שינוי במתכונת הקיימת לפסטיבל אייקון בהתאם להצעה שהובאה בפני האסיפה, למודל בניהול מפיק על. אם לא יימצא מנהל עד 31 בדצמבר, יתקיים כנס אייקון מצומצם – 21 תומכים.
2. כנס איקון בגרסה מצומצמת, בהיקף שייקבע על פי המשאבים שיושגו למטרה זו – 2 תומכים.

האסיפה הכללית בחרה ברוב קולות בשינויים המוצעים במתכונת הקיימת לפסטיבל אייקון 2008 ובחיפוש אחר מפיק על לאייקון 2009.

האסיפה ננעלה על ידי היו''ר.הודעה על קיום אסיפה כללית

 
חזרה לעמוד הראשי         כתוב תגובה

 
ניכר שהיה דיון פורה, ואני מסכים עם ההחלטות, ובכל זאת שאלה:  (חדש)
רז יום ראשון, 07/12/2008, שעה 21:14
ה-‏31 בדצמבר כבר לא כל-כך רחוק. לא זכור לי שיצא קול-קורא לגיוס המפיק (לפחות אני לא ראיתי אחד כזה). האם האגודה נמצאת כרגע במגעים עם מועמד או מועמדים ספציפיים?
   כתוב תגובה
על מנת להבהיר...  (חדש)
Onyx יום שני, 08/12/2008, שעה 10:09
בתשובה לרז
רז,

אני לא מתעלם משאלתך - למרות שאני עונה לשאלות אחרות.

ביקשתי שאיתי גרייף, האחראי על הנושא, יענה לך לשאלה.

באם תגובתו לא תגיע בשעות הקרובות אשיב בתגובה משלי.
   כתוב תגובה
קול קורא  (חדש)
Onyx יום שלישי, 09/12/2008, שעה 14:18
בתשובה לרז
רז שלום,

איתי גרייף שריכז את הנושא העביר לאגודה אתמול בלילה את מה שאמורה להיות הגרסה הסופית של הקול הקורא.
   כתוב תגובה
קול קורא  (חדש)
Onyx יום רביעי, 10/12/2008, שעה 12:44
בתשובה לרז
רז שלום,

היות וגורמים רבים מעורבים בתהליך הכנת הקול הקורא והיות ורצינו לעשות את התהליך ''כמו שצריך'' - כפי שאנשים אחרים ציינו במסגרת האסיפה, לקח זמן מה עד שהנוסח הסופי גובש ואושר על ידי כלל האנשים.

כרגע הקול הקורא הועבר לכלל חברי הוועד לאישור סופי - העמותה למשחקי תפקידים ביצעה את אותו מהלך ואני סבור ומקווה שתוכל לראות את הקול הקורא, עם פירסומו, לכל המאוחר ביום ראשון.
   כתוב תגובה
ראשית, אני אמנם שאלתי את השאלה, אבל אין שום סיבה להפנות את   (חדש)
רז יום רביעי, 10/12/2008, שעה 16:59
בתשובה לOnyx
התשובות אלי אישית - אני מאמין שהן מעניינות עוד כמה אנשים.
שנית, בנוגע לחלק השני של שאלתי - סוף דצמבר כבר די קרוב אלינו (וביום ראשון הוא יהיה קרוב עוד יותר). אם להתסמך על תקדים שנה שעברה, שגם בה ניסו לפרסם ''קול קורא'' דומה, אין יותר מדי קופצים על תפקיד מארגן-העל של אייקון. במידה ולא יהיו מועמדים עד סוף החודש, ולאור הפרסום המאוחר של הקול-קורא, האם תשקל דחייה של הדד-ליין - או שהחל מינואר 2009 האגודה מתחילה לעבוד על אייקון במתכונת מצומצמת?
   כתוב תגובה
אני דוגל ביחס אישי  (חדש)
Onyx יום רביעי, 10/12/2008, שעה 17:24
בתשובה לרז
אני מעדיף להתייחס לאדם ששאל - אני מודע לעובדה שעוד אנשים מתעניינים :)
העובדה שאני דובר בשם הוועד כולו לא גורמת לי גם להתייחס לדברים ב''אנחנו'' המלכותי.

כך שזה בעיקר מטעמי נוחות.

נכון, סוף דצמבר כבר די קרוב. ואולם, בניגוד לשנה שעברה, הקול הקורא יופץ לתחום רחב יותר של מקורות ולא יתרכז בחיפוש אך ורק מתוך הקהילה. שנית, במידה ויהיו מועמדים בכלל עד סוף החודש, אפילו לא מתעניינים, אני לא בטוח שדחיית הדד ליין תהיה הצעד הנכון.

לפעמים צריך לדעת מתי לחתוך. למרות זאת, אני כן סבור שתהיה הארכה של הדד ליין, היות ואני כבר יודע שקיימים מתעניינים בתפקיד - כך שהמקרה המופיע לעיל אינו ישים.

להערכתי ולהערכת גורמים נוספים, התהליך יוארך בשבוע/שבועיים נוספים במטרה לראיין את המועמדים ולקבל החלטה נכונה, שקולה ואחראית.
   כתוב תגובה
לפי ניסיון עבר  (חדש)
Boojie יום חמישי, 11/12/2008, שעה 2:54
בתשובה לOnyx
זכור לי שבכל פעם שמפרסמים בפרסום פתוח (כלומר, לא רק לתוך הקהילה) שמחפשים מפיק/מנהל למשהו, צצים קופצים שמציעים את עצמם בשכר - עד כדי כך שנוצרה נורמה-למחצה לציין במפורש כשמחפשים מפיק/מנהל מתנדב שמדובר בתפקיד שלא בשכר, שאם לא מופיעות מגוון הצעות מטעם אנשים שחושבים שמדובר בעבודה ''אמיתית''. הזדמן לי אישית להיתקל בכמה מקרים כאלה בעבר.
אנשים שמחפשים עבודה בשכר תמיד יש.
   כתוב תגובה
נראה פרוטוקול מצוין.  (חדש)
Boojie יום ראשון, 07/12/2008, שעה 23:10
יש בו, אבל, שני סעיפים שקצת בלבלו אותי, בפרק השו''ת בסיכום אייקון 2008:

ש: מה הסיכום הכספי של אייקון 2008?
ת: עדיין אין בידנו סיכום סופי. על פי סיכום הביניים, ''אייקון 2008'' כיסה את עלויות הספקים ואת רוב ההוצאות התפעוליות של הסינמטק, אך נכון לעכשיו העמותות לא יקבלו את חלקן בהכנסות, בהתאם להסכם חלוקת הרווחים שנחתם עם הסינמטק, למען הסר ספק, גם הסכום הראשוני על סך 15 אלף ₪ המחולק באופן שווה בין העמותות לא יתקבל בשל אי כיסוי העלויות.

ש: אם הסינמטק חרג מהעלויות שלו, האם נקבל כסף?
ת: כן. ההוצאות המיותרות שלהם לא יכוסו. התשלום הראשון מועבר לספקים, לאחר מכן מועבר סכום נקוב מראש לכיסוי עלויות התפעול של הסינמטק, הנמוך מן הסכום שנגבה מפסטיבל אחרים, ולאחר מכן אמור לעבור סכום נוסף לעמותות. יתרת הסכום, שאליה לא הגענו השנה, נחשבת רווח נוסף לחלוקה.

אז מה השורה התחתונה? כן יתקבל הסכום הבסיסי מהסינמטק? לא יתקבל הסכום הבסיסי מהסינמטק? ואם כן, מתי?
   כתוב תגובה
בשורה התחתונה  (חדש)
Onyx יום שני, 08/12/2008, שעה 0:22
בתשובה לBoojie
הסינמטק הפסיד כסף - אבל לא על חשבוננו.

גם אנחנו לא נראה כסף.

אני מבין את הבלבול - שני הצדדים יצאו מופסדים, אנחנו לא מקבלים כסף בכלל, גם לא את ה - 15 אלף ש''ח שהיה אמור להתחלק.

אבל זה לא בגלל שהסינמטק ''שתה'' לנו את הכסף.
   כתוב תגובה
<אנחה>  (חדש)
Boojie יום שני, 08/12/2008, שעה 3:11
בתשובה לOnyx
תודה.

האם ההסכם של אייקון 2009 - בהנחה שיהיה כזה - יכלול סייגים כלשהם שיוכלו להבטיח לאגודה שיהיה פחות סיכוי למצב כזה? הרי אחת המטרות הרשמיות של אייקון, למיטב זכרוני, היא רווח כספי שיאפשר בסיס לפעולות אחרות של האגודה, ולאגודה לא בהכרח משתלם להשתתף בארגונו בלי רווח כזה.
אז האם יש באמת אפשרות כלשהי לוודא שבשנים עתידיות המצב יהיה שונה - נגיד, תהיה יותר בקרה על התקציב, או משהו כזה?
   כתוב תגובה
משווה ל<אנחה> שלך, מזדהה ומכפיל :)  (חדש)
Onyx יום שני, 08/12/2008, שעה 10:05
בתשובה לBoojie
אני לא יכול להבטיח דבר כזה, יש מודלים אחרים לחלוקת הכנסות שעל פיהם יש יותר סיכוי לאגודה לקבל כסף.

עקרונית, ככל שרמת הסיכון גדלה - כך גדלה רמת הסיכוי לקבלת כספים. כרגע, יש אי הסכמה בתוך הוועד באשר לרמת הסיכון שאנחנו מוכנים להגיע אליה בתמורה לכספים מסויימים.

בהסכם של אייקון 2008, האגודה לא הייתה שותפה לסיכון - כלומר לא נצרכה להשקעה של כסף - וגם לא נאלצה לשלם מכיסה על הפסדים כאלה או אחרים.

מצד שני - גם הסיכוי לראות הכנסה היה קטן, ואכן במקרה זה - לא קיבלנו את הסכום אשר אמור היה להגיע לרשותינו.

הנושא של בקרה תקציבית מופיע באחת מן השאלות - ושם אכן קיימת התייחסות לגוף מבקר.
   כתוב תגובה
ואחרי שתגמרו להיאנח, מתי  (חדש)
אמבר שבת, 20/12/2008, שעה 16:21
בתשובה לOnyx
הולכים לשבת עם הסינמטק כדי לסגור את ההסכם לשנת 2009? כי הזמן קריטי כאן....
   כתוב תגובה
(נפנוף ידיים מתלהב!)  (חדש)
גרייף שבת, 20/12/2008, שעה 16:33
בתשובה לאמבר
הדס! הדס!

סתם, רציתי להתרגש קצת שאת כאן...

בשבוע שמתחיל מחר תהיה פגישה אחת עם הסינמטק, ובשבוע שמתחיל עוד שמונה ימים תהיה פגישה שנייה עם הסינמטק.

אני מקווה שאחרי הפגישה השנייה, כבר יהיה לי מושג מה הסינמטק חושב ומרגיש לגבי... דברים.

הערה חשובה: ''הסכם לשנת 2009 והילך'' אנחנו מדברים על אייקון לדורותיו, לא רק אייקון הקרוב...
   כתוב תגובה
נראה פרוטוקול מצוין.  (חדש)
עופר יום שני, 08/12/2008, שעה 0:34
בתשובה לBoojie
לפי מה שהוסבר באסיפה, העמותות לא יקבלו שום כסף מאייקון 2008, לפי הנתונים הנוכחיים.אפילו ייתכן שהסינמטק לא כיסה לחלוטין את עלויות התפעול, וכמובן שעל חלוקת רווחים אין מה לדבר.

עלתה שאלה היפותיטית על מקרה שבו עלות ההפעלה לסינמטק תהיה יותר מהסכום הקבוע בחוזה, עד כדי ''בליעת'' הסכום הקבוע לעמותות.הוסבר שבמקרה כזה הוא לא יקבל את העלות הנוספת אלא כחלק מחלוקת הרווחים לאחר שהעמותות מקבלות את הסכום הקבוע שלהן, ולא יזכה להוריד אותו לפני חלוקת הרווחים.
   כתוב תגובה
אה, רגע, בוא נראה אם הבנתי,  (חדש)
Boojie יום שני, 08/12/2008, שעה 4:18
בתשובה לעופר
המקרה השני מתייחס למקרה שבו *יש* רווחים, הסינמטק חרג מעלות ההפעלה המוסכמת *שלו*, ולכן נושא בחריגה שלו בלי לפגוע ברווחים של העמותות. מקרה היפותטי לחלוטין.
אוקיי, נראה לי שעכשיו הבנתי. מהניסוח לא היה לי לגמרי ברור שמדובר בשני מקרים נפרדים.
   כתוב תגובה
זה לא היפוטתי לחלוטין  (חדש)
Onyx יום שני, 08/12/2008, שעה 9:40
בתשובה לBoojie
היות ובמקרה של אייקון 2008 הסינמטק אכן חרג מהתקציב שלו - אבל זה לא בא על חשבוננו.

רק שאנחנו גם לא קיבלנו את הכסף.

היפוטתית, אם היה עוד כסף - הסינמטק היה נשאר עם החריגה שלו והכסף היה מועבר אלינו קודם.
   כתוב תגובה
העניין הוא שהאגודה זקוקה   (חדש)
גל יום שני, 08/12/2008, שעה 10:17
בתשובה לOnyx
לכסף הזה לפעילות במהלך השנה.

אני לא יודע עד כמה זה אפשרי, אבל בחוזה על אייקון2009, צריך לנסות להכניס סעיף שמבטיח הכנסה מינימלית לעמותות (למשל ה-‏15 אלף) גם במקרה שאין כיסוי עלויות, ובטח ובטח כשיש חריגה תקציבית (על חשבון הסינמטק ועל חשבון המשכורת של מפיק-העל, למשל).

אה, ותודה על הפרוטוקול המפורט.
ממש חבל לי שלא יכולתי לבוא לאסיפה.
   כתוב תגובה
כן....  (חדש)
Onyx יום שני, 08/12/2008, שעה 11:28
בתשובה לגל
*אני* יודע שהאגודה זקוקה לכסף הזה.

ובהסכם ל - 2008 העמותות מקבלות כסף על חשבון הסינמטק אם יש חריגה תקציבית.

אבל מרגע שקיים תקדים, מאוד קשה לבצע שינוי מצב ללא אמצעי לחץ מהותי - ולנו כאגודה פשוט אין.

היה צריך לקחת את המצב בחשבון כשחתמו על ההסכם של 2008, למרבה הצער - זה המצב ונעשה את מירב המאמצים להתמודד עימו כמיטב יכולתינו.

בכנות, אני מפקפק ביכולת להבטיח סכום כסף שייכנס לקופה ללא שנשים סכום כסף שלנו בסיכון.

האפשרות היחידה שלנו היא פשוט לדאוג שאייקון יהיה רווחי - ובכך להבטיח שנקבל את הסכום המגיע לנו.

אני שמח שהפרוטוקול מקבל תגובות חיוביות, המטרה הייתה שאנשים שלא היו יקבלו תמונת מצב מפורטת ככל הניתן.

מקווה לראות את כולם באסיפה הבאה.
   כתוב תגובה
שאלה אחרת: גם אם האגודה תסכן כסף  (חדש)
רז יום שני, 08/12/2008, שעה 11:51
בתשובה לOnyx
(כלומר, תשקיע מכספה בתקציב הפסטיבל), האם יש מנגנון כלשהו שימנע מהסינמטק לומר לנו בכל פעם ''מצטערים, הפסטיבל לא הכניס כסף השנה, אתם לא מקבלים שום דבר''?
   כתוב תגובה
מנגנון קיים  (חדש)
Onyx יום שני, 08/12/2008, שעה 12:17
בתשובה לרז
ברגע שיש הצעת תקציב - ובה מוגדרת המסגרת התקציבית של הסינמטק.

מנגד יש לך ממקור אובייקטיבי - דהיינו מערכת טיקטנק למשל - כמות כרטיסים והכנסות בגינן ותדפיס בנק עם העברות מנותני חסות.

כך יש לך מצד אחד הכנסות - ומצד שני הוצאה מתוכננת.

