ישיבת ועד האגודה הישראלית למדע בדיוני ולפנטסיה תתקיים ב-25/11/2020 בשעה 18:30 במרשתת.

נושאי הישיבה
עדכונים קבועים:
אייקון
עולמות
מאורות
דורות
בדיון
פרס גפן
פרס עינת
נוכחות במרשתת
שיתופי פעולה
גזברות
מחשוב
שנתון
מעבר על רשימת משימות

נושאים לדיון:
בחינת תוכנית לעידוד חקר המדע הבדיוני והפנטזיה בישראל