ישיבת ועד האגודה הישראלית למדע בדיוני ולפנטסיה התקיימה ב-21/02/2023 ברמת גן

נוכחים: ליאת שחר קשתן (יו"ר), דרור רייף נשר, נימרוד סקאל, בר פיישבן, עינת סיטרון, וחננאל לבנה.

עדכונים קבועים:

אייקון – מחפשים מתחם אחר עקב שיפוצים גדולים המתוכננים במתחם הקיים. חלק מהסגל גויס. עובדים על נושא.

עולמות – התכניה תעלה בקרוב. 

כרגע יש מעט פיגומים ועבודות במתחם שאמורים להסתיים לפני תחילת הכנס. במידה והשיפוץ יתעכב נתקשה מאוד לקבל אישור לקיים את הכנס. כרגע הכנס פועלים תחת ההנחה שהשיפוץ יסתיים בזמן כפי שהעירוני הבטיח, ואנחנו עושים את כל המאמצים כדי לקבל את האישורים המתאימים מראש כך שהכל יהיה מוכן ברגע שהפיגומים ירדו. 

מאורות – הכנס היה מעניין ומוצלח, אך הפסדי מבחינה תקציבית. 

דורות – מתקדם היטב. 

בדיון – עקב מינויה של עינת סיטרון למנהלת אייקון, אשת הקשר לכנס בדיון תהיה ליאת. 

פרס גפן – התחילו להתפרסם רשימות בקטגוריות השונות לבחינת הציבור. 

פרס עינת – אמ"ל 

נוכחות במרשתת – הכל כרגיל. 

שיתופי פעולה –  עובדים על ייעול משאבי האגודה בשביל לאפשר שיתופי פעולה באירועים באופן טוב יותר, ספציפית דרוש א. תוכן שנתי שיוכלו לסייע במציאת מרצים.ות והרצאות מתאימות לאירועים שפונים אלינו. 

גזברות – הד"וח השנתי בעבודה. 

46א – אמ"ל

שנתון – התחילו איסוף סיפורים.

וורלדקון – אמ"ל

מחשוב – אמ"ל

נושאים לדיון

תקציבשנתי לאגודה- אושר פה אחד. יתבצע אישור מחדש אחרי עולמות