אם אתה מגביל את התקציב של הסינמטק ומנגד מבהיר כי חריגה מהתקציב תכוסה רק לאחר העברת הכסף לעמותות - הרי שיש לך מנגנון.

כמובן, הסינמטק יכול לא לכבד את ההסכם- אבל אז אנחנו נכנסים להליך אכיפה משפטית, שהרי זה כמו שתסגור עסקה באינטרנט עם ספק - ולא תקבל את המערכת החדשה שהזמנת בתמורה לכספך - הרישום קיים.

קצת הסתבכתי עם כל ההסבר - מקווה שהבהרתי את עצמי מספיק :)
   כתוב תגובה
מה שלא לגמרי ברור לי  (חדש)
Boojie יום שני, 08/12/2008, שעה 14:03
בתשובה לOnyx
זה אם צוין בפרוטוקול שהסינמטק לא מילא את תפקידו (במעקב אחר התקציב), האם הוא לא אמור לספוג את ההפסדיות של הכנס? אחרי הכל, לפי מה שכתוב בפרוטוקול, זה היה תפקידו של הסינמטק למנוע את ההפסדיות הזאת, והוא כשל בו.
   כתוב תגובה
המממ לא, אני לא חושב  (חדש)
Onyx יום שני, 08/12/2008, שעה 14:23
בתשובה לBoojie
אי אפשר להאשים את הסינמטק בהפסדיות.

משפטית הוא יכול לתלות את זה בהרבה דברים אחרים - הוא יכול לטעון לירידה בהכנסות, לרשלנות של מנהל הפסטיבל, להפסדיות כתוצאה מתמחור לא נכון במקור.

לא חסרות סיבות חלופיות שאפשר להשתמש בהן כעילה משפטית.

את לא יכולה לאכוף משהו שלא מופיע בחוזה. ובחוזה לא רשום שהסינמטק מתחייב ניהולית להכנסות בגובה מסויים.
   כתוב תגובה
תנו לי להבין...  (חדש)
חובב מבולבל יום שני, 08/12/2008, שעה 17:16
בניגוד לשנים עברו בהן היו 3 מנהלים לכנס וכולם עבדו בהתנדבות השנה היה רק מנהל אחד והוא עבד בשכר. כתוצאה מכך הכנס נכשל כלכלית.

המסקנה המתבקשת: לחזור למודל הקודם או לחלופין להחליף את אורי במנהל מוצלח יותר (כזה שלא מנסה לחסל את העמותה בראשה הוא עומד ואז לרוץ לוועד של עמותה אחרת...).

המקנה שאתם הגעתם אליה: או להביא עוד אדם בשכר מלבד אורי (אם אין לכם מספיק כסף לשלם למנהל אחד, איך תשלמו לשניים ותצאו ברווח?) או להקים כנס מתחרה לסינמטק וסיים עם רווחים עוד יותר קטנים. ועל זה נאמר WTF?
   כתוב תגובה
אכן, כאשר מנסים לפרשן מצב מורכב בצורה פשטנית  (חדש)
Boojie יום שני, 08/12/2008, שעה 22:59
בתשובה לחובב מבולבל
בהחלט מגיעים ל-WTF. ברכותיי.
   כתוב תגובה
בוקר.  (חדש)
Onyx יום שלישי, 09/12/2008, שעה 12:06
בתשובה לBoojie
ניסיתי אתמול להגיב ואחרי מספר ניסיונות שהסתיימו בבערך עמוד שמנסה להסביר את הבעייתיות בשיטת הלוגיקה שלו התייאשתי.

אני לא חושב שיכולתי לנסח תשובה יותר הולמת בפחות מילים :)
   כתוב תגובה
בעיני יש רווחים שאינם כספיים  (חדש)
אסף יום שני, 08/12/2008, שעה 23:52
כמשקיף מהצד (וכמשתתף בכנס כמובן), בעיני לפחות, עצם קיום של כנס כזה עם אורחי כבוד בעלי שם, מגוון נאה של פעילויות וחשיפה נאה לתקשורת ולקהל פוטנציאלי נוסף, כל אלה הם רווחים נקיים שלא ניתן לכמת אותם כספית, אך הם בהחלט ממשיים.
הסינמטק הוא אכסניה מכובדת לא מעט, והקישור שלנו עם אירוע כזה היא נכס ששווה היה לשלם עליו לא מעט כסף.
מכנס לכנס נתייעל, נלמד, נפיק לקחים.
יישר כח.
אסף.
   כתוב תגובה
בעיני יש רווחים שאינם כספיים  (חדש)
Onyx יום שלישי, 09/12/2008, שעה 14:22
בתשובה לאסף
אסף,

תודה רבה על דברי התמיכה,

אני מקווה שהצעדים שהוחלט עליהם יוכיחו את עצמם ונזכה לאייקון מוצלח ולא פחות חשוב - רווחי.
   כתוב תגובה
סעיפי תקציב-כרטיסים  (חדש)
gorbash יום שלישי, 09/12/2008, שעה 8:30
1. האם אפשר לפרסם באתר את הצעת התקציב\תוכנית עיסקית ל אייקון 2008 ?

2. האם מכירות הכרטיסים לרצועות התוכן מניבות הכנסות ? מה גודלן היחסי בתקציב ? ביחס לשנים קודמות ?

3. האם אפשר לפרסם את התפלגות מכירות הכרטיסים\הכנסה לאירועי התוכן השונים ביחד ומערוצי התשלום השונים ? (סינימטק, האתר השני,קופות בימי הפסטיבל)

4. על פי התקציב מה היעדים שצריכים להשיג בשביל להפוך פסטיבל לרווחי ?
בהנחה שעלויות הסינימטק\חסויות\סרטים\מרצים וכו' שוות בגודלן ל 2008 ?

*היתכן שההנחה המקורית שהפסטיבל יכול\נועד להזרים כסף לאגודה שגויה ?
=>תוכנית עסקית\תוצאות אייקון 2008 יכולות לעזור להבין נקודה זו.
   כתוב תגובה
מספר סעיפים  (חדש)
Onyx יום שלישי, 09/12/2008, שעה 14:34
בתשובה לgorbash
1. במסגרת הקריאה המקדימה לאסיפה הכללית ופרסום סדר יום פורסמו התוכניות העסקיות של אייקון 2008. במסגרת הפרסום לא נכללה הצעת התקציב היות ולא ניתן אישור לפרסומם.

2. קיים פירוט מפורש בפרוטוקול. הרצאתה של ליאת בחלק העוסק בסקירת הסיכום של אייקון 2008. כן, מכירות הכרטיסים לרצועות מניבות הכנסות. אין לנו אפשרות כרגע להשוות את גודלן היחסי בתקציב ביחס לשנים קודמות, ללא בדיקה מעמיקה אפשר להגיד שחלקן אינו שונה באופן מהותי מפסטיבלי אייקון בשנים הקודמות.

3. לא.

4. זוהי שאלה שמאחוריה הנחה פשטנית למדי, קיימות דרכים רבות להפוך משהו לא רווחי למשהו רווחי. קיצוץ בהוצאות הלא צפויות, עלייה בהכנסות ממכירת כרטיסים לרצועות תוכן שונות, הוספת חסות אחת או שתיים - כל אחד מהדברים הללו יכול להפוך את אייקון מלא רווחי לרווחי - ובחזרה.

* היו פסטיבלי אייקון רווחיים יותר ורווחיים פחות, הרווחיות מעולם לא הייתה גבוהה. היו גם פסטיבלים הפסדיים שדרשו כיסוי עלויות מצד העמותות המארגנות (לפחות אחד כזה).

התוכנית העסקית שנבנתה הראתה רווח, מצד שני כאחד העוסק למחייתו בתחום ניהול עסקים אני יכול להגיד שמניסיוני - תוכנית עסקית יכולה, לרוב, להראות איזה תוצאה שתרצה והתוצאות האמיתיות תלויות אך ורק ביישום שלה בפועל.
   כתוב תגובה
מספר סעיפים  (חדש)
gorbash יום רביעי, 10/12/2008, שעה 9:08
בתשובה לOnyx
''מסגרת הקריאה המקדימה לאסיפה הכללית ופרסום סדר יום פורסמו התוכניות העסקיות של אייקון ''2008

--האם תוכל לתת לי לינק ? עברתי שוב על הפוסטים. לא מצאתי (sorry)

''קיים פירוט מפורש בפרוטוקול. הרצאתה של ליאת בחלק העוסק בסקירת הסיכום של אייקון 2008. כן, מכירות הכרטיסים לרצועות מניבות הכנסות''

-- האם אתה\ליאת יכולים לפרסם את הפרוטוקול המלא,תוכן ההרצאה ?

''קיימות דרכים רבות להפוך משהו לא רווחי למשהו רווחי.''

נכון אני וכל מי שאייקון חשוב לו רוצה בכך.
אני מנסה להבין למה יש פער ציפיות כל כך גדול.
איזה חלק של התוכנית העסקית לא התממש, ואיך לשפר זאת באייקון הבא.
כדי להבין ולהסיק מסקנות כלשהן צריך מידע ואותו אני מחפש.

''התוכנית העסקית שנבנתה הראתה רווח,''
-- ואף על פי כן אייקון נסגר ללא רווח.
אין לי שום רצון לנופף באצבע מאשימה. אני כן רוצה לבדוק איזה חלק בתוכנית לא עמד בציפיות. לתקן, ולבנות תוכנית עסקית טובה יותר. בסך הכל מקורות ההכנסה\הוצאות כפי שכתבת לא השתנו. ומכאן נובע הרצון שלי לדעת איזו רצועות תוכן מניבות הכנסה וגודלם היחסי כלפי חסויות ומקורות הכנסה נוספים.

כמה כרטיסים נמכרו ? יש אמדן לכמה כסף מוציא מבקר אייקון ממוצע ?
   כתוב תגובה
בתחתית הפרוטוקול שכאן   (חדש)
גל יום רביעי, 10/12/2008, שעה 10:13
בתשובה לgorbash
יש קישור להודעה על האסיפה וכל המסמכים הקשורים אליה
   כתוב תגובה
בתחתית הפרוטוקול שכאן   (חדש)
gorbash יום רביעי, 10/12/2008, שעה 11:23
בתשובה לגל
OK.
18 אלף מכרטיסים ליום 600 איש ליום 30 ש''ח לכרטיס. 3000 איש סך הכל.

הכנסות ללא מספרים מדידים מבארטרים,חסויות,תמיכה של מוסדות.

אני יכול לבחון את הפרמטרים המדידים שקרו בפועל ?

נ.ב
אין התיחסות להוצאות אחרות אחרות מלבד 10 אלף של הסינימטק.
מה עם תשלום למרצים ? אורחים, שכר,תכנים וכו ? הוצאות ידועות מראש ?
   כתוב תגובה
טוב.... אני אתייחס לשתי התגובות שלך  (חדש)
Onyx יום רביעי, 10/12/2008, שעה 14:26
בתשובה לgorbash
יש לי הרושם (אני מקווה שהוא מוטעה) שלא קראת את כל הפרוטוקול, ודילגת על החלק של השאלות והתשובות.

התשובות לחלק משאלותיך מופיעות שם בצורה כזו או אחרת - אני אבהיר :

רשמת : ''אני מנסה להבין למה יש פער ציפיות כל כך גדול.
איזה חלק של התוכנית העסקית לא התממש, ואיך לשפר זאת באייקון הבא.
כדי להבין ולהסיק מסקנות כלשהן צריך מידע ואותו אני מחפש.''

בפרוטוקול עצמו - לאחר ההרצאה הקצרה של ליאת יש בחלק שאלות ותשובות :
''ש: אלו מהתכנים לא הכניסו כסף?''
(שאלה שישית בסעיף 4) שבה נכתבת התשובה.

כמו כן שאלת :
''אין לי שום רצון לנופף באצבע מאשימה. אני כן רוצה לבדוק איזה חלק בתוכנית לא עמד בציפיות. לתקן, ולבנות תוכנית עסקית טובה יותר. בסך הכל מקורות ההכנסה\הוצאות כפי שכתבת לא השתנו. ומכאן נובע הרצון שלי לדעת איזו רצועות תוכן מניבות הכנסה וגודלם היחסי כלפי חסויות ומקורות הכנסה נוספים.

כמה כרטיסים נמכרו ? יש אמדן לכמה כסף מוציא מבקר אייקון ממוצע ? ''

צויין במפורש בפרוטוקול, כי נכון למועד האסיפה הכללית, טרם הסתיים שלב הסיכומים המפורטים. אני יכול לאשר כי מאז ועד היום קיבלנו מאורי אביב הפקות לקחים ונתונים של מרבית תתי התחומים. לעומת זאת אני לא רואה בחיוב הצגת הנתונים וכניסה לניתוח תוצאות בפורום. אני לא חושב שחברי האגודה צריכים לעסוק בניתוח ובאנליזה של הנתונים, פשוט, מבלי לפגוע, מכיוון שאני לא חושב שלכל אחד קיימת רמת ההתמחות והמקצועיות לבצע ניתוח שכזה.

חברי האגודה ברובם, אינם כלכלנים, אנלסיטים או מתמחים בניהול. יתרה מזאת, עם כל הכבוד לתהליך השקיפות והשותפות בקבלת ההחלטות, אני סבור כי יש גבול לרמת הירידה לפרטים המצופה.

אם אתה מתמחה בתחום הפיננסי/ניהולי וברצונך לקחת חלק ולתרום בהכנתה של התוכנית העסקית החדשה ו/או בניתוח של תוצאות אייקון 2008, אתה מוזמן ליצור קשר ישיר עם חברי הוועד והדבר יועלה לדיון.

תודה,

אמיר ארד,
דובר.
   כתוב תגובה
רק בקשר להערה  (חדש)
דובי יום חמישי, 11/12/2008, שעה 10:39
בתשובה לOnyx
נאמר ''היו פסטיבלי אייקון רווחיים יותר ורווחיים פחות, הרווחיות מעולם לא הייתה גבוהה. היו גם פסטיבלים הפסדיים שדרשו כיסוי עלויות מצד העמותות המארגנות (לפחות אחד כזה)''.

אייקון 2003 הסתיים ברווח נקי של קצת מעל 60 אלף שקל, והיה מסתיים ביותר אילולא נגנבו במהלכו מספר פריטים.

הבעיה היא לא באיך מעצבים את התקציב ואת התוכנית העסקית לפני, העניין היא איך ממשיכים לשנות ולהזיז סעיפים תקציביים אחרי כך שיראו בדיוק את הנתונים אותם רוצים להראות.
   כתוב תגובה
אם כבר מדייקים.  (חדש)
Onyx יום חמישי, 11/12/2008, שעה 13:42
בתשובה לדובי
אייקון 2003 היה החריג מבין הפסטיבלים - וזאת בזכות אורסון סקוט קארד והייפ פרסומי גדול.

אייקון 2003 היה הפסטיבל הראשון שתפס נפח כ''כ משמעותי.

ואייקון 2003 אינו מייצג את אלו שבאו - לא לפניו ולא אחריו :)
   כתוב תגובה
בבקשה  (חדש)
דובי יום חמישי, 11/12/2008, שעה 21:07
בתשובה לOnyx
אבל באמת בבקשה, אל תספר לי למה אייקון 2003 הרוויח, ומה ההיסטוריה הכלכלית של אייקון, אוקיי?

האירועים של קארד אמנם היו מלאים והראו רווחים יפים, אבל הם לא הסיבה לשורה התחתונה, ויחסית לפסטיבלים האחרונים, הפרסום לו הוא זכה אינו גדול כל כך.

ההבדל היה בשני מישורים: בניהול הכספי של הפסטיבל ובכך שרצועות התוכן שלו היו מלאות לאורך רוב הפסטיבל.
   כתוב תגובה
אוקיי.  (חדש)
Onyx יום חמישי, 11/12/2008, שעה 22:41
בתשובה לדובי
ולו בשביל לא להיכנס לוויכוח, אני לא אנסה לספר לך - לא על אייקון 2003 ולא על ההיסטוריה הכלכלית של אייקון לדורותיו.

