האסיפה התכנסה בשעה 18:00, אך לא היה קוורום. האסיפה התפזרה והתכנסה שוב לאחר חצי שעה, הפעם עם קוורום.
מספר חברי העמותה הנוכחים: 26 וארבעה ייפוי כוח לבחירות.
עינת סיטרון, יו"ר העמותה, מונתה אוטומטית כיו"ר האסיפה על פי התקנון.
הדס משגב נבחרה פה אחד כמזכירת האסיפה.
1. סיכום שנה: הוועד דיווח על פעולותיו בשנה האחרונה.
2. דו"ח כספי:
2.1 רו"ח של האגודה, מר צבי בר, הציג בפני האסיפה את הדוח הכספי והמילולי לאישור.
2.2 חברי ועדת ביקורת הציגו את המלצתם לאשר את הדו"ח הכספי.
2.3 סה"כ הצביעו 26 חברי אסיפה בעד אישור הדו"ח הכספי והמילולי.
2.4 הדו"ח הכספי אושר פה אחד.
3. בחירות: נערכו בחירות כלליות לוועד האגודה ולוועדת ביקורת. סה"כ הצביעו 30 חברי אגודה.
3.1 מועמדים לוועד: ליאת שחר קשטן , נעמה פרידמן, הדס משגב, אלעד אייזן, עינת סיטרון ,דמיאן הופמן, סיון קוטיק ודפנה קירש.
3.2 מועמדים לוועדת ביקורת: אורן קפלן, לילי דאי
3.3 נבחרו לוועד: ליאת שחר קשטן, נעמה פרידמן, הדס משגב, אלעד אייזן, עינת סיטרון, סיון קוטיק ודמיאן הופמן.
3.4 נבחרו לוועדת ביקורת: אורן קפלן, לילי דאי
4. האסיפה ננעלה על ידי היו"ר.
5. וועד האגודה התכנס ובחר בליאת שחר ליו"ר האגודה.