ישיבת ועד האגודה הישראלית למדע בדיוני ולפנטסיה התקיימה ב-12/10/2021 בתל אביב ובמרשתת.

נוכחים: ליאת שחר קשתן (יו"ר), עינת סיטרון (בזום), אלעד אייזן, נימרוד סקאל, דרור רייף נשר, ליל שינדלר, בר פיישבן, חננאל לבנה.

עדכונים קבועים:

נדחה עקב התמשכות חפיפה

נושאים לדיון:

אישור מאורות – הכנס, ככל הנראה, יתקיים בפורמט חצי פיזי וירטואלי כולל שידור החלק הפיזי לוירטואלי, ושידור החלק הוירטואלי לחדר פיזי בכנס. מאשרים פה אחד. תקציב יאושר בהמשך. 

מינוי מורשי חתימה – ללא שינוי. אלעד הוסר אוטמטית עקב עזיבתו את הוועד. 

אירוע 25 שנה לאגודה – אושר פה אחד התנעה ראשונית של אירוע 25 שנים לאגודה בתקציב מוגבל. האירוע ביוזמתו וניהולו של רז גרינברג שמונה כפרוייקטור. 

פקניקים – ינוהל לפי תו סגול, עם בקשה שאנשים ייבדקו או יהיו מחוסנים – אבל בלי חובה. במידה וזה יעבור למקום פנימי, זה יהיה תו ירוק עם אזור בחוץ למי שלא יוכל להיכנס. 

חלוקת תפקידים וחפיפה – 

תפקידאחראי
גזברותנימרוד
ליווי אייקוןליאת
עולמותעינת
שת"פנימרוד
פרסים ותחרויותליאת
מזכיר ועדחננאל
מחשובחננאל
אתרליל
פעיליםדרור
מזכירות האגודהחננאל
פייסבוקבר
אינסטגרםבר
מכתב חודשיליל
דוברותחננאל
מאורותעינת
כנסים קטניםליל
דורותעינת
בדיוןעינת
דוכן אגודה ומרצ'נדיזדרור
מחסןנימרוד
שנתוןבר

הוועד מודה לחבר הוועד היוצא, אלעד אייזן, על תרומתו רבת השנים שלא תסולא בפז. תודה רבה!