ישיבת ועד האגודה הישראלית למדע בדיוני ולפנטסיה תתקיים ב-05/05/2023 בשעה 10:00 באור עקיבא.

נושאי הישיבה
עדכונים קבועים:
אייקון
עולמות
מאורות
דורות
בדיון
פרס גפן
פרס עינת
נוכחות במרשתת
שיתופי פעולה
גזברות
מחשוב
שנתון

וורלדקון
מעבר על רשימת משימות

נושאים לדיון:

רואה חשבון

מבחני תמיכה של משרד התרבות
תפקיד מנהל שיווק אגודה

כרטיס אשראי

מפגשי פעילים

מעבר על התקציב פוסט עולמות

שבוע הספר

תיעוד אירועי תוכן