אני לא מצליח להבין את הנקודה שלך בנושא.

במה התאפיין אייקון מוצלח ולא מוצלח באופן כזה שמשנה את הפקת הלקחים שהוצגה במהלך הישיבה?
   כתוב תגובה
  (חדש)
דובי יום שישי, 12/12/2008, שעה 0:04
בתשובה לOnyx
דבר ראשון - תודה.

הייתי עונה לך בפירוט מה דעתי על התנהלות האגודה ועד כמה סקפטי אני שמשהו מתוך הליך הפקת הלקחים הזה יכול להתממש, לולא נזכרתי שהבטחתי לעצמי לפני קצת פחות משנה להפסיק לדון בנושא הזה בפומבי.

אם אתה ממש רוצה, אני יכול לחשוב על מספר חברי ועד שמכירים אותי ואת מספר הטלפון שלי.
   כתוב תגובה
אין בעיה.  (חדש)
Onyx יום שישי, 12/12/2008, שעה 1:24
בתשובה לדובי
אני חושב שעולים בדעתי כמה שמות של אנשים שיכולים לספק את מספר הטלפון שלך,

אין לי בעיה לסייע בקיום ההבטחה.

תודה על הנכונות.
   כתוב תגובה
רגע, אתה רוצה לומר ש*עוד לא* דיברו עם דובי?  (חדש)
Boojie יום שישי, 12/12/2008, שעה 12:36
בתשובה לOnyx
הממ... אה... מוזר. כאילו, הייתי תחת הרושם שכשהאגודה הייתה בכל המהלכים הרי הגורל בנוגע לאייקון דיברו עם אנשים שונים שיש להם ידע בקשר לאייקון, כדי לקבל תמונה ברורה. מפתיעים אותי חילופי הדברים האלה.
   כתוב תגובה
אני לא יכול להגיע לכל ה''Sleepers''  (חדש)
אלמוני שבת, 13/12/2008, שעה 0:54
בתשובה לBoojie
ולו בגלל העובדה שאני :

א. לא מכיר את כולם.
ב. לא כולם מעוניינים להיכנס שוב לעניינים.

אז אני מקשיב למי שרוצה ומוכן - הדלת פתוחה ויש מישהו בבית,

אני לא יכול לחייב את כולם להיכנס ולדבר.
   כתוב תגובה
אה... טוב. גישה מעניינת.  (חדש)
Boojie שבת, 13/12/2008, שעה 1:25
בתשובה לאלמוני
מנסים ללמוד נושא כבד משקל כדי להגיע בו להחלטות הנכונות, אז במקום לברר מי האנשים שיש להם את הידע (כמו, נגיד, אנשים שניהלו או היו מעורבים בניהול אייקון במשך שנים - כלומר, מלבד אורי אביב ואיתי גרייף, ששקועים עמוק בקלחת ברגע זה ואינם בהכרח אוביקטיביים - ואני בטוחה שיש לא מעט אנשים בסביבתך שהיו יודעים לתת לך את המידע הזה) ולפנות אליהם, אומרים שמי שרוצה שיפנה.
זה... מוזר. אין לי מילה יותר טובה לזה. דרך מוזרה ללמוד נושא.

אז הנה, אם אף אחד לא טרח לומר לך את זה קודם, ואיכשהו זה הוחמץ, הריני להמליץ: דבר עם הדס פרבר (שאני מאמינה שלפחות קצת כבר דיברת איתה) ועם דובי זולטי, שני אנשים שהיו מעורבים באופן עמוק מאד בניהול אייקון במשך שנים (ושניהם ניהלו אייקונים), יש להם נקודת מבט שאולי שונה במשהו מהמעורבים הנוכחיים בנושא, ויכולים לתרום לך אינסייטים נוספים ואולי טיפה יותר אוביקטיביים ממה שאתה עשוי לקבל מהמעורבים בניהול כרגע. ואגב, אני לא בהכרח מסכימה עם העמדות של שניהם בכל נושא, ועם זאת, מדובר בשני אנשים שיודעים המון.
ובאמת, אם אתה לא מכיר את השטח, זו לא בושה לשאול. קפצת בבת אחת למים קרים, זה די בטוח שיש לך מה להשלים. הידע לא יזרום אליך מעצמו.
   כתוב תגובה
זו אינה גישה  (חדש)
Onyx שבת, 13/12/2008, שעה 3:34
בתשובה לBoojie
זה מסוג הדברים שאתה לא יודע אפילו שאתה לא יודע.

רציתי להספיק לדבר עם עוד הרבה אנשים, אבל לא כולם יכולים להיפגש מהיום למחר.

חלקם גם רוצים להישאר מנותקים מהנושא, וחלקם בכלל לא ידעתי על קיומם ולכן לא עלו במסגרת ה ''צריך להיפגש עם''.

שום דבר לא אידיאלי בניהול של האגודה כרגע, אבל אי אפשר להפוך שדה בור לגן פורח בן לילה, אני סבור שלאט לאט אנחנו מצליחים לשנות גישה, להנמיך את הלהבות, להסתכל קדימה וגם לגרום לאנשים שמשהו משתנה.

כמובן שאשמח לדבר עם דובי זלוטי - כפי שכבר ציינתי. ותודה על ההמלצה לגבי שני האנשים הללו :)
   כתוב תגובה
תשמע, תראה...  (חדש)
Boojie שבת, 13/12/2008, שעה 3:57
בתשובה לOnyx
''ממי עוד אפשר/צריך/חשוב לקבל מידע בקשר לאייקון?''
זו לא נראית לי שאלה שצריך הרבה ידע כדי לשאול, והיא נראית לי שאלה די בסיסית כשמדובר בנושא שחיוני ללמוד ביסודיות. וקשה לי להאמין שהאנשים שסביבך (בוועד ולידו) לא יוכלו לענות עליה, ולמנות שמות כמו דובי והדס (אקס מנהלי אייקון עם הרבה ותק במערכת), נעמי וינר (אני מניחה שהוועד עוד בקשר איתה אחרי תוכנית הניהול החלופית שהיא העלתה בזמנו?) וכד'.
אבל כן, כשעסוקים בכיבוי שרפות לא תמיד זוכרים לשאול כל מה שצריך לשאול.
   כתוב תגובה
בוקר טוב אליהו  (חדש)
גרייף יום שני, 15/12/2008, שעה 18:59
בתשובה לBoojie
נעמי ודובי החליטו שהם לא רוצים להיות חלק מהדיון הזה בשום צורה; אני לא יכול לחשוב על דרך ''להכריח'' אותם לספק מניסיונם ומדעתם.

הדס הייתה חלק משיחות מסוימות עד נקודה מסוימת, שבה נהיו לה דברים חשובים יותר בחיים. אני הייתי מעדיף שהבעיות שלה היו נשארות קטנות, כמו אייקון והאגודה, ולא גדולות, אבל זה היה המצב.
   כתוב תגובה
כבר עניתי לך על זה גם במקום אחר:  (חדש)
Boojie יום שני, 15/12/2008, שעה 19:16
בתשובה לגרייף
אם אני מצליחה לקבל את המידע הזה, גם אנשים שאמורים לעסוק בזה באופן מקצועי יכולים.
ומדהים כמה מידע אפשר לקבל מאנשים כשטורחים לשאול אותם. לפי דבריו של אמיר לעיל - שמשתמע מהם שהוא אפילו לא מכיר את דובי - די קשה לי להאמין שהוא שאל את דובי כל דבר שהוא, כך שגם קשה לי להאמין שדובי סירב לענות לו.
גם לגבי הדס, כששואלים אותה, היא עונה בשמחה.
   כתוב תגובה
אמממ, סליחה?  (חדש)
נעמי וינר יום שלישי, 16/12/2008, שעה 12:05
בתשובה לגרייף
נעמי נידבה כל פרט מידע שהיא יכולה לדלות כל פעם ששאלו אותה או לא שאלו אותה.

הן בהתנדבות - אם זה להשקיע הרבה מאוד זמן ולהציע מודל אחר לאיקון, בנסיון עקר משהו לשנות החלטה שהיא מתנגדת לה בכל תוקף.

והן לאחר שהתקבלה ההחלטה המונגדת לחלוטין לדעתה, בישיבות ארוכות עם עידו פנסקי ועם כל מי שהיה אחראי על תחומים שהיא היתה אחראית להם בעבר - שאל כל מי שהיה מעורב בתחום אורחי הכבוד. למעשה, שאל גם את אורי, אם כשסירבתי לקחת תפקיד לא הצעתי בכל פעם אנשים מוצלחים אחרים, סייעתי בכל עצה שיכולתי לתת והייתי זמינה בכל פעם שמישהו ביקש.

אני אישית לא אוהבת את הכיוון של איקון, אבל האגודה שאני חלק ממנה עשתה בחירה, ויצאתי מנקודת הנחה שמה שיהיה טוב יותר לקהילת החובבים זה לעזור לאיקון, ולא למנוע ממנו מידע ואז לרקוד על הדם.

כך שזה קצת מעליב, כשאתה מוציא אותי ככה בהינף יד מהדיון, אחרי שנשכתי שפתיים ועשיתי כל מאמץ לעזור לו.

למה זה, בגלל שאני לא אוהבת לצעוק באינטרנט? אז הנה, זה באינטרנט.

ואגב, גם דובי, כשהתייעצו איתו, מעולם לא מנע מידע מאף אחד שלא רב איתו בעצמו. והנה, הוא גם הציע את עזרתו הטלפונית.

*אפשר* להגיד ''זה הם הרעים שלא רוצים לעזור לנו ואנחנו הטובים שעושים הכל כדי ללמוד עוד על איקון ועל דעות ועובדות שהן לא הדעות של המנהלים והעובדות שהם מדגישים, אבל הם הרעים מונעים מאיתנו מידע''. זה פשוט לא נכון.
   כתוב תגובה
למקרה שזה מנחם אותך, זה עניין די קבוע.  (חדש)
Boojie יום שלישי, 16/12/2008, שעה 14:34
בתשובה לנעמי וינר
נראה שבכל פעם שמישהו פורש מפעילות, במקום לנסות להיעזר בידע שלו כשצריך, האגודה משכנעת את עצמה שהוא ''לא רוצה לדבר'', ולפיכך נמנעת מלבקש ממנו מידע שהוא היה יכול לספק. זו לא רק את - אני די בטוחה שזה ככה גם עם דובי ועם הדס, אני יודעת בוודאות שזה ככה איתי, ואלוהים יודע מי עוד.
וזה מטומטם לחלוטין, אבל זה מה יש. כנראה שיותר נוח להדביק לבנאדם תווית של ''הוא ברוגז'' מאשר להודות בחוסר ידיעה ולשאול.
   כתוב תגובה
סלחתי  (חדש)
גרייף יום שלישי, 16/12/2008, שעה 16:52
בתשובה לנעמי וינר
כשאני אומר ''להשתתף בדיון'' אני לא מתכוון ''להישאר בבית ולהועיל בטובך לא לסנן אותי כשאני מתקשר''.

לי היה אכפת מספיק כדי להניע תהליכים, ליזום פגישות, לייצר את המצב הנוכחי, לשכנע אנשים שהיה צריך לשכנע, למנוע התפרקויות שהיה צריך למנוע. ככה הגענו למצב שבו אנחנו היום, שבו עושים מה שאני חושב שצריך לעשות.

אני לא חייב לך, לדובי, או לורד, להתקשר אליכם ולשמוע את דעתכם. אני לא נציג הציבור שלך, ודעתו של מי שבוחר להישאר בבית לא מעניינת אותי.

זו הסיבה שהפרוטוקול מזכיר את השם שלי ואת השם של אורי: כי אנחנו, מיוזמתנו, הגענו לוועד האגודה ושכנענו אותם במה שצריך לעשות. אם אנשים חיכו להזמנה להביע את דעתם, אז אני מציע להם להמשיך לחכות. מתישהו בעולמות יגיעו גם אליהם.
   כתוב תגובה
אל תהיה [צונזר מטעמי נימוס].  (חדש)
Boojie יום שלישי, 16/12/2008, שעה 18:11
בתשובה לגרייף
האינטרס לשאול אנשים בעלי ידע בתחום - מלבד בעלי האג'נדה שהם בעצמם צד במשא ומתן - הוא של האגודה, לא של נעמי, לא של דובי, לא של הדס (גם לא שלי, אגב, אם כי אני לא רלוונטית ברשימה הזאת: אני לא אדם עם ידע משמעותי לגבי אייקון). האגודה (לא אתה, אגב. האגודה) צריכה את המידע. נעמי, דובי והדס הם אנשים שיכולים לתת לה אותו.

אם נעמי, דובי, הדס, תיאודור הרצל או צ'רלי צ'פלין לא באים מיוזמתם להשפיע על התהליך, בעסה להם, אבל הם חובבים פרטיים, ונו, לא נורא. אם האגודה לא טורחת ללמוד מידע ודעות שונים מאלה שיש בידה, שהיו עשויים לסייע לה במשא ומתן - בעסה לאגודה. עכשיו תבחר איזה משני הצדדים במשוואה הזאת יותר משמעותי.
   כתוב תגובה
אני חושב שאני אמשיך להיות  (חדש)
אחד שמבין יום שלישי, 16/12/2008, שעה 18:28
בתשובה לBoojie
אוקי, אני מבין את הבלבול אצלי, ואת מה שלא הבנתי.

את צודקת. כשאני, בתור חבר ועד עמותה, מתעניין בנושא מסוים, אני שואל, או מנסה לשאול, כמה אנשים, ואם אפשר, שיש להם דעות שונות אחד מהשני ובוודאי דעות שונות משלי. אני לא מחכה שהם יפנו אליי, ואני רואה את זה בתור האחריות שלי להעשיר את עצמי באותו מגוון דעות. במאמר מוסגר, אולי האנשים שאני אתקשר אליהם הם לא האנשים שאת היית מתקשרת אליהם לו היית במקומי.

אבל כשאני, בתור פעיל בעל אינטרסים, רוצה לקדם נושא, אני מתייחס אך ורק לאנשים שבעיניי רלוונטיים לנושא. אולי לך, כאדם פרטי, יש דעות מוצקות ומגניבות לגבי הנושא. אבל אם אני לא חושב שאת רלוונטית לנושא, אני לא אטרח לברר מה הן.

עכשיו, השאלה היא איך את רואה את ועד האגודה. אם את חושבת שוועד האגודה היה צריך לאסוף מגוון של דעות כדי לקבל החלטה, סבבה. אני חושב שוועד האגודה היה אותו ''פעיל בעל אינטרסים'', ואני שמח שהוא לא בזבז את זמנו ועוד יותר שמח שהוא לא בזבז את זמני בלדבר עם אנשים שפעם היו רלוונטיים לתהליך, ואז הפסיקו.
   כתוב תגובה
אנחנו לא רואים רלוונטיות אותו דבר.  (חדש)
Boojie יום שלישי, 16/12/2008, שעה 18:44
בתשובה לאחד שמבין
ככלל, אני לא מסכימה עם הגישה שלך שרואה את אייקון כמה שיש עכשיו ותו לא. אייקון הוא תוצר של תהליך ממושך, ובתהליך הממושך הזה היו מעורבים אנשים שהיום כבר לא מעורבים בו, והסיבות לכך באמת לא משנות. אם רוצים להבין אותו כמו שצריך, צריך לדעת גם קצת היסטוריה, לא רק את הקונסטלציה הנוכחית. כי יש לא מעט דברים שאי אפשר להבין לגבי הקונסטלציה הנוכחית בלי לדעת את ההיסטוריה.
אם אנשים מסוימים היו מעורבים עמוק באייקון, השפיעו על עיצוב דמותו, ויודעים הרבה על איך פועל ניהול של כנס גדול בארץ ישראל, כן, ראוי לדבר איתם. במיוחד אם לא בטוחים שהדרך הנוכחית שבה הכנס פועל נכונה ורוצים לגלות אם יש אלטרנטיבות. שהרי באופן טבעי, האנשים שנמצאים כרגע בעמדות המפתח בניהול הכנס, הם אלה שמאמינים שזו כן הדרך הנכונה, ולא מהם תשמע על האלטרנטיבות.
*יכול להיות*, כמובן, שאתה מאמין שהדרך הנוכחית של אייקון נכונה לחלוטין ולא צריך שום אלטרנטיבה. ככל הידוע לי, ועד האגודה לא שותף לדעה זו.
   כתוב תגובה
אנחנו כנראה לא נמצאים באותה השיחה  (חדש)
אחד שמבין יום שלישי, 16/12/2008, שעה 20:06
בתשובה לBoojie
לא יודע איפה את רואה את הגישה שאיתה את לא מסכימה, אבל שיבושם לך.

