ישיבת ועד האגודה הישראלית למדע בדיוני ולפנטסיה תתקיים ב-26/03/2017 בשעה 19:30 בתל אביב

נושאי הישיבה

עדכונים קבועים:

כנסים: אייקון, עולמות, מאורות, דורות, בדיון.

קהילת ג'וס וידון.

הפרדות מאמא"י.

פרסים ותחרויות: פרס גפן, פרס עינת, מענק.

מחשוב.

אתר ופייסבוק.

שנתון.

נושאים לדיון:

דוכן האגודה בעולמות.

פגוש את הוועד בעולמות.

מתנדבים הדרושים לאגודה – ריענון דף הדרושים.