פרוטוקול ישיבת ועד 09.10.2016

נתניה תובב"א

נוכחים: ליאת שחר קשתן (יו"ר), עינת סיטרון, גיא בוסקו, לימור נעמן, חננאל לבנה.

הצבעה בייפוי כוח: הדס משגב, יבגני קנטור.

אורחת: רותם ברוכין.

 

מדבקות למניעת הטרדה מינית

החלטה מקדמית: דנים רק בכנס הקרוב, לא דנים בהצעה חוזרת לתמיכה במדבקות – הצעה אשר ככל הנראה תעלה להחלטה בוועד החדש שייבחר.

רותם: תודה רבה שהתכנסתם לפגוש אותי. אני לא אחזור על המייל הארוך ששלחתי לוועד והתגובה הארוכה שכתבתי בקבוצת סגל. רמי צודק בתגובה שלו בפייסבוק של הסגל – המדיניות כאן מונעת יותר מדי מחששות. היה לי  מאוד קשה בשבועות האחרונים, גם בגלל חוסר התמיכה ביוזמה ובמיוחד  בגלל הפער בין ההחלטה של אי תמיכה במדבקות להחלטה של  הגבלות על חלוקת המדבקות של הוועד. הרגשתי לא מוערכת כפעילה ותיקה שמכירה את האגודה, את הכנסים ואת נושא מניעת הטרדות מיניות ורוצה לעזור. במיוחד רציתי לדבר אתכם בעצמי ולשמוע את התנגדות הועד ולהסביר את הצד שלי. לדוגמה, איך דמיינתי את חלוקת המדבקות: (מדגימה) "הי, ליאת, רוצה סטיקר?", ליאת: "לא". רותם: "בסדר". ואז נגמר. בלי להכריח, בלי לשכנע. אני חושבת שהוועד לא צריך לאסור חלוקת מדבקות – אלא לתת הנחייה איך מחלקים אותן ללא יצירת חיוב לשים מדבקות.

ליאת: הכוונה לא הייתה הנחתה של הוראות. הוועד מנסה לצפות את התמונה הגדולה ומנסה למנוע דברים. ולכן זה לא היה בכוונת הנחתה אלא מניעת תסריטים עתידים שהוועד חושש מהם.

רותם: מה שקרה בפועל זה הוראה. לקחתם סמכות. לא סמכתם עלי, על אנשי סגל ועל אלפי דיסקליימרים. אפילו לא סמכתם על כך שאתדרך אנשים לכבוד אישי למרחב. אסור להדביק את המדבקות על אף אחד בכוח, כמו שאסור להדביק מדבקה של פאנדום על אנשים שלא מעוניינים בכך.

חננאל: חשוב לציין  שיש עניין של סמלים. לשים מדבקה זה סמל חזק מאוד, הוא יוצר הפרדה ומסמל קבוצה. בהיסטוריה ראינו הרבה מקרים שבו אנשים בחרו לסמן את עצמם או אחרים בעזרת משהו ויזואלי על הבגד. הדבר דומה לשימוש בתג אדום לחברי סגל – כי זה מסמל משהו משמעותי יותר מכל אמירה אחרת.

לימור: השאלה מה זה מסמל? כלומר זה מסמל משהו טוב.

רותם: אני לא יכולה לדמיין שמישהו יחייב איש סגל לשים מדבקה.

ליאת: זה לא בהכרח להכריח במקום, זה יכול להיות אחר כך בדיונים בפייסבוק. אנשים בפייסבוק שחקו כבר אנשי סגל. היחס של אנשים יכול מאוד להשפיע.

רותם: בסופו של דבר כשיש טרולים ברשת – הם לא מייצגים את את הרוב השקט. ושוב, אי אפשר לבסס מדיניות על פחד מטרולים. ברור שעלולות להיות ביקורות. אבל זה לא שווה את זה, אם הצלחנו למנוע הטרדות? בעיני זה שווה את זה. המדבקות בסך הכל עוזרות לאנשים להביע עמדה בעד מטרה חשובה – מרחב בטוח בכנס

ליאת: המטרה כאן היא לא לפתוח מחדש את עניין תמיכת הוועד במדבקות. אבל חשוב לי לשים על השולחן את החשש שזה יהיה כמינוי של הכנס.

לימור: אני מבינה את מה שליאת אומרת. נותנים למישהו בקהל הכנס או מתנדב מדבקה – והוא יחשוב שהוא חלק מייצג את צוות מרחב בטוח.

