אסיפה כללית של האגודה הישראלית למדע בדיוני ולפנטסיה (ע"ר)

מיקום: מרשתת באמצעות מערכת Meet.

שעה: 19:00

יום: 27/12/2022

בשעה 19:00 לא היה קוורום. האסיפה נדחתה בחצי שעה לפי תקנון העמותה.

בשעה 19:30 היו 8 חברי עמותה. 1 הגיע באיחור.  

הוסבר כי בהתאם להנחיות הרשם ההצבעה היא אך ורק עם מצלמה פתוחה שניתן לזהות בה את המצביע.

מינוי יו"ר האסיפה: לפי התקנון יו"ר העמותה היא יו"ר האסיפה. ליאת שחר קשתן היא יו"ר האסיפה.

מינוי מזכיר האסיפה: ליאת מציעה את חננאל לבנה, אושר פה אחד. 

אישור הדו"ח המילולי והכספי:

חננאל הסביר על הדו"ח המילולי: חננאל הקריא את הדו"ח במלואו.

רו"ח צבי בר הסביר באופן מוקלט לגבי הדו"ח הכספי, כיצד מתבצע ניהול חשבונאי, המרכיבים בדו"ח, אופן הבקרה וכו'. לאחר ההסבר המעמיק הרו"ח המליץ לאשר את הדו"ח הכספי.

המלצת ועדת הביקורת: עברנו על הדו"ח הכספי והמילולי, שאלנו שאלות, קיבלנו הסברים ואנחנו ממליצות לאשר.

הצבעה על אישור הדו"ח הכספי: אושר פה אחד.

הצבעה על אישור הדו"ח המילולי: אושר פה אחד.

סוף האסיפה הכללית.