אגודה ישראלית למדע בדיוני ולפנטסיה שמחה להודיע על אספה כללית ב-8 בדצמבר, 2016. האספה תתקיים באשכול הפיס תל אביב בשעה 19:30.
נושאים לדיון:

  1. שינוי שם האגודה – הוספת ה' הידיעה: "האגודה הישראלית למדע בדיוני ולפנטסיה".
  2. שינוי מטרות האגודה – שינוי סעיף 10: "להזמין סופרי מדע בדיוני ופנטסיה מחו"ל ולארחם בארץ". השינוי יהיה החלפת המילה "סופרי" במילה "יוצרי" כחלק מרצון להמשיך לגוון את פעילות האגודה למגוון אופני היצירה.

חברי האגודה מוזמנים להציע נושאים לדיון או להצגה לכתובת המייל: vaad@sf-f.org.il
הודעה על הזמן המדויק של הישיבה והנושאים לדיון תפורסם באתר ובפייסבוק 10 ימים לפני מועד האספה.

בברכה,

ועד אגודה ישראלית למדע בדיוני ולפנטסיה