עודכן לאחרונה ביום 20.05.2019
אושר על ידי הוועד בתאריך 20.05.2019

בכל מקרה של הטרדה מינית ניתן לפנות לממונה על הנושא בוועד האגודה, גברת ליאת שחר קשתן, או לצוות מניעת הטרדות מיניות הממונה על ידה, בטלפון 058-6881176 (במהלך הכנסים בלבד), או במייל safespace@sf-f.org.il (לאורך כל השנה)

כמובן, תמיד ניתן לפנות אל קווי הסיוע של מרכזי הסיוע לנפגעי/ות תקיפה מינית: 1202 – קו נשים ונערות, 1203 – קו גברים ונערים, 02-5328000 – קו הסיוע לגברים ונערים דתיים, סיוע אונליין בצ'אט (ראשון עד חמישי 20:00–00:00), וואטסאפ 052-8361202 (ראשון עד חמישי 17:00–20:00)

צוות מניעת הטרדות מיניות

צוות מניעת ההטרדות המיניות ממונה ע"י האחראית למניעת הטרדות מיניות (להלן: האחראי/ת). מטרת הצוות היא מתן מענה מהיר לפניות בנושא באירועים מרובי משתתפים.

כללים למניעת התנהגות בלתי רצויה בפעילויות האגודה

הכללים המפורטים בתקנון זה חלים על כל המבקרים, המשתתפים והמארגנים של פעילויות האגודה הישראלית למדע בדיוני ולפנטסיה, ללא יוצא מן הכלל.
כללים אלה חלים בכל פעילות האגודה באשר היא וגם בימי ההתארגנות טרם ואחרי האירוע והן במהלך ימי האירוע עצמו.


1. מהי הטרדה מינית?

 

 • התייחסות מבזה או משפילה כלפי מין או מיניות, לרבות נטייה מינית, מצב גופני או נפשי או כל תכונה אחרת, בין אם האיש/ה כלפיו/ה נעשתה ההתייחסות הבהיר/ה שההתייחסות מפריעה או לא.
 • התייחסויות חוזרת המתמקדת במין או במיניות, אף שהאיש/ה אליו/ה הופנתה ההתנהגות הבהיר/ה שההתנהגות אינה רצויה.
 • הצעות חוזרות בעלות אופי מיני אף שהאיש/ה אליו/ה הופנו ההצעות הבהיר/ה למטריד שאינו/ה מעוניינ/ת בהן. נושאי ונושאות תפקיד ניהולי באירוע לא ישמיעו הערות כאלה בשום מקרה כלפי הכפופים להם;
 • מעשה מגונה, כלומר מעשה שנועד לשם גירוי, סיפוק או ביזוי מיני ללא הסכמה;
 • סחיטת איש/ה באיומים לביצוע מעשה בעל אופי מיני.

 

2. הנחיות כניסה למתחם / תנאי סף כניסה למתחם ולאירועי הכנס

 • לבוש הולם:
  לא תותר תנועה בלבוש בלתי הולם במתחם האירוע. לבוש "בלתי הולם" כולל תחפושות, תלבושות בימתיות ומלבושים החושפים איברים מוצנעים. הגדרת לבוש כ"בלתי הולם" כפופה לשיקול הדעת של הצוות למניעת הטרדות מיניות.
 • מגבלות גיל בכנסים:
 • הגבלת גיל מינימלית באירועים הדורשים זאת: הסדרנים יתודרכו על ידי הצוות למניעת הטרדות מיניות לא לאפשר כניסה לקטינים מתחת לגיל שנקבע. אירועים אלו ישובצו בעיקר בשעות אחר הצהריים והערב, כתלות באילוצי התוכנייה.
 • בשום מקרה לא יורשו קטינים להשתתף בהפקות מקור בעלות תוכן מיני מובהק ובכאלה שהלבוש בהן בלתי הולם, לרבות "מופע הקולנוע של רוקי" והפקות חובבים. הגדרת "תוכן מיני" באירועי הכנס וכן הגדרת "לבוש בלתי הולם" נתונות לשיקול דעתה/ו הבלעדי של האחראי/ת, בהתאם לאופי האירוע וגיל המשתתפים. במקרה של ספק, האחראי/ת יפנו לוועדת הביקורת.
 • קטינים בגילאי 15–18 יורשו להשתתף בהפקות מקור באישור הורים חתום בלבד, ובכפוף לשיקול דעת האחראי/ת.

 

 • מוצרים וחפצים אסורים בכנס:
  • אין להכניס למתחם האירוע חומר פוגעני, ובוודאי לא פורנוגרפי – הקביעה מה נחשב לחומר פוגעני היא על פי שיקול הדעת של הצוות למניעת הטרדות מיניות.
  • מוצרים הנמכרים בכנס – כאמור, לצוות מניעת הטרדות מיניות זכות שלא לאפשר הכנסה או מכירה של מוצרים פוגעניים בדוכני הפסטיבל. משתתפי הכנס שנחשפו לסחורה פוגענית בעיניהם, יכולים לפנות לצוות מניעת ההטרדות המיניות.

