ישיבת ועד האגודה הישראלית למדע בדיוני ולפנטסיה התקיימה ב-26/07/2022 במרשתת

נוכחים: ליאת שחר קשתן (יו"ר), דרור רייף נשר, נימרוד סקאל, ליל שינדלר, בר פיישבן, עינת סיטרון, וחננאל לבנה.

עדכונים קבועים:

אייקון – התוכניה שובצה, מגייסים מתנדבים, הכל מתנהל כמצופה.

עולמות – אמ"ל. 

מאורות – אמ"ל.

דורות – אמ"ל. 

בדיון –אמ"ל.  

פרס גפן – נפתח הצבעה לשלב ב' לחברי אגודה! תודה לדמיאן על שדרוג האתר.

פרס עינת – בודקים דרכים חדשות  לקידום ופרסום הפרס, נשלחים סיפורים, תודה לדמיאן על שדרוג האתר. 

נוכחות במרשתת – אמ"ל.  

שיתופי פעולה – אמ"ל.

גזברות – משפרים את אופן התשלום באשראי באירועים פיזים לקראת אייקון. 

46א – אמ"ל. 

שנתון – מתקדם על פי התכנון. 

וורלדקון – הוועד אישור פה אחד שימוש בשרת האגודה בשביל הביד וורלדקון עד שיקימו תשתית משל עצמם.

מחשוב – אמ"ל. 

נושאים לדיון
אישור תקציב אייקון – אושר פה אחד.