ישיבת ועד האגודה הקרובה תערך ב-04.12.2016 בשעה 19:30 בתל-אביב.

נושאי הישיבה
אורחים – מורן מזכירת האגודה ואמיר יו"ר פרס גפן

עדכונים קבועים:
כנסים: אייקון, עולמות, מאורות, בדיון.
ארגוני בת: אמא"י, קהילת ג'וס וידון.
פרסים ותחרויות: פרס גפן, פרס עינת, מענק.
מחשוב, כולל אתר ופייסבוק.
שנתון.

נושאים לדיון:
האסיפה כללית של דצמבר
מעבר בנק
אישור תקציב
שכירת משרד יח"צ
אורח כבוד בעולמות
הדפסת כרטיסי חבר
מכירת מרצ'נדייז
שינוי נוהל פקניק לסגל כנס