ישיבת ועד האגודה הקרובה תערך ב-27.12.2015 בשעה 20:00 בירושלים.

חברי אגודה המעוניינים להעלות נושא בפני הוועד מוזמנים לחצי השעה הראשונה של הישיבה, בתיאום מראש עם מזכירות האגודה.

נושאי הישיבה

עדכונים קבועים:

כנסים: אייקון, עולמות, מאורות, בדיון.
ארגוני בת: אמא"י, קהילת ג'וס וידון.
פרסים ותחרויות: פרס גפן, פרס עינת, מענק.
מחשוב, כולל אתר ופייסבוק.
שנתון.

 

נושאים לדיון:

 1. מעבר תא דואר.
 2. העברת חשבון האשראי לבנק הפועלים.
 3. הנחת עמתות בדוכנים בכנסים.
 4. דיון ברכישת ציוד הגברה לכנסים.
 5. תקציב לתחזוק, פיתוח ושיווק של פאנטום VOD.
 6. דיון במדיניות משוב לפעילי האגודה.
 7. תכנית עבודה שנתית לוועד.
 8. מינוי מנהל בדיון.
 9. סעיף מוכרת מס. בשביל 46 א'.
 10. חגיגות ה-20 לאגודה.
 11. עדכון סטטוס מחסן.
 12. כנס דורות.