ישיבת ועד האגודה הישראלית למדע בדיוני ולפנטסיה תתקיים ב-12/09/2017 בשעה 19:00 בתל אביב

נושאי הישיבה

עדכונים קבועים:

כנסים: אייקון, עולמות, מאורות, דורות, בדיון.

קהילת ג'וס וידון

הפרדות מאמא"י

פרסים ותחרויות: פרס גפן, פרס עינת, מענק.

יח"צ ושיתוף פעולה

מחשוב

אתר ופייסבוק

שנתון

נושאים לדיון:

החלטה על אספה כללית (בחירות)

סיכום שנה

דיון עם מזכירת האגודה