אם היה מעניין את מישהו איך הגענו לאיפה שאנחנו עכשיו, יש המון אנשים שאפשר לדבר איתם.
אם היה מעניין את מישהו לדעת עוד על אייקון, גם יש המון אנשים שאפשר לדבר איתם.
לבסוף, אם היה מעניין את מישהו מה חושבים שאנשים שלא מעורבים כרגע בניהול האגודה, ניהול העמותה, או ניהול אייקון מה הם חושבים, היה אפשר לשאול גם אותם.
   כתוב תגובה
אנחנו לא מדברים פה על ''סתם אנשים''.  (חדש)
Boojie יום שלישי, 16/12/2008, שעה 20:53
בתשובה לאחד שמבין
אנחנו מדברים פה על אנשים שהיה להם חלק מהותי בהיסטוריה של אייקון. אנשים שניהלו כמה אייקונים או שהיו מעורבים בצורה עמוקה מאד בבנייה של אייקון.
אייקון זה לא אורי ואתה. אורי ואתה זה קו מסוים שיש באייקון *עכשיו*. אבל אייקון זה עוד אנשים, שהיו מעורבים בו במשך שנים, ונשרו מפני שלא הסכימו עם הקו הניהולי הנוכחי ולא היו מוכנים להמשיך לעבוד במסגרתו.
האם דעתם של אנשים אלה לא מספיק חשובה עד כדי לחפש אותה במיוחד? אני משערת שהגיוני שמי שמעורב בקו הניהולי הנוכחי של אייקון יחשוב כך. אני אישית חושבת שבדיוק ההפך: דווקא משום שהם מייצגים קו שונה עד כדי כך שלא יכלו להמשיך לעבוד עם ההנהלה הנוכחית, ומשום שהדעות שלהם לא באוויר אלא מבוססות על ידע וניסיון, ראוי לשמוע מה יש להם לומר. לא מתוך כבוד אליהם - אלא משום שחשוב לשמוע גם את הדעות השונות מאלה של הקו הניהולי הנוכחי. חשוב לקבל תמונה רחבה על אייקון, על ניהול כנס גדול בישראל, ועל כל מה שכרוך בזה. כולל הידיעה שיש גם השקפות שונות, גם בקרב אנשים שיודעים על מה הם מדברים.
כן, יש ''המון'' אנשים שאפשר לדבר איתם. יש מעט אנשים שיודעים והיו מעורבים כל כך עמוק כמו אלה שציינתי. לא לדבר איתם זה לבזבז משאב שאין כמוהו הרבה.
   כתוב תגובה
אני לא מבין על מה את מדברת  (חדש)
אחד שמבין יום שלישי, 16/12/2008, שעה 22:50
בתשובה לBoojie
את כל הזמן מכה על אותו התוף ''יש עוד המון אנשים שעשו אייקון, עוד המון אנשים שיש להם דעות, המון אנשים שיש להם ניסיון...''

אני לא מבין למה את חושבת שזה מעניין אותי.

תעני לי על שאלה, במקום להרצות לי על דברים לא חשובים:
למה חשובה לי הדעה של כל האנשים הללו? אל תגידי לי עוד פעם שהם קיימים; אני יודע שהם קיימים. למה מעניינת אותי הדעה שלהם?
   כתוב תגובה
ואילו אתה מכה שוב ושוב על התוף הפרטי שלך:  (חדש)
Boojie יום שלישי, 16/12/2008, שעה 23:06
בתשובה לאחד שמבין
''למה זה מעניין *אותי*''.

ובכן, למקרה שלא שמת לב מה אמרתי עד עכשיו, זה לא מעניין *אותך* ולא אמור לעניין *אותך*, ובאמת לא מטריד אותי אם *אתה* מתעניין בזה או לא. זה אמור לעניין את *ועד האגודה*, אשר אינו אתה, ואשר עומד בראש ארגון *אחר* מזה ש*אתה* עומד בראשו, ולפיכך האינטרסים שלו שונים ונפרדים. ואכן, האדם שהפניתי אליו את התהייה המקורית, והנמען של כל הסיפור הזה, הוא יו''ר האגודה, אשר אינו אתה. בינתיים, לפחות.

שוב:

זה אמור לעניין את *ועד האגודה*.

זה לא אמור לעניין *אותך*, או לפחות, לא ממש אכפת לי אם זה מעניין אותך או לא.

יש מצב שעכשיו הבנו אחד את השני?
   כתוב תגובה
מכה במצילתיים אולי  (חדש)
אחד שמבין יום שלישי, 16/12/2008, שעה 23:41
בתשובה לBoojie
להלן, את:
''הייתי תחת הרושם שכשהאגודה הייתה בכל המהלכים הרי הגורל בנוגע לאייקון דיברו עם אנשים שונים שיש להם ידע בקשר לאייקון, כדי לקבל תמונה ברורה. מפתיעים אותי חילופי הדברים האלה.''
אני אתרגם:
''אנשים במהלכים הרי הגורל צריכים לדבר עם אנשים שונים שיש להם ידע בקשר לאייקון.''
עכשיו במקום לענות לי אישית, תעני לי כללית:
למה אנשים שנמצאים במהלכים הרי הגורל צריכים לדבר עם אנשים שונים? אני חושב שהם צריכים לדבר רק עם האנשים שחולקים איתם את המהלכים הרי הגורל (ועד העמותה ואורי, בהקשר הזה) - את חושבת שהם צריכים להתקשר לכל מיני אנשים שיש להם ניסיון, ידע, ודעות.

למה?
   כתוב תגובה
תגיד, אתה ברצינות חושב  (חדש)
Boojie יום שלישי, 16/12/2008, שעה 23:51
בתשובה לאחד שמבין
שאם אני אגיד אותם דברים בפעם החמש עשרה, זה ישנה משהו? לא, כי אני יכולה, באמת, אבל אלה באמת יהיו אותם דברים.

ועד האגודה רוצה להגיע להסדרים לגבי אייקון. כדי להגיע להסדרים לגבי אייקון, הוא צריך ללמוד את המצב בשטח. לדעת איך עובד אייקון. לדעת איזה מין חלופות ארגוניות יש לניהול כנס. לדעת איזה רעיונות ישימים יש בעולם הזה. זה נכון לגבי כל מצב שבו אתה מנסה לבנות משהו: אתה קודם כל לומד מה האפשרויות, מנסה לקבל חוות דעת לגבי הדרכים הטובות והמוצלחות לבנות אותו. כשאתה רוצה לבנות בניין, אתה לומד את תוואי השטח, בוחן שיטות שונות לבניית בניין שמתאימות לאותם תוואי שטח, מתייעץ עם השכנים לראות איזה התנגדויות צפויות להיות, בוחן את תוכנית המתאר... כל מה שצריך.

למה לא להסתפק רק במה שלך ולאורי יש להגיד? כי אתם *צדדים מעוניינים*, כאילו דה. כי לכל אחד מכם יש אינטרסים, שלא בהכרח חופפים לאינטרסים של האגודה. כי זה האינטרס של האגודה לשמוע דעות בנושא גם מצד אנשים שהם *לא* בעלי אינטרסים אחרים בתהליך.

אני לא מאמינה שאני אשכרה צריכה להסביר את זה. זה דבר שאמור להיות א'-ב' של כל תהליך מהסוג הזה. אתה רוצה לעשות רה-אורגניזציה בארגון שלך? אתה שואל *עוד* אנשים חוץ מהמנהל הנוכחי שלו. כי המנהל שלו, משום מה, הוא בעל אינטרס ולא בהכרח מסוגל להציג לך חלופות אחרות על פני הדרך הפרטית שלו.

נו, די. מספיק. חזרתי על זה מספיק פעמים. אם הפעם זה לא הולך, אני מציעה שנעבור לדון באיכויות של וויסקי או משהו, כי גרוני ניחר ונשבר לי. אני בטוחה שאמיר ישמח להצטרף. יש איזה וויסקי שהוא מבטיח לי טעימה ממנו עוד מאייקון.
   כתוב תגובה
אני חושש  (חדש)
אחד שמבין יום רביעי, 17/12/2008, שעה 0:10
בתשובה לBoojie
שלא הבנת מה הלך כאן בשלושת החודשים האחרונים, כי שום דבר ממה שכתוב בהודעה שלך לא קשור למה שקרה בשטח.

אבל סבבה. תהני מהויסקי.
   כתוב תגובה
אה... בסדר.  (חדש)
Boojie יום רביעי, 17/12/2008, שעה 0:21
בתשובה לאחד שמבין
תהנה מההתנשאות.
   כתוב תגובה
אותך זה בוודאי לא מענין  (חדש)
אמבר שבת, 20/12/2008, שעה 16:34
בתשובה לאחד שמבין
האם זה צריך לענין את יו''ר הוועד ואת חברי ועד האגודה החדשים שמנסים ללמוד נושא חדש ומורכב?

הייתי אומרת שכן. זה כמובן לא מחייב אותם לכלום, כי בתכל'ס, גם אני לא כזאת יסודית לפעמים, אבל הייתי אומרת שבעיקר דובי יכול לתת מידע חשוב על התנהלות מול הסינמטק.
   כתוב תגובה
גם אותם זה לא צריך לעניין  (חדש)
גרייף יום שני, 22/12/2008, שעה 23:10
בתשובה לאמבר
זה לא מה שקרה כאן.

יו''ר הוועד וחברי ועד האגודה החדשים לא ניסו ללמוד נושא חדש ומורכב.

אם זה היה קורה, לא הייתי מתווכח כי, כמו שכתבתי כבר, כולכן הייתן צודקות; אחריותם להתקשר לאנשים יודעי דבר ומביני עניין וללמוד.

אבל, פעם רביעית, זה לא מה שקרה כאן. למה המשפטים הכי פשוטים הם אלה שהכי קשה להבין?
   כתוב תגובה
יש מצב שפספסת את העובדה  (חדש)
Boojie יום שלישי, 23/12/2008, שעה 18:23
בתשובה לגרייף
שהביקורת כאן, לכל אורך הדרך, היא ''לא למדתם את הנושא כמו שצריך''?
איך לעזאזל מה שאתה אומר סותר את הביקורת הזאת?
   כתוב תגובה
האמת שלא  (חדש)
גרייף יום שלישי, 23/12/2008, שעה 22:03
בתשובה לBoojie
אני די מבריק בהבנת טקסט.
האמירה ''לא למדתם את הנושא כמו שצריך'' היא ביקורת רק אם:
הנחה סמויה: ''הייתם צריכים ללמוד את הנושא כמו שצריך''
הנחה גלויה: ''לא למדתם את הנושא כמו שצריך.''
ביקורת: ''לא עשיתם מה שצריך.''

ההנחה הסמויה שלך שגויה. האנשים שקיבלו את ההחלטות כבר למדו את הנושא כמו שצריך בארבע-חמש-שש שנים האחרונות, ויש להם, אחרי עשרות ומאות שיחות עם ידידיהם, מבקריהם, ואויביהם, היכרות אינטימית עם כל מגוון הדעות והעמדות הנוגעות לאייקון.

כבר למדנו את הנושא כמו שצריך; עכשיו היה צריך לעשות תהליך של קבלת החלטות, שלקח כמה חודשים. לכן, הביקורת שלך לא רלוונטית לא כי אני לא מכיר אותה, אלא כי היא מבוססת על הנחה שגויה, שאותה ניסיתי לתקן.
   כתוב תגובה
מי זה אנחנו?  (חדש)
עופר יום רביעי, 24/12/2008, שעה 0:47
בתשובה לגרייף
האם אתה מדבר עליך ועל אורי, על וועד העמותה ועל אורי, או על וועד העמותה, וועד האגודה ואורי?כי אם הכוונה לאחרון קשה לי לראות איך היו''ר החדש שלנו שלמיטב ידיעתי לא היה מצוי בעניני אייקון במידה יוצאת דופן לפני היבחרו הספיק ללמוד את הנושא במידה שאתה מתאר.
   כתוב תגובה
אתה צודק  (חדש)
גרייף יום רביעי, 24/12/2008, שעה 18:10
בתשובה לעופר
היו''ר החדש שלכם הוא אדם חכם (למעשה, לא רק חכם, אלא גם מציאותי ופרקטי במידה מחשידה שגורמת לי לתהות איך הוא מצא עצמו לא רק חבר אגודה אלא אף פעיל בה...), ואכן לא יכל ללמוד את הנושא במידה שאני מתאר. לו רק עוד אנשים מסביבו ובאגודה שלו היו מבינים את מה שהוא מבין...
   כתוב תגובה
אתה מוסיף חטא על פשע   (חדש)
נעמי וינר יום רביעי, 17/12/2008, שעה 14:05
בתשובה לגרייף
אמרתי שאני רוצה להיות מוזכרת בפרוטוקול? שאני חלק אינהרנטי מהדיון? שניסיתי להזיז עולמות? שאני ממתינה לטלפון הגואל שישמע את דעתי וישנה הכל רק בגללה?
חס וחלילה.

אתה אמרת:
''נעמי ודובי החליטו שהם לא רוצים להיות חלק מהדיון הזה בשום צורה; אני לא יכול לחשוב על דרך ''להכריח'' אותם לספק מניסיונם ומדעתם''.

כלומר, הצגת אותנו כאנשים שלא *מוכנים* לתרום מנסיונם ומדעתם לדיון. שאם לא מכריחים אותם בכח, הם מונעים את נסיונם ודעתם משאר העולם ומחביאים אותו במגירה נסתרת.

אני לא אפוטרופסית של דובי, אבל בתור מי שעשתה מאמץ מודע להשאר זמינה מאוד - לא רק לספק מידע כשהיא נשאלת אלא גם לברר מי האנשים שזקוקים לו ולספק להם אותו - אני מוצאת את צורת ההצגה הדמגוגית הזו מעליבה. מה גם שהיא רחוקה מהאמת.

אז אנא. אני לא מצפה שתרגיש חייב להתקשר אלי אם דעתי לא מעניינת אותך - רק אם מתחשק לך לשאול משהו. אבל כשאתה מציג אותי כמי שמסתירה מידע, אתה לא רק פוגע בי, אלא גם מסית אנשים אחרים שלא לפנות אלי. הרי אם אי אפשר להכריח אותי לחלוק מידע, למה שמי שמחפש אותו יטרח להתקשר?
   כתוב תגובה
כמו שכבר אמרתי קודם,  (חדש)
Boojie יום חמישי, 18/12/2008, שעה 22:03
בתשובה לנעמי וינר
זו איזו מין רוח ששורה על כל מיני אנשים ''בתוך המערכת'', ברגע שמישהו פורש. אחרי פרישתי יצא לי לשמוע דיווחים על כך שאני ''ממדרת'' דברים מוועד האגודה, דבר שכל מי שמכיר אותי אפילו שבוע יודע שהוא בולשיט ברמות על, כי לא יקרה מצב שישאלו אותי ולא אנסה לעזור ככל יכולתי. המציאות, כמובן, הייתה שוועד האגודה לא ממש פנה אלי בשאלות לגבי שום דבר, כולל על דברים שהזדמן לי לשמוע שדרשו מענה.

