ישיבת ועד האגודה הקרובה תערך ב-07.07.2016 בשעה 19:30 בגוש דן.

חברי אגודה המעוניינים להעלות נושא בפני הוועד מוזמנים לחצי השעה הראשונה של הישיבה, בתיאום מראש עם מזכירות האגודה.

נושאי הישיבה

עדכונים קבועים:
כנסים: אייקון, עולמות, מאורות, בדיון.
ארגוני בת: אמא"י, קהילת ג'וס וידון.
פרסים ותחרויות: פרס גפן, פרס עינת, מענק.
מחשוב, כולל אתר ופייסבוק.
שנתון.
חגיגות ה-20 שנה לאגודה.

 

נושאים לדיון:
החלטה על כינוס אסיפה כללית

מינוי חבר.ת ועד חדש.ה

אישור תקציב אייקון

סריקת המימד העשירי

הוספת הנחה לאזרחים ותיקים להרשמה לאגודה

אישרור נהלים לצוות מניעת הטרדות לאחר שינויים שבוצעו בנוהל

שיתוף פעולה עם כנס חינוך

קידום האגודה בכנסים של האגודה

סיכום כנס בדיון ועולמות – אם מנהלי הכנס יוכלו להגיע לישיבה

מזכירות האגודה – אם המזכירה תוכל הלגיע