ישיבת ועד האגודה הישראלית למדע בדיוני ולפנטסיה התקיימה ב-17/01/2023 בתל אביב

נוכחים: ליאת שחר קשתן (יו"ר), דרור רייף נשר, נימרוד סקאל, ליל שינדלר, בר פיישבן, עינת סיטרון, וחננאל לבנה.

עדכונים קבועים:

אייקון – נבחנות אפשרויות למקומות חלופיים, ככל הנראה לא לשנה הקרובה. 

דרוש לאגודה מתנדב.ת להגשת מסמכים לתמיכת משרד התרבות. 

עולמות – הכנס מתקדם בהתאם לתכנון. 

מאורות – היה כנס מעולה, תודה לכל העוסקים ועוסקות במלאכה. סיכום כנס מסודר יהיה בישיבה הבאה. 

דורות – יתקיים באותו המיקום של שנה שעברה. 

בדיון – אמ"ל

פרס גפן – מתבצע איסוף יצירות זכאיות. 

פרס עינת – אמ"ל 

נוכחות במרשתת – הנוחכות טובה וכמתוכנן. צריך לעשות alt text לתמונות בשביל הנגשה. 

שיתופי פעולה –  יש פניות רבות. הקרובה היא הקרנה של הנסיכה הקסומה בדיזנגוף סנטר.

גזברות – פועלים לצמצם את השימוש במזומן באירועי עמותה.

46א – בודקים אופציות בשביל לעלות את סיכויי קבלת 46א.

שנתון – אמ"ל

וורלדקון – אמ"ל

מחשוב – אמ"ל

נושאים לדיון

תקציב – הגזבר במילואים. נדחה לישיבה הבאה.
אישור מנהלי אייקון – עינת סיטרון וגיא קובל מונו פה אחד כמנהלי אייקון 2023.