הודעה על אספה כללית מאי 2023
האגודה הישראלית למדע בדיוני ולפנטסיה (ע"ר) מכריזה בזאת על אספה כללית. האספה תתקים ביום חמישי 18.05 בשעה 19:30, בפורמט וירטואלי.

על סדר היום של האספה:

החלפת רו"ח ואישור מינוי רו"ח.

קישור לאספה ישלח לחברי האגודה במייל.

נזכיר לפי הנחיות רשם העמותות יש צורך להפעיל מצלמה על מנת להצביע.