ישיבת ועד האגודה הישראלית למדע בדיוני ולפנטסיה תתקיים ב-21/06/2023 בשעה 10:00 בכפר סבא.

נושאי הישיבה
עדכונים קבועים:
אייקון
עולמות
מאורות
דורות
בדיון
פרס גפן
פרס עינת
נוכחות במרשתת
שיתופי פעולה
גזברות
מחשוב
שנתון

וורלדקון
מעבר על רשימת משימות

נושאים לדיון:
קביעת מועד לאספה כללית לבחירות (ואישור דוחות) – 5.10 ב-20:00