לא זכור לי שקרה פעם שפניתי אלייך, או אל דובי, או אל הדס, בבקשת מידע כלשהי, ולא קיבלתי תשובה. אני יודעת שכולכם אנשים שיש להם מה להגיד וישמחו לשתף בזה כל אדם שמתעניין באמת. כך שאני מאמינה שבמקרה הזה קרה בדיוק אותו דבר: כשמישהו פורש, יותר נוח לשכנע את עצמך שהוא ''ברוגז'' ולא לפנות אליו יותר, אפילו אם יש בידו מידע שעשוי להועיל לך. אז, כמובן, יש לך שעיר לעזאזל נוח מאד בכל מקרה של פשלה: זה לא שאתה כשלת בצורך להתעדכן. ודאי שלא: זה שאדם שמסרב לשתף פעולה הסתיר ממך מידע.

כל זה, אגב, לא בהכרח תקף לגרייף, שאותו יותר מאפיינת הרוח של ''אם הוצאת את עצמך ממוקדי ההשפעה, אתה לא קיים''. אני לא חושבת שהוא באמת עומד מאחורי הקטע הזה של ''הסתרת מידע'' או שזה בכלל נראה לו משמעותי, נראה לי שהוא סתם רוכב על הגל של אחרים בקטע הזה. הרושם שלי הוא שכל אדם שפורש פשוט מעצבן אותו מעצם העובדה שהוא החליט לפרוש, במקום להישאר בתוך המערכת ולנסות להשפיע עליה מבפנים. משהו כמו, ''בחרת לפרוש? עכשיו תסתום את הפה''.
   כתוב תגובה
נפגעת?  (חדש)
גרייף שבת, 20/12/2008, שעה 16:25
בתשובה לנעמי וינר
קחי פנדל.

מה שקרה בשלושה חודשים האחרונים *לא היה* ''אנחנו אוספים מידע, ומתקשרים לאנשים הרלוונטיים; אה, אל תתקשרו לדובי ונעמי, זה באשמתם שהם לא פה.'' אם זה היה קורה, אז כולכן צודקות - האנשים שהיו אוספים אינפורמציה היו צריכים להתקשר אלייך ואל דובי.

לא יודע מי אמר שאת מסתירה מידע - זה כנראה היה מישהו נמוך שהתחבא מאחורי ואז ברח. אני מציע שתרוצי אחריו לקבל התנצלות.

מה שקרה בחודשים האחרונים היה שאנשים שכבר מכירים את אייקון ויש להם את המידע היו צריכים לקבל החלטות קשות; את ודובי, בתור אנשים שכבר מכירים את אייקון ויש להם את המידע, החלטתם, בעצמכם, להוציא את עצמכם ממעגל מקבלי ההחלטות ולהישאר בבית.

מעגל מקבלי ההחלטות היה מרוויח מנוכחותך בתוכו; אני יודע בוודאות שיש אנשים שהיו מרגישים יותר טוב עם נוכחותך בתוכו; אבל את החלטת להוציא את עצמך מתוכו, לא אף אחד אחר. עכשיו, אם את מרגישה שאת עדיין תורמת כי כשנראה שמישהו צריך עצה על אייקון את מרימה טלפון - סבבה. אבל לא זו התרומה שהיה צריך, זו התרומה שהחלטת לתת, ולי יש בעיה עם זה.
   כתוב תגובה
אני לא רצה, זה לא טוב לי לאסתמה  (חדש)
נעמי וינר יום ראשון, 21/12/2008, שעה 16:14
בתשובה לגרייף
כן, גרייף, נפגעתי. נפגעתי מכיוון שהשמצת אותי שלא בצדק בפני האגודה שאני פעילה בה יותר מעשור - מפני שכתבת משפט שאומר ''נעמי לא מוכנה לתרום מהניסיון ומהידע שלה''.

אם זו לא היתה הכוונה במשפט ''נעמי ודובי החליטו שהם לא רוצים להיות חלק מהדיון הזה בשום צורה; אני לא יכול לחשוב על דרך ''להכריח'' אותם לספק מניסיונם ומדעתם'' אז אנא הסבר אותו שוב. כי המשפט הזה עומד בפני עצמו, קבל עם ואגודה, וככזה הוא בגדר הוצאת דיבה בזעיר אנפין.

ואם אתה כבר מסביר אותו שוב, אתה יכול להוסיף ''אני מתנצל שהצגתי אותך בצורה לא נכונה'' - זה מקובל בחברה מנומסת, ולא יגרע מדעתך. להפך. זה יגרום, לפחות לי, לכבד אותך קצת יותר. זה בטח יהיה טוב יותר מהתגובה הילדותית ''נפגעת קחי פנדל''.

עכשיו, אם אני מבינה נכון את התשובות שלך אחרי המשפט האומלל הזה, הכוונה הנסתרת
בהשמצה הזו לא היתה להגיד שאני לא מוכנה לתרום לדיון ''בשום צורה'' אלא אם מוצאים דרך ''להכריח'' אותי - הכוונה שלך היתה להתלונן קבל עם ואגודה שאני לא תורמת *מספיק*, לפי אמות המידה שלך. אם זו הבעיה, אתה מוזמן להתלונן כאוות נפשך.

אני מאוד שלמה עם מה שאני עושה. הגעתי לנקודה בחיים שבה אני חייבת להשקיע כמעט את כל הזמן הפנוי שלי בקריירה, או שלא תהיה לי קריירה. ככה זה בטלוויזיה. אני שמחה שאני *כן* מסוגלת לתרום מהידע והנסיון שלי, כמו שיעידו כל מי שהיה זקוק לידע הזה – החל בפנסקי, אורי וכל מי שקרא את ''המדריך למלווה אורח כבוד'' שהכנתי לאיקון הנוכחי, וכלה בפרויקט המחמד החדש שאני יוזמת כרגע – חלוקת מידע בין מארגני פעילויות ותאים. אני שמחה שמתאפשר לי להמשיך להתנדב, ולו במסגרת המצומצמת הזו. אני מניחה שאם הייתי הופכת את איקון לחלק מהקריירה שלי, כמו אורי, היה לי יותר זמן. אבל אני לא. אם יש לך בעיה עם כמה שאני תורמת... נו, זו בעיה שלך. אני מעדיפה להעריך אנשים על מה שהם נותנים, לא להעליב אותם סיסטמתית.
   כתוב תגובה
בפנדל לא רצים, רק בועטים  (חדש)
גרייף יום ראשון, 21/12/2008, שעה 21:38
בתשובה לנעמי וינר
היה ועודנו יש דיון; הוא התחיל איפשהו באוגוסט, הוא לא מתנהל בפורום האגודה, הוא לא מתנהל עם אנשים שצריך להסביר להם שאנחנו שוכרים את אשכול פיס או שמתבלבלים בהגדרה של ''רווח''. הוא מתנהל בין מעצבי דעה, מקבלי החלטות, ומביני עניין (יצא לי משפט אורי; אני מתנצל). את היית חברה בקבוצה הזו, עד לא לפני הרבה זמן. אז עזבת.

היית מאוד קשורה לדיון הזה. למעשה, בזמן שבו עזבת אותו, חלק גדול ממנו עוצב על-ידך בפורום הסגור הידוע לשמצה. אחרי שהוצאת עצמך מהדיון אולי עדיין היית זמינה בטלפונים ובמיילים אם מישהו רצה לדעת משהו על אייקון או תהה מה דעתך; אבל לא היית חלק פעיל ויוזם בדיון כפי שהיית קודם לכן, ובמשך זמן רב.

עד עכשיו אני חושב שנתתי תיאור פחות או יותר מדויק של מה שקרה; דעתי היא שהיית צריכה להישאר, דעתך שלא. ניחא.

מטרת המשפט שלי, וכל ההודעות שאחריו, הייתה לתקן את הרושם המוטעה שהיה, ואולי עדיין יש, אצל חברי אגודה שבחצי שנה האחרונה היה תהליך של איסוף מידע שבמהלכו היה צריך להתייעץ עם מביני עניין, שאת אחד מהם. המטרה של המשפט ההוא, וכל ההודעות שאחריו היא להבהיר לאותם חברי אגודה שעדיין שואלים שאלות סטייל ''למה אייקון היה/כן/לא רווחי?'' שהם חיים בפנטזיה שלא קשורה למציאות. יותר מכל היה חשוב לי להבהיר שאחד הגורמים העיקריים שתרמו להגעתנו למצב שבו אנחנו נמצאים היום היא שהאנשים שהתנגדו למצב הזה לא נשארו בתוך הדיון וניסו להסיט אותו לכיוון שהם מאמינים בו, אלא הלכו להתעסק בדברים אחרים.

גם לי יש עבודה, ועוד עמותה, וקמפיין, ועוד מיני דברים שלא קשורים לאייקון, והצלחתי להישאר בתוך הדיון. כך גם עידו ענבל וליאת שחר, למשל, ואף אחד משניהם לא הפך אייקון לקריירה. הם היו בדיוק כמוך. אלא שבנקודת המשבר, שהיה צריך שאנשים ירתמו לדיון, יסכימו על כיוון משותף, ואז ימשכו ביחד לכיוון הזה, הם נשארו בדיון, ואת לא.

עכשיו, אם משהו מהדברים הללו נראה לך כמו השמצה, אז אולי זה בגלל שאת מצטערת שאייקון הגיע לאן שהגיע, היית רוצה שיגיע למקום אחר, ומפריעה לך האמירה ''אם היית רוצה משהו אחר, היית צריכה להישאר חלק ממקבלי ההחלטות''. אני לא חושב שזו השמצה; זו הבעת עמדה. אם היא מעליבה אותך, אז אני מצטער שהיא מעליבה אותך, אבל אני לא הולך להתנצל עליה.
   כתוב תגובה
כל זה לגמרי לא רלוונטי.  (חדש)
Boojie יום שני, 22/12/2008, שעה 5:56
בתשובה לגרייף
אתה יוצא מנקודת הנחה שאלה שחושבים שהיה צריך להתייעץ עם נעמי, או דובי, או הדס, חושבים ככה כי התייעצות עם נעמי, או דובי, או הדס הייתה צריכה לשנות את הכיוון העקרוני שתפסו הדברים, ושזה החלק החשוב כאן. אבל זו לא הנקודה. הנקודה היא שארגון - ובמיוחד ארגון שהוועד שלו מורכב כרגע מיו''ר שחדש לחלוטין לכל ענייני אייקון והפוליטיקה הקהילתית ומוועד שרובו גם הוא טרי בכל התחום של קבלת החלטות אסטרטגית - צריך להיות ממש מטומטם אם הוא מנסה להתמודד עם משא ומתן וכל הכרוך בו בלי לדאוג ללמוד את המידע הרלוונטי מהאנשים שיש בידיהם את המידע הרלוונטי, ומסתמך רק על הידע החסר שיש בידיו ועל הדעות של בעלי אינטרס אחרים. מדובר פה במידע, לא בקבלת החלטות. נעמי לא כועסת על זה שלא מקבלים את ההחלטות שהיא רוצה שיקבלו. היא כועסת על זה שמבזבזים את הידע שהיא יכולה להעמיד לרשות האגודה, בזמן שבו האגודה ממש צריכה את הידע הזה.

ואגב, למקרה שלא הבהרתי את זה לחלוטין: אני מאמינה שברשות הדס, דובי ונעמי יש מידע ופרספקטיבה שאין ברשות חברי הוועד ונספחיו הנוכחיים (כולל עדו, ליאת ורמי, עם כל הידע הרב שיש לרשותם). העובדה שלא סחטו מהם את המידע הזה וניצלו את הידיעות שלהם עד תום היא בזבוז משאבים משווע מצד האגודה.

אני פשוט לא יכולה להבין מצב שבו לרשות הוועד עומדים אנשים שיש להם מומחיות בתחום שבו צריך לקבל החלטות, ולא מתייעצים איתם. זה כמו שהיית צריך לטפל במבקר בכנס שחטף התקף לב, ולא היית מתייעץ עם רופא שעובר במקום ומציע את שירותיו, כי הוא לא בסגל.
   כתוב תגובה
אני גם לא כועסת על זה. בכלל.  (חדש)
נעמי וינר יום שני, 22/12/2008, שעה 16:56
בתשובה לBoojie
אני יודעת איך זה להיות בוועד האגודה, וחלוטין לא מכעיס אותי אם הוועד התקשר או לא התקשר לפעיל עבר כזה או אחר. הייתי עונה בשמחה אם היו מתקשרים, זה היה יכול להיות איכותי, אבל זה בטח לא מכעיס אותי אם לא.

מכעיס אותי דבר אחד, ודבר אחד בלבד: שגרייף אמר משפט שהוא גם פוגע וגם לחלוטין לא נכון, ומשתמע ממנו ישירות שאני לא מוכנה לחלוק מידע עם אף אחד. מול הרבה מאוד קהל.

ואז, במקום לומר בפשטות ''סליחה, לא התכוונתי לפגוע ולומר שאת מסרבת לחלוק מידע בכלל, התכוונתי לבקר אותך על שעזבת את הדיון המהותי על איקון - זה מה שהיית צריכה לעשות לדעתי...'', הוא עסוק בלהסביר למה הוא למעשה צודק ולא צריך להתנצל על שום דבר אף פעם - בצורה ילדותית ופוגעת, שוב ושוב ושוב.

אני מבינה את הביקורת שלך, גרייף, ועם חלקים שלה אני אפילו מסכימה. אין לי בעיה עם עצם קיומה. אני לא מתכוונת להתווכח איתך אם עבודה של 16 שעות ביום בטלוויזיה היא יותר או פחות תובענית מהעבודות האחרות שלכם - זו כל כך לא הנקודה.

יש לי בעיה - מהותית - עם דרך ההתנסחות הפוגענית שלך, והסירוב המוחלט שלך להבין מה שגוי ופוגע בה. אבל הבנתי, זה בסדר, אתה לא צריך לחזור על שום דבר. אני אשאר עם הבעיה שלי ואתה עם שלך, ודי לשעמם את יושבי האתר.
   כתוב תגובה
תגידי על מה את מדברת?  (חדש)
גרייף יום שני, 22/12/2008, שעה 23:08
בתשובה לנעמי וינר
לקחת משפט שכתבתי, הבנת אותו לא נכון, ואת מתייחסת לזה שאני מנסה להסביר אותו כדי שתביני אותו כמו שצריך את בהתנהגות ילדותית ופוגענות?

אני כתבתי ''דובי ונעמי הוציאו את עצמם מהדיון ואי אפשר להכריח אותם להשתתף בו'' - עכשיו תרדי מהעץ הגבוה והקוצני שטיפסת עליו ותביני שלא כתבתי שאת לא מוכנה לחלוק מידע עם אף אחד.
   כתוב תגובה
תגיד, ''סליחה על שנפגעת ממה שאמרתי'', קשה לך להגיד?  (חדש)
שלמקו יום שלישי, 23/12/2008, שעה 6:45
בתשובה לגרייף
או שחברה שלך עדיין לא העבירה לך את סדרת החינוך הזאת?
   כתוב תגובה
נעמי צודקת, אתה טועה,  (חדש)
Boojie יום שלישי, 23/12/2008, שעה 18:26
בתשובה לגרייף
אולי התכוונת לדבר אחד אבל ניסחת דבר אחר. והמשפט שהיא ציטטה לגמרי אומר את מה שהיא טוענת שאמרת.
לא לזה התכוונת? יכול להיות שהמשפט ''אני מתנצל, התנסחתי לא נכון, לא לזה התכוונתי'' יכול לעזור לך כאן, אם אתה יודע להשתמש בו.
   כתוב תגובה
לא ורד, שתיכן טועות  (חדש)
גרייף יום שלישי, 23/12/2008, שעה 21:59
בתשובה לBoojie
להלן, השתלשלות העניינים, באדיבות האינטרנט:
ורד: ''מפתיע אותי שלא דיברו עם אנשים שונים [יענו שונים מרק איתי ואורי, למשל דובי ונעמי]''
איתי: ''נעמי ודובי החליטו שהם לא רוצים להיות חלק מהדיון הזה בשום צורה; אני לא יכול לחשוב על דרך ''להכריח'' אותם לספק מניסיונם ומדעתם.''

