ישיבת ועד האגודה הישראלית למדע בדיוני ולפנטסיה תתקיים ב-07/06/2021 בשעה 18:30 בתל אביב.

נושאי הישיבה
עדכונים קבועים:
אייקון
עולמות
מאורות
דורות
בדיון
פרס גפן
פרס עינת
נוכחות במרשתת
שיתופי פעולה
גזברות
מחשוב
שנתון
וורלדקון
מעבר על רשימת משימות

נושאים לדיון:
סיכום עולמות ומינוי מנהלי עולמות 2023
קבלת כספים דרך אפליקציות
מיקום דוכן האגודה כנסים