חברת הוועד הדס משגב הודיעה על התפטרותה מהוועד ב-09.10.2016.

התפטרותה נכנסה לתוקף באופן מיידי. הודעה נמסרה לוועד ולוועדת ביקורת.

בברכה,

מזכיר הוועד