שימו לב טוב טוב כי פה נעשה החילוף - איתי יודע מה קרה בשלושה חודשים האחרונים: אנשים שכבר יש בידיהם הידע הרלוונטי, ולא צריכים לאסוף ידע נוסף, עושים דיון בינם לבין עצמם ומקבלים החלטות גורליות. נעמי ודובי, בעלי ידע וניסיון ודעות מוצקות לגבי אייקון, *לא* היו חלק מהדיון הזה, לאור החלטותיהם האישיות. ורד נמצאת תחת הרושם שבשלושה חודשים האחרונים ועד האגודה עשה איסוף מידע כדי לבסס עליו את קבלת ההחלטה שלו; זה רושם *לא נכון*.

ורד: ''אני מופתעת שאתה אומר שנעמי ודובי לא ענו לשאלות אם שאלו אותם; ניסיוני שונה משלך.''
נעמי: ''למה אתה אומר שלא עניתי לשאלות ששאלו אותי? זה מאוד מעליב.''

איתי, בלי להשתדל יותר מדי (כי הוא כבר מכיר את הרתיעה של חברי פורום האגודה מהמציאות) חוזר על עצמו ארבע פעמים: ''אם היינו עושים תהליך של איסוף מידע, ברור שהיה צריך לדבר עם נעמי/הדס/דובי ושות'. אבל *לא* עשינו תהליך איסוף מידע, עשינו תהליך אחר.''
נעמי+ורד (שלא היו חלק מהתהליך בשום צורה ואין להן מושג על מה הן מדברות): ''אם הוועד עשה איסוף מידע, אז זה לא נכון שמי שהפסיק להיות פעיל לא צריך לפנות אליו; אתה מעליב, מתנשא, ילדותי, פוגעני, וכו'''
איתי (חוזר על אותו רעיון פשוט כמה פעמים, מבלי להיזקק לשמות גנאי): ''אתן טועות; אין לכן מושג על איזה תהליך מדובר, מה כל כך קשה בלהבין משפטים פשוטים''
וחוזר חלילה.

עכשיו, התגובה הולכת להיות שוב פעם ''הוועד צריך היה לפנות לפעילים בעלי ידע, הוועד היה צריך להתייעץ, מה אתה קשור, בלה בלה בלה.''

אני אסביר מה אני קשור - אתן מדברות על תהליך שאני הייתי חלק מרכזי בו; תהליך שאני מכיר, ואתן לא, תהליך שהוביל למאמצי הגיוס שאנחנו נמצאים בעיצומם ויוביל אח''כ לשכירת מפיק ולעיצוב מערכת היחסים בין המפיק לעמותות, שאתן חברות באחת מהן.

כשאנשים באים בדרישות (לדוג' ''היה צריך להתייעץ עם דובי/נעמי/הדס ושות''') לגבי תהליך שהם כנראה התבלבלו לגביו, ומסרבים לתקן את הרושם המוטעה שלהם לגבי התהליך, זה מעצבן. כשאנשים מתבלבלים לגבי תהליך שאני חלק ממנו, זה עוד יותר מעצבן. כי אתם מדברים על העבודה שאני עושה, ומסרבים להבין כשאני מנסה להסביר, באמת שלא בצורה מסובכת יתר על המידה, מה קרה ומה לא קרה.

בפשטות, בפעם האחרונה:
1. היה דיון של יודעי דבר; נעמי הייתה חלק ממנו ואז יצאה ממנו, בהחלטתה.
2. אף אחד לא הזמין אף אחד לדיון; המשתתפים בדיון היו האנשים שהיה קריטי להם להשפיע על עתיד אייקון.
3. לא היה זמן, צורך, או עניין בתהליך איסוף מידע; כל המשתתפים בדיון היו בעלי ידע נרחב לגבי אייקון, והיכרות אינטימית עם דעותיהם השונות של אנשים שונים.
   כתוב תגובה
מאחר שאנחנו מסתובבים במעגלים,  (חדש)
Boojie יום שלישי, 23/12/2008, שעה 22:30
בתשובה לגרייף
ולא נראה שדעתו של מישהו מאיתנו תשתנה, אני אחדל כאן.

אם מישהו מוועד האגודה - ואני מתכוונת ''מוועד האגודה, לא שותף למשא ומתן שהוא חבר אגודה אבל האינטרסים העיקריים שלו הם של עמותה אחרת, ושאת דעתו כבר שמענו כאן בפרוטרוט'' - נמצא במקרה בקהל, אני אשמח מאד לשמוע האמנם ועד האגודה לא עסק בתהליך של משא ומתן או היערכות לקראת משא ומתן, והאמנם ועד האגודה מאמין שאינו זקוק בשלב הנוכחי של עבודתו על אייקון (תהא זו אשר תהא) לידע נוסף מלבד הידע שיש ברשותו והידע שמספקים לו בעלי אינטרסים אחרים ששותפים לאותו תהליך.
   כתוב תגובה
את טועה.  (חדש)
אחד שמבין יום שני, 22/12/2008, שעה 22:42
בתשובה לBoojie
לא היה משא ומתן. לא היה צריך ''לאסוף מידע''. את מראה, שוב, חוסר הבנה של מה הלך פה בשלושה חודשים האחרונים.

כתבתי כבר שאת טועה וענית לי שאני מתנשא והצעת לי להמשיך להנות מזה. אני לא חושב שזו התנשאות להגיד ''אני יודע יותר על תהליך שאני הייתי חלק ממנו מאשר אנשים שלא היו חלק ממנו בכלל'', אבל, את יודעת.
   כתוב תגובה
ובכן, לתשומת לבך:  (חדש)
Boojie יום שלישי, 23/12/2008, שעה 18:17
בתשובה לאחד שמבין
אם ועד האגודה לא אסף ולמד חומר, הרי שהוא היה *צריך* לאסוף וללמוד חומר. אם ועד האגודה מנסה להשפיע על אייקון (ואם הוא *לא* מנסה להשפיע על אייקון, הרי שזה עוד יותר גרוע) ולא לומד את החומר, זה לא בסדר.
יש סיכוי שתבין את זה?

ולא, אני לא חושבת שזה מתנשא להגיד את כל זה וגו'. אני חושבת ש*אתה* מתנשא.
   כתוב תגובה
קראתי בתשומת לב  (חדש)
אחד שמבין יום שלישי, 23/12/2008, שעה 21:44
בתשובה לBoojie
ועדיין לא הבנת.

את כל הזמן מתעקשת שהיו צריכים לקרות דברים שקשורים לאיזה תהליך דמיוני שאולי קרה, אבל לא קרה. ברגע שתביני שהתהליכים הדמיוניים הללו לא קרו בשום מקום מחוץ לדמיון שלך, תביני על מה אני מדבר.
   כתוב תגובה
לא, אני חוששת שזה לא יקרה.  (חדש)
Boojie יום שלישי, 23/12/2008, שעה 21:55
בתשובה לאחד שמבין
אני חוששת שיש דברים מסוימים ש*צריכים* לקרות. אין לי מושג איך בעולם שלך הם לא *צריכים* לקרות, אבל בעולם של רוב בני האדם, הם כן *צריכים* לקרות.
כך שלמרבה הצער, אני חוששת שלא יקרה מצב שאני אבין על מה אתה מדבר. לא שזה חדש.
   כתוב תגובה
אכפת לך להסביר, אם ככה,   (חדש)
אמבר יום חמישי, 25/12/2008, שעה 18:32
בתשובה לאחד שמבין
מה כן הלך כאן לדעתך בשלושת החודשים האחרונים?
   כתוב תגובה
אני תמיד שמח להסביר  (חדש)
גרייף יום ראשון, 28/12/2008, שעה 15:38
בתשובה לאמבר
לקראת האסיפה הכללית המיותרת באוגוסט אספתי הרבה מאוד חומר על התקופה מאוקטובר 2007 ועד לאוגוסט, ודיברתי הרבה עם עידו ענבל, ליאת שחר, ועם עידו ומיכאל מהוועד שלי, וכל מיני דברים נהיו מאוד ברורים:
היה ברור שוועד האגודה עשה עבודה גרועה מאוד של תקשור השינוי התהומי שבין אייקון 2006 לאייקון 2007, בעוד שאני עשיתי עבודה גרועה מאוד של שימור המטרות של העמותה בתוך אייקון בין אייקון 2006 לאייקון 2007. בנוסף, וזה לא סוד כבר כמה שנים, עומס העבודה על אורי נהיה לא הומני.
מראש ידענו שהסידור של 2007 הוא ארעי; שמה שצריך להחליף אותו הוא קבוע ועם ראייה לטווח הארוך. כדי לפתור את הבעיות, הוחלט שהפתרון הוא לשכור בן אדם נוסף לאורי שיעבוד בשכר ויפיק לצידו את הפסטיבל. שינוי במסגרת הניהולית יאפשר, כמו שהוועד שלכם הסביר צורה מוצלחת באסיפה בנובמבר, להגדיר מחדש את מערכת היחסים שבין העמותות לבין אייקון.
היה לנו ברור שיש לנו מעט מאוד זמן לעשות הרבה דברים: היה צריך לצרף לתהליך עוד מקבלי החלטות רלוונטיים, וכמובן שאי אפשר היה לעשות אותו בלי אורי. היה צריך להעביר לחברי האגודה את משמעות התהליך. היה צריך לאסוף מחברי העמותות את המטרות והדגשים שלהם כדי שהוועדים יוכלו לבנות את הקווים המנחים שלהם לצוות הארגוני של איקון. לבסוף, היה צריך לגייס מפיק. כל אחד מהצעדים הללו הוא מאוד קשה ודורש כמה חודשים של עבודה - אבל היינו חייבים לגייס מפיק עד ל-‏31 לדצמבר. זאת אומרת שהיה לנו בערך שלושה חודשים לעשות הרבה מאוד דברים במקביל, שכל אחד מהם לוקח בערך חודשיים שלושה...
הפתרון לבעיה הזו הייתה ''תהליכים צפים'': כמה תהליכים שקורים במקביל כאשר כל אחד מהם מתנהל תחת ההנחה שהאחרים כבר הסתיימו בהצלחה. אם אחד התהליכים היה נחסם, אז כל התהליכים היו נעצרים והיינו מבטלים הכול; קרי, לא היה אייקון. אבל כולם אכן הסתיימו בהצלחה, ונשאר רק לבחור מפיק...
   כתוב תגובה
להדס יש כיום רק בעיות קטנות  (חדש)
אמבר שבת, 20/12/2008, שעה 16:29
בתשובה לגרייף
תודה רבה ושיישאר ככה.

מי שרוצה לקבל מידע או לשאול שאלות על אייקון, מוזמן.
   כתוב תגובה
החתולים שלך לא כאלה קטנים.  (חדש)
Boojie שבת, 20/12/2008, שעה 17:05
בתשובה לאמבר
   כתוב תגובה
החתולים שלי קיבלו הוראה להכנס  (חדש)
אמבר שבת, 20/12/2008, שעה 18:19
בתשובה לBoojie
לדיאטה.

אבל החתולים זה לא סוגי החיות היחידים שמציקים לי.
   כתוב תגובה
עדיין מבולבלת  (חדש)
חבצלת יום שלישי, 09/12/2008, שעה 9:17
קראתי כאן, חירפתי נפשי וקראתי גם את השיח הפתלתל בפורום ואני עדיין לא לגמרי מבינה את השורה התחתונה.
האם מחפשים מישהו שינהל את אייקון במתכונת כזו או אחרת? ואם כן - היכן מתפרסם אותו קול קורא שמפרט מה ידרש מאותו מנהל? ובכלל - האם זה המקום להעלות את השאלות האלה או דווקא הפורום בו, מסתבר, ממהרים יותר לענות?
   כתוב תגובה
אז ככה  (חדש)
ארנון רייכמן יום שלישי, 09/12/2008, שעה 11:26
בתשובה לחבצלת
דווקא לזה יש תשובה פשוטה (נראה לי): מחפשים מנהל כזה או אחר לכנס. השאלה הפשוטה היא איזה סוג של מנהל, ואיך מחפשים.

כרגע, לפי החלטת האסיפה, נבנה מכרז למנהל שהוא איש מקצוע (מנהל מקצועי שמנהל כנסים בסדר הגודל של אייקון לפרנסתו).

אם כיוון הפעולה הזה יכשל, יחפשו מנהל לאייקון במתכונת מצומצמת יותר מהשנה-שנתיים האחרונות בצורה הישנה והטובה...

נ.ב.

אני לא מתיימר להיות, מעולם לא הייתי, ואין לי מושג מה חושב הוועד. אין לראות תשובה זו כתשובה חצי/רבע/מאית רשמית של הוועד
   כתוב תגובה
בהמשך לתגובתו של ארנון  (חדש)
Onyx יום שלישי, 09/12/2008, שעה 14:25
בתשובה לחבצלת
וכפי שהוא ציין,

כרגע מחפשים מישהו שינהל את אייקון כפסטיבל (הגרסה הגדולה יותר של אייקון), הקול הקורא צפוי להתפרסם בימים הקרובים והוא אמור לפרט את הדרישות מן המפיק לפסטיבל.

אני לא בטוח שאנשים יסכימו איתך שבפורום ממהרים יותר לענות :).

אמיר ארד,
דובר.
   כתוב תגובה
לפחות על פי הימים האחרונים,  (חדש)
Boojie יום שלישי, 09/12/2008, שעה 23:31
בתשובה לOnyx
אני מרשה לעצמי לטפח אופטימיות-מה שמהירות התגובה גם כאן וגם בפורום השתפרה...
   כתוב תגובה
אנחנו משתדלים. :)  (חדש)
Onyx יום שלישי, 09/12/2008, שעה 23:34
בתשובה לBoojie
תודה.
   כתוב תגובה
  (חדש)
אורנה יום רביעי, 10/12/2008, שעה 20:20
האם חשבנו להעביר את האייקון למקום אחר? לא לת''א? או לארגן מקום עם לינה כמו בחו''ל?
   כתוב תגובה
לגבי מקום עם לינה  (חדש)
גל יום חמישי, 11/12/2008, שעה 11:56
בתשובה לאורנה
קודם כל, כן מארגנים לינה בכנסים - כלומר מקצים מקום לפריסת שקי שינה.

לגבי לינה במלון - זה פשוט יקר מדי לרוב הקהל שלנו ואין בזה כל כך צורך כי רוב האנשים יכולים לנסוע הלוך ושוב באותו היום לכל חלקי הארץ.
   כתוב תגובה
לגבי מקום עם לינה  (חדש)
נועה רייכמן יום שישי, 12/12/2008, שעה 2:12
בתשובה לגל
לגבי מלונות : בשנים האחרונות יש מבצעים במלונות ת''א (לילה שני בחצי מחיר, שני לילות ושלישי חינם ועוד). בשני הפסטיבלים הקודמים ניצלתי מבצעים אלו, ויש מלונות ברמה סבירה (3-4 כוכבים) וברמת מחירים נורמלית.
גם השנה ערכה התאחדות המלונאים בת''א מבצעים דומים, אלא שלצערי רצועות התוכן ופיזורן באייקון לא היו אטרקטיביות מספיק מבחינתי כך שארצה להגיע ליומיים, ולא ארצה להפסיד אירועים בערב (מה שקורה כשצריך להספיק להגיע לירושלים ואח''כ הביתה, באגד...).
   כתוב תגובה
העברה של אייקון  (חדש)
Onyx יום חמישי, 11/12/2008, שעה 13:38
בתשובה לאורנה
אורנה שלום,

לצערי, מקומות אחרים באזור המרכז גובים סכומים גבוהים יותר של כסף, לקראת סוף הפרוטוקול תוכלי לראות כי עלתה שאלה בנושא, אולם כרגע אין בידינו חלופות הולמות לפסטיבל בסדר גודל שכזה.

הסינמטק, עם כל חסרונותיו, גובה עלות נמוכה משמעותית ממקומות אחרים היכולים להכיל את הפסטיבל - כגון מתחם סינמה סיטי.

