ישיבת ועד האגודה הישראלית למדע בדיוני ולפנטסיה תתקיים ב-28/06/2017 בשעה 19:00 בתל אביב

נושאי הישיבה

עדכונים קבועים:

כנסים: אייקון, עולמות, מאורות, דורות, בדיון.

קהילת ג'וס וידון

הפרדות מאמא"י

פרסים ותחרויות: פרס גפן, פרס עינת, מענק.

יח"צ ושיתוף פעולה

מחשוב

אתר ופייסבוק

שנתון

נושאים לדיון:

סיכום שבוע הספר

סיכום ישיבת פעילים בנושא השנתון

פורמט המכתב החודשי

מדיניות כרטיסי חינם – תלוי סיום שיח מקדים מול גורמים רלוונטים בכנסים

הוספה [21/06]: מרצ'נדייז של כנסים