ישיבת ועד האגודה הקרובה תערך ב-27.03.2016 בשעה 20:00 בגוש דן.

חברי אגודה המעוניינים להעלות נושא בפני הוועד מוזמנים לחצי השעה הראשונה של הישיבה, בתיאום מראש עם מזכירות האגודה.

נושאי הישיבה

עדכונים קבועים:

כנסים: אייקון, עולמות, מאורות, בדיון.
ארגוני בת: אמא"י, קהילת ג'וס וידון.
פרסים ותחרויות: פרס גפן, פרס עינת, מענק.
מחשוב, כולל אתר ופייסבוק.
שנתון.

נושאים לדיון:

עידוד פעילות פריפריה.

דיון במבצעים מיוחדים על חברות לאגודה לכבוד שנת העשרים.

דיון במעמד צוות מניעת הטרדות מיניות.

נוהל הוצאת כספים מחוץ לתקציב.

מדיניות קניית דומיינים.

דיון בתמיכה בפרסים ספרותיים שמוענקים ע"י גופים חיצוניים.

חנות האגודה.