במהלך השנים הקודמות הוזז אחד מהכנסים של האגודה (עולמות כמדומני) לחולון, המעבר לא הוכתר כהצלחה, בעיקר היות ורבים התלוננו כי מחוץ לתל אביב אופציות ההגעה והלינה הרבה יותר מסובכות בהשוואה לאירוע בסינמטק.

כך שכרגע אין חלופות העומדות על הפרק.
   כתוב תגובה
העברה של אייקון  (חדש)
אורנה יום שישי, 12/12/2008, שעה 12:12
בתשובה לOnyx
תודה רבה לכל העונים. ברור שהלינה בבתי מלון יקרה להחריד אבל אני התכוונתי לאכסניות נוער. למשל אני מכירה אכסניות שנימצאות בירושלים, גם בעיר העתיקה, גם בבעלות יהודית ונוצרית עם 6-8 מיטות בחדר שרותים מקלחת צמודים ומשקאות חמים, ללא אוכל ולינה במקום כזה עולה בין 20 ל49 ש''ח. ויש גם סינמטק ירושלים עם הרבה אולמות ושטח פתוח מסביב, צמוד לחומות העיר העתיקה כלומר כ10 דקות הליכה מכל אכסניה אפשרית ... אבל כמובן שאם האירוע יעבור לי''ם אז לפחות אני לא אצטרך את פתרונות הלינה...
   כתוב תגובה
הרעיון להעביר את אייקון אל מחוץ לתל אביב הוא רעיון רע, לדעתי.  (חדש)
Boojie יום שישי, 12/12/2008, שעה 12:46
בתשובה לאורנה
ואני אומרת את זה כלא-תל-אביבית שדווקא היה לה נוח כנס, נגיד, בחיפה. לרוב הקהל שלנו נוח יותר להגיע לתל אביב מאשר לכל מקום אחר - מעבר לעובדה שאחוז גבוה של מדינת ישראל מקובץ סביב גוש דן, זה גם מקום שנמצא פחות או יותר באמצע בשביל כולם.
העברה של אייקון אל מחוץ לת''א פירושה יהיה ירידה גדולה גם במספר המבקרים בכנס וגם ביחסי הציבור.
מלבד זאת, יש יתרון גדול בפסטיבל שכבר שנים מתקיים באותו מקום. גם מבחינה יחצ''נית, גם מבחינת הרגלת הציבור לנוכחות הזאת, גם מבחינת קשרים שטופחו במשך שנים באותו מקום (כמו הקשרים עם עיריית תל אביב, שאי אפשר ממש להעביר אותם לעיר אחרת). הרעיון להעביר את אייקון למקום אחר הוא דבר שהיה צריך לשקול בזהירות רבה גם אילו היו חלופות ראויות.
   כתוב תגובה
כן, צריך להתחיל בקטן.  (חדש)
MuchRejoicing יום שישי, 12/12/2008, שעה 15:00
בתשובה לBoojie
בלהעביר לירושלים את עולמות, נגיד, שיעלה כפורח. ואז, אחרי שנבסס קשרים ודברים, וכולם יתמכרו לאוויר ההרים הצלול כיין, אז יהיה אפשר לדבר על אייקון.
   כתוב תגובה
שנה שעברה בדיון היה בירושלים  (חדש)
יעל יום שישי, 12/12/2008, שעה 16:12
בתשובה לMuchRejoicing
אז אמנם לא היו לו יותר מדי יחסי ציבור, אבל גם בהתחשב בכך, האולם לא היה גדוש ומלא...

ואני לא בטוחה שאחוז הירושלמים באולם היה גדול במיוחד.
   כתוב תגובה
אני לא באתי לבדיון כי הוא היה בירושלים.  (חדש)
Boojie יום שישי, 12/12/2008, שעה 19:51
בתשובה ליעל
בעבר הגעתי לבדיון אחד שהיה בירושלים, אבל השנה היה לי עומס עבודה, ולנסוע שלוש שעות לכל כיוון בשביל כנס היה פשוט הגזמה פראית מבחינתי. אם הוא היה בת''א (''רק'' שעתיים לכל כיוון), יש סיכוי שכן הייתי באה.
וזה מאד מצער אותי, כי אני מאד בעד פעילויות בפריפריה (ככל שירושלים זה פריפריה...) מתוקף היותי פריפריאלית בעצמי, אבל אין מה לעשות, חייבים להכיר בזה שבממוצע, תל אביב נוחה למספר גדול בהרבה של אנשים מאשר ירושלים, חיפה או כל אופציה אחרת, ובשביל כנסים גדולים (שמיועדים לקהל רחב) יש להעדיף אותה.
   כתוב תגובה
זה נכון, אבל.  (חדש)
MuchRejoicing יום שישי, 12/12/2008, שעה 21:48
בתשובה ליעל
בדיון הוא קצר, הוא בפורמט של הרצאות בלבד, והוא ספרותי - כלומר פונה לקהל מצומצם יותר. אני לא חושבת שאפשר לשפוט לפיו מה היה קורה לכנס בסדר גודל רציני יותר, ולמען האמת, אם הבחירה היא בין (נגיד, היפותטית) חולון וירושלים, איכשהו נראה לי שירושלים היא הבחירה היותר מתבקשת.
   כתוב תגובה
זה נכון אולי לאנשים מסויימים  (חדש)
אלמוני שבת, 13/12/2008, שעה 1:01
בתשובה לMuchRejoicing
אבל אני מניח שקיימים אנשים - לדוגמה כאלה שבאים מהדרום - ותל אביב, כמו שאמרה בוג'י, מהווה פשרה מסויימת.

גם ההגעה לירושלים עבור אנשי הצפון והדרום - שיכולים להגיע למשל ברכבת, קשה לביצוע בירושלים. ירושלים פחות מרושתת וקלה לתנועה לזרים מבחינת אוטובוסים ומבחינת חנייה.

ובנוסף, קצת קשה לי לחשוב על מקום, כמו הסינמטק, שמשלב כיתות + אולמות + שטח פתוח + אולמות הקרנה.

אבל אולי זה נובע מהעובדה שאני לא מכיר את ירושלים באותה מידה כפי שאני מכיר את תל אביב והמרכז בכללותו.

אני חושב שכרגע, במסגרת השינויים שעובר אייקון, די לנו בהם ונסתפק בכנס או פסטיבל באזור המרכז :)
   כתוב תגובה
הא? ירושלים עדיפה על חולון?  (חדש)
Boojie שבת, 13/12/2008, שעה 1:31
בתשובה לMuchRejoicing
חולון היא במרחק נסיעה קצר, יחסית, מתל אביב. אמנם היא פחות להיט מתל אביב, אבל עדיין, ככל הידוע לי, לכל אנשי גוש דן (שהוא חתיכת גוש, יש להודות) הרבה יותר קל להגיע לשם מאשר לירושלים.
ובנימה אישית יותר, אני ממש לא אוהבת להסתובב בירושלים, עיר מתחרדת שגורמת לי להרגיש נרדפת בכל שנייה שאני נמצאת בה. ובזמן האחרון שמעתי את הדעה הזאת מיותר ויותר *ירושלמים* (ולא סתם הרבה ירושלמים צעירים עוזבים אותה לטובת אזור המרכז). אולי עם ראש העיר החדש המצב ישתנה, אבל אני צריכה לראות את זה לפני שאאמין. נכון לרגע זה, יש מעט מאד מקומות בארץ שפחות מסוגלים להשרות עלי אווירת כנס מאשר ירושלים.
   כתוב תגובה
הא? ירושלים עדיפה על חולון?  (חדש)
אלמוני שבת, 13/12/2008, שעה 2:44
בתשובה לBoojie
בית לחם? :)
   כתוב תגובה
בידיון  (חדש)
אורנה שבת, 13/12/2008, שעה 19:06
בתשובה לאלמוני
היכן יהיה בידיון השנה? אולי בגלל שיש לנו ראש העיר החדש שהבטיח רבות זה הזמן להשקיע ביצירת קשרים עם ניר ברקת וביחסי ציבור לבדיון או כנס אחר, קטן, בעיר הקודש? ולו רק כדי שלא יגידו שירושלים היא רק עיר הקודש ות''א היא כל דבר אחר? וכפי שאמרתי קודם גם לנו יש סינמטק (ליד העיר העתיקה) אונ' אפילו שני קמפוסים, תחנת רכבת ותחנה מרכזית והמון אווירה. אין לי בעיה להגיע גם לת''א, אחרי הכל זה מה שעשיתי כל השנים הללו, פשוט חבל לי שאין פעילויות בירושלים.ואולי זה כן רעיון לעשות את 2 הכנסים הגדולים בת''א ומשהו קטן מחוץ לת''א.
   כתוב תגובה
לא חייבים כנסים גדולים בשביל פעילות.  (חדש)
Boojie שבת, 13/12/2008, שעה 22:34
בתשובה לאורנה
פעילות מקומית אפשר להפעיל גם באמצעות תא או באמצעות כנסים קטנים (ולמעשה, עדיף שיהיה תא לפני שמתחילים עם כנסים, כי תא מספק גם כוח אדם וגם מבקרים).
אני חושבת שכבר הרבה זמן מדברים על האפשרות לארגן מחדש את התא הירושלמי, וזה לא קורה. אז אולי תרימי את הכפפה של עצמך? :-)
   כתוב תגובה
כן, ירושלים עדיפה על חולון.  (חדש)
MuchRejoicing שבת, 13/12/2008, שעה 19:25
בתשובה לBoojie
היא עיר גדולה יותר, עם אוכלוסיית סטודנטים גדולה, עם פה ושם איזה קולנוע או תיאטרון (מעטים מדי, נכון) ופה ושם איזה חובב מד''ב שמשוטט ברחובות ומשווע לכנס. אם זו התחושה שלך בירושלים, אז לא הסתובבת במקומות הנכונים ועם האנשים הנכונים. אם תבואי, אני מבטיחה לדאוג לך לאווירת כנס.
   כתוב תגובה
מצטערת, מיציתי את מכסת ירושלים שלי בשנים האחרונות.  (חדש)
Boojie שבת, 13/12/2008, שעה 22:32
בתשובה לMuchRejoicing
הייתי שם בשביל בדיון אחד (או שניים?), משחק ברון אחד (או שניים?), סדנת כתיבה (אחת, בטוח, אבל עם הרבה מפגשים), ראיון ברדיו (או שניים?) וחתונה (או שתיים?)
כמה שפחות ירושלים מבחינתי יותר טוב.
ואני לא מסכימה איתך לגבי שאלת העדיפות. את מתייחסת אל חולון כאל חולון וזהו. אבל חולון זה לא רק אוכלוסיית חולון - חולון היא עיר שקרובה מאד לת''א (ואני הגעתי למדיטק גם ברכב, גם באוטובוס וגם - אפילו! - על אופנוע, כך שיש לי קצת מושג, וזה באמת קרוב) - ולכל אנשי גוש דן הרבה יותר קל להגיע למשהו שנמצא בחולון מאשר למשהו שנמצא בירושלים. וגוש דן, מה לעשות, מכיל את נתח האוכלוסייה הגדול ביותר בארץ, ובפרט את נתח אוכלוסיית היעד *שלנו* הגדול ביותר בארץ.
   כתוב תגובה
כמה דברים  (חדש)
kenny יום ראשון, 14/12/2008, שעה 0:08
בתשובה לBoojie
מעין תגובה לכל הדברים שנאמרו.

א. ההצגה של ההתחרדות כסיבה לעזיבת ירושלים היא פשטנית להפליא, ואני מאמין שאת יודעת את זה. הדמוגרפיה של העיר הרבה יותר מסובכת מזה. אבל זה ממש לא העניין.

ב. כן, תחבורתית ירושלים היא בעייתית משהו, בעיקר בכל מה שנוגע לרכבת. לעניות דעתי, כמי שחי בעיר אי אלו שנים טובות ללא רכב ונסע במסגרת העבודה לכל רחבי הארץ, הרבה פחות בעייתית מהדרך שבה נוטים לצייר אותה.

ג. העובדה ש''כמה שנים'' מדברים על החייאת התא הירושלמי וזה לא נעשה רומזת לעניות דעתי על כך שאין בירושלים מי שיכול לקחת על עצמו את זה.
כפי שאני רואה את הדברים, זה בדיוק המקום שבו האגודה יכולה לפעול. קיום אירועים בירושלים מטעם האגודה יכול להוות נקודת מוקד להחייאת הפעילות בעיר.

ד. יש ערך לקיום אירועים דווקא בפריפריה, ואפילו את אמרת את זה לעיל.
דוגמא מאותו בדיון האחרון שעליו נכתב שלא היו בו הרבה אנשים: זה היה האירוע הראשון של האגודה של מישהי שעבדה אתי (ולא ביוזמתי, לא ידעתי בכלל שהיא חובבת) ובעקבותיו היא הגיעה לפנטסי.קון ולאייקון ואפילו עשתה חברות באגודה.

ה. למיטב זיכרוני בדיון האחר שנערך בירושלים (לא השנה) היה דווקא מוצלח מאוד. האולם היה מלא מפה לפה, אם כי למיטב זיכרוני הוא היה יותר קטן מהאולם הנוכחי. בכל מקרה - שני אירועים אינם בסיס שאפשר להחליט על פיו האם העיר אטרקטיבית או לא לקיום אירועים של האגודה. בעיקר כאשר מדובר בכנסים כמו בדיון.

ו. אני חושב ששיתוף פעולה עם סינמטק ירושלים הוא משהו ששווה לשקול אותו. זהו גוף מבוסס שיש לו, למיטב ידיעתי, לא מעט כסף.

עם כל זאת, אני לא חושב שיש מקום להעביר דווקא את אייקון לירושלים. ככנס שאמור להיות כנס הדגל של האגודה יתרונות המיקום המרכזי של ת''א חשובים מדי.
   כתוב תגובה
קשה לי להאמין שלאגודה יש זמן ומשאבים  (חדש)
Boojie יום ראשון, 14/12/2008, שעה 19:27
בתשובה לkenny
לשמש כרגע כתחליף למה שתא ירושלמי יכול לעשות. אחרי הכל, נניח שהיא תארגן כנס אחד בשנה בירושלים? (קשה לי להאמין שתהיה הצדקה ליותר מזה) - זה פשוט לא מספיק כ''פעילות'', ואני לא חושבת שיש כרגע לאגודה משאבים כדי לקחת אחריות על פעילויות קטנות ורציפות.
בשעתו (כחברת ועד) ניסיתי לקחת על עצמי את הנושא של טיפול בתאים מקומיים ונכשלתי נחרצות - פשוט משום שלא היה לי מספיק זמן לזה. ואני חושבת שזו בעיה קבועה של חברי ועד באשר הם: יש *יותר מדי* נושאים לטפל בהם. אז כל עוד לא יקום מישהו שיעשה מזה פרויקט מחמד שלו, לאגודה תהיה בעיה עם פעילויות מקומיות.
בתכל'ס, בכל יישוב בארץ מלבד תל אביב, אם אין יוזמה מקומית להחזיק פעילות של קבע, לא תהיה פעילות של קבע. זה דורש יותר מדי משאבים (תחשוב על יצירת קשרים מאפס, תחשוב על בניית מערך מתנדבים מקומי, תחשוב על איתור מקומות לפעילות - כל הדברים האלה גוזלים המון זמן ומשאבים) וזה פשוט לא משתלם ביחס לתועלת לאגודה ולז'אנר.
   כתוב תגובה
התחלה טובה תהיה להצטרף למועדוני הקריאה  (חדש)
יעל יום ראשון, 14/12/2008, שעה 20:50
בתשובה לBoojie
אולי אחד מהירושלמים יתנדב להנחות מועדוני קריאה?

