אגודה ישראלית למדע בדיוני ולפנטסיה שמחה להודיע על אספה כללית ב-8 בדצמבר, 2016. האספה תתקיים באשכול הפיס תל אביב בשעה 19:30.

נתחיל בהצגת התקציב המתוכנן לשנת 2017.
נושאים לדיון:

  1. שינוי שם האגודה – הוספת ה' הידיעה: "האגודה הישראלית למדע בדיוני ולפנטסיה",
    1. הוספת ה' הידיעה ושינוי המילה "פנטסיה" ל"פנטזיה":  "האגודה הישראלית למדע בדיוני ולפנטזיה".
  2. שינוי מטרות האגודה – שינוי סעיף 10: "להזמין סופרי מדע בדיוני ופנטסיה מחו"ל ולארחם בארץ". השינוי יהיה החלפת המילה "סופרי" במילה "יוצרי".
  3. שינוי מטרות האגודה – שינוי סעיף 2 מהנוסח הנוכחי "לטפח כתיבת מדע בדיוני ופנטסיה מקוריים, וכן יצירה מקורית בתחומי אמנות אחרים" לנוסח החדש:"לטפח יצירת מדע בדיוני ופנטסיה מקוריים".
  4. דיון בשיטת ההצבעה בשלב ב' של פרס גפן ובאפשרות לפתיחת ההצבעה המקוונת לקהל הרחב. [הצעה של יו"ר ועדת פרס גפן]

ניתן לשלוח ייפוי כוח עד שעה לפני תחילת האספה לכתובת המייל: vaad@sf-f.org.il

בברכה,

ועד אגודה ישראלית למדע בדיוני ולפנטסיה