תוצאות הבחירות למוסדות העמותה שהתקיימו ביום שלישי, ה-10/10/2017, הן:

ועד

ליאת שחר קשתן
נדב מילר-אלמוג
דותן צור
יבגני קנטור
חננאל לבנה
הדס משגב

ועדת ביקורת

שירה אבנת
ענבר מאירסון
אנו מודים לכל המועמדים, ומאחלים הצלחה לנבחרים החדשים והממשיכים.
תודה מיוחדת לוועדת הבחירות על העבודה היסודית בספירת הקולות.
בברכה,
מזכיר האסיפה הכללית