ישיבת ועד האגודה הקרובה תערך ב-16.09.2016 בשעה 10:30 בירושלים.
חברי אגודה המעוניינים להעלות נושא בפני הוועד מוזמנים לחצי השעה הראשונה של הישיבה, בתיאום מראש עם מזכירות האגודה.

נושאי הישיבה

עדכונים קבועים:
כנסים: אייקון, עולמות, מאורות, בדיון.
ארגוני בת: אמא"י, קהילת ג'וס וידון.
פרסים ותחרויות: פרס גפן, פרס עינת, מענק.
מחשוב, כולל אתר ופייסבוק.
שנתון.

נושאים לדיון:

חשבון בנק של האגודה
מדיניות כרטיסי חינם