ישיבת ועד האגודה הקרובה תערך ב-19.08.2016 בשעה 10:30 בגוש דן.

חברי אגודה המעוניינים להעלות נושא בפני הוועד מוזמנים לחצי השעה הראשונה של הישיבה, בתיאום מראש עם מזכירות האגודה.

נושאי הישיבה

עדכונים קבועים:
כנסים: אייקון, עולמות, מאורות, בדיון.
ארגוני בת: אמא"י, קהילת ג'וס וידון.
פרסים ותחרויות: פרס גפן, פרס עינת, מענק.
מחשוב, כולל אתר ופייסבוק.
שנתון.
חגיגות ה-20 שנה לאגודה.

 

נושאים לדיון:

הזמנת מנהלת עולמות לסיכום כנס עולמות

מינוי מנהלת כנס עולמות

מינוי מנהלת כנס מאורות

עיצוב גרפי באירועי האגודה

שיחה עם מזכירת האגודה על שיפור נהלים בהרשמה לאגודה

אסיפה כללית באייקון

דוכן אגודה באייקון