הוא אפילו יוכל לקבל את רשימת הנושאים של המועדון התל אביבי בתור התחלה. אני יודעת שרותם התנדבה כבר מזמן לשלוח את רשימת הנושאים שהיא מכינה למועדונים שהיא מעבירה לכל דורש.
   כתוב תגובה
מכירה את התחושה  (חדש)
לוסי ויגין יום שני, 15/12/2008, שעה 22:44
בתשובה לBoojie
ירושלים גורמת לאנשים שונים מהנורמה (הדתית) להרגיש נרדפים. במיוחד אם נוסעים אליה כל שנה במיוחד למצעד הגאווה...
   כתוב תגובה
נו באמת...  (חדש)
kenny יום שני, 15/12/2008, שעה 23:07
בתשובה ללוסי ויגין
עם כל הכבוד - זאת קשקשת.

את באמת שופטת על סמך יום אחד שבו אנשים שבדרך כלל שונאים זה את זה מוצאים מוקד משותף לשנאה?

לא שיש לי מושג מה זו ''הנורמה'' הדתית שאת מדברת עליה, אבל כחילוני שחי בירושלים אי אלו שנים אני יכול להבטיח לך שאני לא חש נרדף.
   כתוב תגובה
אז כיף לך.  (חדש)
Boojie יום שני, 15/12/2008, שעה 23:22
בתשובה לkenny
בחיי, הייתי מעדיפה לחשוב שזאת רק אני, באמת. הייתי מעדיפה לחשוב שאנשים אחרים לא מרגישים ככה.
אבל יצא לי בכמה החודשים האחרונים לשמוע את זה מכמה כיוונים שונים. מצעירים שגרים בירושלים ומתכוונים לעזוב אותה, ומירושלמים לשעבר, וגם מאנשים כמוני שבאים רק לביקורים מזדמנים שם.
האם כולם מרגישים כך? לא. ואני מכירה גם אנשים שממש אוהבים לחיות בירושלים. אבל אני חושבת שיש לא מעט אנשים שכן מרגישים ככה. ויש בריחה של צעירים חילוניים ומשכילים מירושלים, זה לא שהתופעה לא קיימת.
   כתוב תגובה
וואלה, שכחתי למנות את מצעד הגאווה.  (חדש)
Boojie יום שני, 15/12/2008, שעה 23:11
בתשובה ללוסי ויגין
הלכתי פעם אחת למצעד בירושלים, נדמה לי. המצעד שלא צעד, ב-‏2006.
לא כיף לי בעיר הזאת. ואני לא חושבת שאני היחידה.
   כתוב תגובה
לא נותר לי אלא לחזור על עצמי  (חדש)
kenny יום שלישי, 16/12/2008, שעה 15:28
בתשובה לBoojie
נו, באמת...

נדדנו נורא רחוק מהנושא, ולכן אני אומר רק כמה דברים קצרים.

הניסיון להציג את ההתחרדות של ירושלים כחזות הכול, הן של העיר והן של הסיבות לכך שצעירים חילוניים עוזבים אותה, הוא פשטני ומוטעה. זה גורם, כן, אבל לא גורם יחיד.

''לא כיף לי בעיר הזאת'' היא תחושה סובייקטיבית שמטבע הדברים משתנה מאדם לאדם ומעיר לעיר. כל פעם שאני עובר בשיינקין אני חושש שמישהו שם ימות משיקיות קטלנית.

אני סבור שהדיון הבסיסי בנושא ירושלים הוא האם להרים ידיים ולהפקיר אותה בידי אותם כוחות שחור, או להתעקש ולהפוך אותה לעיר חיה. ממשלות ישראל לדורותיהן החליטו כנראה שהיא מיותרת, אני עדיין לא מוכן לוותר.

אה, ומזל שיש את נושא מצעד הגאווה לנופף בו כל פעם מחדש. כי גם זה, כמובן, נושא פשוט ולא מורכב שכל התשובות לו ידועות מראש וכל הפתרונות לו מובנים מאליהם.
   כתוב תגובה
למקרה שלא שמת לב,  (חדש)
Boojie יום שלישי, 16/12/2008, שעה 15:44
בתשובה לkenny
אף אחד לא מנופף במצעד הגאווה במקרה הזה.
אתה רוצה לומר שאין התחרדות בירושלים, שההתחרדות הזאת לא מפריעה לצעירים חילוניים שחיים (או חיו) בה, ושהיא לא גורם לבריחת צעירים מירושלים? נו, טוב.

ההתחרדות אינה חזות הכל, ולמרבה הפלא, גם אף אחד לא הציג את זה פה כחזות הכל. אני חושבת שכמו עם מצעד הגאווה, גם בעניין הזה אתה בא מהבית עם נושא שמציק לך, אז אתה רואה אותו כאן בכל מקום. אלה דוגמאות ולא יותר.

אני מסכימה ש''לא כיף לי בעיר הזאת'' זה עניין סוביקטיבי. מאחר שאני חיה את החיים מתוך העיניים הסוביקטיביות שלי (וכמוני, מסתבר, עוד די הרבה אנשים אחרים), אני איאלץ להמשיך להסתמך על התפישה הסוביקטיבית הזאת. וכשאני אומרת שעיר מסוימת לא משרה עלי אווירת כנס, היא לא משרה עלי אווירת כנס. לא ברור לי מה הטעם להתווכח עם זה.

אתה רוצה להילחם על ירושלים? יופי. בלי ציניות, יופי. אני בעד אידיאליזם. אבל אני, מה לעשות, לא רוצה. ירושלים לא חשובה לי, אישית, ואין בי עניין מיוחד להילחם עליה. אם לא נעים לי בה, אני לא אתעלל בעצמי ואתעקש ללכת אליה בכל זאת רק בגלל עניין אידיאולוגי שלא ממש חשוב לי. אם אתה רוצה להילחם על העניין האידיאולוגי הזה, אני בעדך, ואתה מוזמן לארגן את התא הירושלמי לפעילות, או לדחוף לארגון פעילויות אחרות שם. רק אל תתפלא אם תצטרך לעשות את העבודה בעצמך, כי אנשים שזה לא כזה דחוף להם לא באמת ימהרו לעשות אותה במקומך. ככה זה עם אידיאליזם, מצפים ממך גם לעשות את העבודה שהולכת איתו.

ואגב, אני בטוחה שתופתע לשמוע שעניין מצעד הגאווה באמת מובן מאליו בעיניי: אני מאמינה שמדינה שחורתת על דגלה חירויות אזרח מחויבת לאפשר לאזרחיה לקיים מחאות פוליטיות לגיטימיות בעיר הבירה שלה, גם אם יש טרוריסטים שמתנגדים לזה. כן, אני באמת מאמינה שזה עד כדי כך חד וחלק. יש הרבה סיבוכים, אבל בעיניי, לא בצד העקרוני של העניין, רק בצד המעשי.
   כתוב תגובה
הערה כללית  (חדש)
אסף רזון יום שלישי, 16/12/2008, שעה 14:37
בתשובה לBoojie
אגב, אולם המדיטק בחולון משכן עכשיו גם את ''סינמטק חולון'' החדש.

כמו-כן בעתיד תיבנה תחנת רכבת בחולון (תחנת ''חולון-וולפסון'') , אם הבנתי נכון היא די קרובה למדיטק.

לצערנו זה עתיד קצת רחוק - המכרז פורסם עכשיו והתחנה אמורה לפעול רק ב-‏2011 ... אבל בבוא הזמן אולי תהיה פה אופציה מצויינת לחובבים מכל הארץ.

זו נקודה עתידית ספציפית שהיא חלק ממסר יותר גדול - נאמר כאן, בצדק שהנגישות חשובה (סינמטק ת''א נמצא במרחק הליכה מתחנת רכבת ואוטובוסים מכל הארץ), ואני מקווה שבעתיד, עם התפתחות של השקעה בתרבות ב''פריפריה'' ושל תחבורה גם-כן, יותר ויותר מקומות ברחבי הארץ יכנסו לרשימת האופציות המתאימות לקיום כנס. למשל להגיע בקו הרכבת החדש לסינמטק בכרמיאל (הקו היה אמור להיות עובד כבר ב-‏2008 אבל שוב נדחה עקב קיצוצי תקציב).
   כתוב תגובה
למדיטק היו עוד בעיות מלבד חוסר נגישות.  (חדש)
Boojie יום שלישי, 16/12/2008, שעה 15:08
בתשובה לאסף רזון
אני לא יודעת איך סינמטק חולון, מן הסתם שיפור משמעותי ביחס לתנאים הקודמים, אבל אני מזכירה לך שבאודיטוריום, למשל, היה מצב שבו ציוד ההקרנה היה תלוי על קיר רעוע, כך שכל נשימה של מישהו מהנוכחים הרעידה את התמונה על הקיר. שזה היה פחות נורא כשהיה מדובר במצגות, אבל נורא לצורך הקרנה - והמדיטק גובה על זה כסף כעל ''חדר עם ציוד הקרנה''. והאטימה לקול באולמות שם מזעזעת (אם כי טובה יותר מאשר בבארבור).
ככל שאני יודעת (וייתכן שאני טועה או זוכרת לא נכון), עם המדיטק גם היו בעיות מבחינות אחרות (כספים והסכמים). אבל נשאיר את זה למי שעבד מולם כי אני באמת לא מתמצאת.
   כתוב תגובה
אם כבר מדברים- מה הפעילות הכי קרובה של האגודה?  (חדש)
אורנה יום ראשון, 14/12/2008, שעה 8:38
החבר'ה של הרי פוטר עושים משהו בחנוכה ואנחנו רק בפסח?
   כתוב תגובה
הפתיל הזה עשה תפנית מעניינת  (חדש)
חגית, בשם עצמה יום שני, 15/12/2008, שעה 11:28
בתשובה לאורנה
אז ברשותכם (וגם שלא), אני פותחת פתיל חדש בפורום האגודה תחת הכותרת - הפריפריה והאגודה, where do we go from here?
רעיונות, הצעות, מחשבות והגיגים לפעילות של האגודה מחוץ לתל אביב-יפו-רבתי יתקבלו בברכה.
נתראה בפורום?
חגית
   כתוב תגובה
אייקון בירושלים?  (חדש)
rony יום שני, 15/12/2008, שעה 16:46
האם נבדקה האפשרות לערוך פסטיבל בסינמטק בירושלים?
   כתוב תגובה
גם ירושלים היא מעין פריפריה...  (חדש)
rony יום שני, 15/12/2008, שעה 16:48
בתשובה לrony
   כתוב תגובה
המימד העשירי בפורמט מודפס  (חדש)
rony יום שני, 15/12/2008, שעה 16:52
האם לא כדאי לשקול להפוך את המימד העשירי לבטאון אלקטרוני. יש לזה מספר יתרונות:
1- עלות נמוכה - יחסך כסף לטובת הפסטיבל/כנס
2- הפצה פשוטה
3- יותר ירוק (הצילו את היערות!)
4- הוצאה תכופה יותר של חומרים חדשים
5- פחות מקום על מדפי הספרייה שלי שגם ככה עמוסים :-)

רוני ק.
   כתוב תגובה
ואז מה יהיה ההבדל בינו לבין אתר האגודה?  (חדש)
גל יום שני, 15/12/2008, שעה 18:08
בתשובה לrony
היתרונות של מגזין מודפס:
* יש אנשים (כמוני) שמעדיפים (עדיין) לקרוא על נייר ולא באופן אלקטרוני.
* אפשרות להציג אותו בפני לקוחות פוטנציאליים בשטח (כלומר באופן פיזי בכל מקום - דוכן אגודה או לשכן בכסא לידך באוטובוס). לקוחות = אנשים שעשויים להתעניין באגודה ופעילויותיה; נותני חסויות וכו'
* מגזין מודפס זוכה לתמיכה של מנהל התרבות
* אני לא חושב שfantasy & SF ירשו לנו לתרגם סיפורים שלהם לפרסום אלקטרוני.
* אפשרות להפצה לספריות / מכירה בחנויות
* אקסקלוסיביות למנויים
   כתוב תגובה
למה בכלל צריך מימד?  (חדש)
אור יום שני, 15/12/2008, שעה 22:26
בתשובה לגל
אם לוקחים את מי שעושים את המימד ושמים אותם שיערכו את האתר, אז יהיה אתר טוב (ולא כמו עכשיו שהוא לא מתעדכן כמעט בכלל בסיפורים וכתבות), וגם יצא לאגודה הרבה יותר בזול. ולגבי הנימוקים שלך:
* אנשים שמעדיפים לקרוא מנייר יכולים להדפיס את הדברים מהאתר
* בטח יש דברים זולים יותר ממגזין שלם שאפשר להציג, וגם, בינינו, חיצונית זה לא מגזין כזה מרשים, ואני לא מכיר הרבה אנשים שיתרשמו ממש מהתוכן ולא מהצורה כשמציגים להם את זה על דוכן בכנס או באוטובוס
* התמיכה של משרד התרבות מכסה את כל העלות של המגזין? אני לא בטוח בכלל. יש בכלל תמיכה כזו?
* גם אם fantasy&sf לא ירשו לתרגם - יש עוד מקורות לסיפורים, וזה בטח לא סיבה להחזיק מגזין מודפס
* אקסקלוסיביות - גם כאן אפשר למצוא דברים זולים יותר (כמו הנחות בכנסים) לתת לחברים.
   כתוב תגובה
ותראו איך חזרנו לדיון ההוא שהעליתי בזמנו  (חדש)
Boojie יום שני, 15/12/2008, שעה 22:47
בתשובה לגל
בפורום הפעילים.
ככל שחולף הזמן, אני יותר ויותר תוהה למה כל כך חשוב לנו המימד. זה נחמד, כן, אבל היחס בין ההשקעה לתועלת ממש לא נראה לי ראוי. המימד עולה *המון* לאגודה, ואני לא בטוחה שהתועלת שלו אפילו מתחילה להצדיק את העלות הזאת. כאילו, משהו כמו עשרה סיפורים קצרים מתורגמים בשנה, קומץ סיפורי מקור, חופן מאמרים, וכל זה בשביל שלוש מאות עד חמש מאות איש? אני לא רואה איך זה מצדיק את עצמו.

אגב, המימד, לעניות דעתי, כבר די הרבה זמן לא זוכה לתמיכה של מנהל התרבות. תקנו אותי אם אני טועה.
   כתוב תגובה
הנושא עלה במסגרת דיון בישיבת הוועד  (חדש)
Onyx יום שלישי, 16/12/2008, שעה 2:13
בתשובה לBoojie
פרוטוקול מסודר יצא בימים הקרובים,

בכל מקרה דיון נוסף בנושא יערך ב - 31.12, סדר יום מקדים יפורסם לפני.
   כתוב תגובה
אפשר גם להפוך חלק מהאתר לפרימיום  (חדש)
חובב מבולבל שבת, 20/12/2008, שעה 15:52
בתשובה לOnyx
בהרבה אתרים יש כתבות חינמיות וכתבות פרימיום שרק מנויים (AKA חברי אגודה יכולים לראות). אחרי 2-3 חודשים כתבות פרימיום הופכות גם הן לחינמיות.

ואני מסכים מאוד עם מי שאמר שהאתר כיום לא מעודכן מספיק ותכניו מועטים. לפחות אצלי נוצר הרושם שהאתר הוא יותר מקור להודעות על כנסים ובירוקרטיה של האגודה מאשר בית לחובבים שמחפשים סיפורים, דיונים וכו'.
   כתוב תגובה
תמיד קיימת השאלה  (חדש)
Boojie שבת, 20/12/2008, שעה 17:10
בתשובה לחובב מבולבל
האמנם האתר צריך להיות מגזין או לא, וגם, האם יש טעם בקיום שני מגזינים נפרדים - בדפוס (המימד) ומקוון (אתר האגודה), ואם האגודה לא תצא נשכרת מאיחוד המגזינים למגזין אחד (ואפשר לשקול כל קומבינציה של דפוס ופרסום מקוון שרוצים) פלוס אתר מידע על האגודה.
   כתוב תגובה


הדעות המובעות באתר הן של הכותבים בלבד, ולמעט הודעות רשמיות מטעם האגודה הן אינן מייצגות את דעת או אופי פעולת האגודה בכל דרך שהיא. כל הזכויות שמורות למחברים.