ישיבת ועד האגודה של פברואר 2018 בוטלה אתמול בעקבות אילוצים של הרגע האחרון.

בהחלטת ועד מחוץ לישיבה מתאריך ה-26/02/2018 התקבלו פה אחד ההחלטות הבאות:

1) אישור תקציב כנס עולמות

2) אישור תקציב כנס דורות

 

בברכה,

 

מזכיר ועד האגודה