אספה כללית של עמותת אגודה ישראלית למדע בדיוני ולפנטסיה (58-028757-1)

מיקום: אבן גבירול 26, תל אביב. בית ציוני אמריקה.

שעה: 15:30.

תאריך: 18/08/2016.

בשעה 15:30 לא היה קיים קוורום ולכן לפי תקנון העמותה האספה נדחתה לשעה 16:00.

בשעה 16:00 התחילה האספה בנוכחות 40 מחברי העמותה.

יו"ר האספה לפי התקנון היא יו"ר ועד העמותה – הגברת ליאת שחר קשתן.

יו"ר העמותה הציעה את מר חננאל לבנה לשמש כמזכיר האספה – ההצעה התקבלה פה אחד.

 

אישור דו"ח כספי ומילולי

רואה החשבון של העמותה, מר צבי בר, הציג את הדו"ח הכספי לחברי העמותה וענה על השאלות השונות. הרו"ח אמר שהניהול הכספי הוא תקין.

לאחר מעבר על הדוח הכספי והמילולי והעברת שאלות הבהרה, ועדת ביקורת המליצה לחברי העמותה לאשר את הדו"ח הכספי והמילולי.

התקיימה הצבעה: 40 בעד אישור הדו"ח הכספי והמילולי. 0 נגד.

האספה הכללית אישרה את הדו"ח הכספי והמילולי לשנת 2015.

 

אישור מינוי הגברת לימור נעמן לחברת ועד העמותה

ועד העמותה מינה בחודש יולי את הגב' לימור נעמן לחברת ועד העמותה לפי סמכותו בתקנון.

התקנון דורש להביא את המינוי לאישור האספה הכללית הקרובה ביותר למועד המינוי.

התקיימה הצבעה: 40 בעד אישור הגברת לימור נעמן. 0 נגד.

האספה הכללית אישרה את מינוי הגברת לימור נעמן לחברת ועד העמותה.

 

אישור העמותה לפי סעיף 46א'

ועד העמותה, בהתאם לבקשת רו"ח צבי בר, מבקש מהאספה הכללית להסמיך את הועד ומר צבי בר לפועל להשגת אישור 46א' (לעניין תרומות). הדבר יאפשר לעמותה לקבל תמיכה כספית חיצונית בצורה קלה יותר.

התקיימה הצבעה: 40 בעד הסמכת הועד ורו"ח צבי בר להשגת אישור 46א'. 0 נגד.

האספה הכללית אישרה את הסמכת הועד ורו"ח צבי בר להשגת אישור 46א'.

 

שיחה כללית על מועד האספה הכללית

להלן אוסף הדעות שהושמעו באופנים שונים:

הבעיה באייקון היא שאנשים לא מגיעים, בגלל אירועים מקבילים וחברי אגודה שבתפקידי סגל. דווקא הפעילים הבולטים הם אלה שלא יכולים להגיע לאספה באייקון.

בחירות בקיץ הן בעייתיות בגלל שלפני אייקון חשוב שיהיה ועד מנוסה.

מה שחשוב זה לא הכמות – אלא שאנשים שמגיעים למה שחשוב להם. ואז יש מספיק זמן להתבטא. כמו כן, החשיבות היא לא בהצבעה, זה טכני. חשוב הדיון עצמו.

אחרי אייקון אנשים עייפים, וצריך פרק זמן מסוים בין האירועים.

עמנואל לוטם: מציע לפרק את האספה הכללית לאורך שנת הפעילות, ולהצמיד לכל פעילות ואירוע של האגודה.

יש בעיה באישור כספי בעולמות שהוא מוקדם מדי ולא מספיקים להכין את הדו"ח הכספי בזמן.

נראה שיום חמישי בערב הוא זמן טוב לאספה כללית.

 

ההסכמה הכללית (ללא הצבעה) היא שיש חשיבות לקיים אספות לאורך כל שנת הפעילות על מנת לאפשר דיונים משמעותיים. זאת למרות פגיעה אפשרית ביכולת ההגעה של חברי האגודה לאספות השונות. הוועד ידון בנושא בישיבת הוועד הקרובה ויפעל לקיים את ההסכמה הכללית לקיים אסיפות נוספות מעבר לאסיפת בחירות בפסטיבל אייקון.

יש רצון להעלות לדיון את נשוא דחיית האספה הכללית. ענבר מאירסון, חברת ועדת ביקורת, אומרת כי יש פגם בקבלת החלטה בנושא בלי שהנושא פורסם מראש לחברי העמותה.

עמנואל לוטם: ב-2000 הוחלט להאריך את כהונת הוועד עד אחרי ארמגדון.קון. החלטה זו צלחה את רשם העמותות.

לכאורה יש כאן יותר אנשים ממה שהיה בכל אספה כללית. ולכן יש לגיטימציה יותר גבוהה. אבל יש חשיבות גם לכך שנבצע דיון ארוך בנושא.

בשלב זה נעשתה הצבעה על העלאת הנושא לדיון, ולאחר מכן הצבעה בנושא זה. לאחר פנייה לרשם העמותות התברר כי לא ניתן להצביע על נושאים שלא ניתן להם התראה מראש [10 ימים לפני האספה, לפי תקנון האגודה]. לכן ההצבעה בנושא מבוטלת למפרע.