אסיפה כללית של האגודה הישראלית למדע בדיוני ולפנטסיה (ע"ר)

מיקום: מרשתת.

שעה: 17:30

יום: 30/04/2024

בשעה 17:30 לא היה קוורום. האסיפה נדחתה בחצי שעה לפי תקנון העמותה.

בשעה 18:00 היו 11 חברי עמותה והרו"ח המבקר של העמותה. 

מינוי יו"ר האסיפה: לפי התקנון יו"ר העמותה היא יו"ר האסיפה. ליאת שחר קשתן היא יו"ר האסיפה.

מינוי מזכיר האסיפה: ליאת מציעה את חננאל לבנה, אושר 9 מתוך 11 נוכחים, 2 לא הצביעו. 

אישור דוחות כספיים ומילולים

הרו"ח הציג את הדוח הכספי.

הוועד הציג את הדו"ח המילולי.

ועדת ביקורת המליצה לאשר את הדוחות.

אישור הדו"ח הכספי: אושר 10 מתוך 11 נוכחים, 1 לא הצביע.

אישור הדו"ח המילולי: אושר 10 מתוך 11 נוכחים, 1 לא הצביע.

סוף.