טיפול בתלונות בצוות למניעת הטרדות מיניות

1. איך מגישים תלונה?

בכל מקרה של הטרדה מינית או חשד להטרדה מינית, ניתן ליצור קשר ישירות עם צוות מניעת הטרדות מיניות בטלפון  058-6881176 (במהלך הכנסים בלבד), או במייל safespace@sf-f.org.il (בכל זמן). בזמן כנסים ניתן גם לפנות לאיש/אשת סגל ולבקש לקרוא לחבר/ת הצוות למניעת הטרדות מיניות. את אנשי הסגל ניתן לזהות באמצעות התג האדום שהם נושאים.

2. הליך טיפול בתלונה

בין אם תלונה הגיעה באופן ישיר, ובין אם יש חשד למקרה הטרדה, האחראית או מי מטעמה יפתחו בהליך בירור תלונה תוך שמירה על דיסקרטיות בכל הנוגע לפרטי הצדדים המעורבים והאירוע.

בכל מקרה תעודכן האחראי/ת. במידת הצורך, הצוות יפנה לרשויות עם המקרה, תוך שיתוף ויידוע הפונה.

במהלך הליך בירור, האחראי/ת ו/או חבר/ת הצוות למניעת הטרדות מיניות, יידעו את הפונה בדבר האפשרות לפנות אל קווי הסיוע של מרכזי הסיוע לנפגעי/ות תקיפה מינית.

בתום הליך הבירור יכתב דו"ח סיכום והמלצות ועל פיו תתקבל החלטה. הצוות יידע הן את הפונה והן את הפוגע/ת בהחלטה שהתקבלה. אל ועדת הביקורת יועבר סיכום מתומצת של האירוע והצעדים שננקטו בעקבותיו, ללא פרטים מזהים של הצדדים. במקרה הצורך, יועבר עדכון להנהלות הכנסים. דו"ח הסיכום וההחלטות ישמרו באופן חסוי על ידי האחראית שלה תהיה גישה בלעדית אליו. להבהרה, ועד האגודה אינו חלק בתהליך זה ואינו כתובת לפניות. הסיכום מועבר רק לוועדת הביקורת.

3. טיפול במקרה של הפרת תקנון האירוע

מקרה של הטרדה מינית או כל עבירה אחרת על כללי ההתנהגות בכנס יטופל בחומרה ותוך שיקול דעת. בין אם המקרה דווח לצוות למניעת הטרדות מיניות על ידי הנפגע/ת, בין אם על ידי עד/ת ראייה, ובין אם חברי/ות הצוות למניעת הטרדה מינית עצמם/ן איתרו פגיעה. ייתכן, על פי המקרה, שייקבעו סנקציות/הגבלות מותאמות, כולל אך לא מוגבל להרחקה מהמתחם ללא זכאות להחזר כספי על כרטיסים, או עירוב הרשויות המתאימות, זאת לשיקול הצוות ובהתייעצות עם גורמים מקצועיים.

בכל אירוע שדווח על ידי נפגע/ת, תהיה שקיפות מלאה מול הנפגע/ת בנוגע להחלטות שהתקבלו ולצעדים שיינקטו בעקבות האירוע.  

נהלי מניעת הטרדות במסגרת פעילויות האגודה

 • ועד האגודה ימנה את האחראי/ת למניעת הטרדות מיניות וידאג לפרסום דרכי ההתקשרות איתם באתר האגודה, אתרי הכנסים ובמכתב לחברי האגודה.
 • על האחראי/ת לוודא שבסגל של כל אירוע של האגודה המונה יותר מ-100 משתתפים ימונו אחראי/ת למניעת הטרדות מיניות, ולדאוג לתדרך אותה/אותו. האחראי/ת ת/יקבע את הכללים למניעת התנהגות בלתי רצויה. הכללים למניעת התנהגות בלתי רצויה באירועי האגודה יפורסמו באתר האגודה ויינתן אליהם קישור באתרי האירועים.
 • האחראי/ת רשאי/ת למנות ולהכשיר צוות לטיפול בנושא באירועי האגודה השונים, להלן "הצוות למניעת הטרדות מיניות". הצוות יהיה כפוף לאחראי/ת. לצוות מניעת ההטרדות סמכות מלאה לפעול על פי שיקול דעתם בכל הפרה של התקנון.
 • האחראי/ת בכנס תדאג להכשרת והדרכת הסגל והמתנדבים בנושא מניעת הטרדות מיניות.
דילוג לתוכן