ישיבת ועד האגודה הישראלית למדע בדיוני ולפנטסיה תתקיים ב-14/11/2019 בשעה 19:00 בתל אביב.
נושאי הישיבה
עדכונים קבועים:
אייקון
עולמות
מאורות
דורות
בדיון
פרס גפן
פרס עינת
מענק
מחשוב
אתר ופייסבוק
שנתון
נושאים לדיון:
מינוי מורשי חתימה, אישור נהלים, חלוקת תפקידים
חפיפה עם חברי הוועד היוצאים
הצגת מאורות
מציאת עורך חדש לאתר האגודה
שקיפות כלכלית
איחוד עמודי פייסבוק קטנים לתוך דף האגודה