רותם: מדבקה איננה מינוי. זה שונה מכל שאר הסמלים האחרים של הכנס [ תג, פס וכו'].

ליאת: אני חוששת ממינוי "לצבא מלחמה בהטרדה מיניות".

לימור+ליאת: חשש מכך שאנשים שיחשבו שהם פועלים בגיבוי של הכנס וזאת בלי הכשרה מתאימה.

חננאל: עניין של עלות מול תועלת.

גיא:  אבל כבר עשו את הבדיקה הזאת בכנסים אחרים.

ליאת: הבדל בגישה בכנסים אחרים שבו מקובל ללכת עם יותר מדבקות וסרטים.

רותם: בכנסים בחו"ל מחלקים גם חולצות וסרטי זרוע.

בוסקו: אני חושב שאתם חוששים יותר מידי. מונעים מפחדים.

רותם: אני וכל מי שיצטרף אליי ויתודרך נחלק את המדבקות עם מגבלות ועם הנחיות במטרה לצמצם את הרעיונות הבעייתיים שאנשים אולי  יקבלו. אני יודעת שהוועד קיבל מייל שממש לא הסכמתי איתו, שמציע  לחייב אנשים להסתובב עם מדבקה, ואני מבינה בעקבות המייל הזה שיש חשיבות לנושא חלוקת המדבקות. אני עדיין לא מאמינה שמישהו ינסה לחייב אנשי סגל ללכת איתן.

ליאת: בתגובות בנושאים אחרים ראינו הקצנה בדעות ובעמדות.

רותם: יש קולות קיצוניים תמיד.

ליאת: אבל מהם אנחנו חוששים.

לימור: יבקרו אותנו, אבל אני לא חושבת שזה צריך למנוע מאיתנו.

 

הדיון עבר לנושא  צעדים פרקטים.

ליאת: זה בעייתי למנוע מאנשי סגל בלי תג לעשות משהו. אבל שיחולקו כמו שרותם תיארה קודם. מציעה שאנשי סגל עם תג \  בתפקיד לא יחלקו את זה. הדגש הוא שסגל כאשר הוא בתפקיד אינטנסיבי [משמרת קופות \ אחמ"ש] וכו' לא יחלק. אנשי סגל בכיר שכל הזמן בתפקיד יחלקו מתי שיש להם זמן רגוע יותר.

רותם: אבל אלו הנחיות תפעוליות.

ליאת: יש הנחיות כאלה לכל תפקיד, זה לא משהו יוצא דופן, זה פשוט משהו תפעולי של הנהלת הכנס.

 

הועלתה הצעה: לאשר לסגל מחלק מדבקות כשהם בלי תגים באייקון הקרוב.

הצבעה: הצבעה עברה פה אחד.

 

ליאת: חלוקה עם תג היא סוגיה נפרדת. כמו שאני רואה את זה יש שתי סוגי חלוקות חלוקה פאסיבית (רק כאשר מבקשים ממך) ואקטיבית (ללכת ולהציע לאנשים). מציעה שסגל שיוצא לחלק את המדבקות בצורה אקטיבית יוריד את התג. אבל פאסיבית לא נמנע מהם לחלק כאשר הם עם תג.

רותם: לא מבינה למה אתם נכנסים לפינות לגבי חלוקה פאסיבית ואקטיבית. זו יוזמה טובה, ואני באמת חושבת שההבחנה הזו לא משמעותית. חלק מהסיבה שהתחלתי אותה היא  כי שמעתי מיותר מידי אנשים בפייסבוק שעזבו את עולם הכנסים בגלל תחושה שאין מי שיטפל בהם אחרי שהוטרדו. הסטיקרים רק מעבירים מסר, הם לא נותנים סמכות. אני מבקשת שתבינו את הפוטנציאל לטוב, הרבה אנשים מסתובבים עם סטיקרים ומראים תמיכה בנושא.

 

הועלתה הצעה: יתאפשר לסגל לחלק עם תגים באייקון הקרוב.

הצבעה:  ההצבעה עברה ברוב [4 מתוך 7] קולות.

 

יבגני [התייחסות מקוונת בזמן אמת בהמשך לתוצאות ההצבעה]: הפתח של חלוקת המדבקות בלי תג סגל מאפשר מרווח "התחכמות" שנראה בעיני לגיטימי ומאזן בין הרצונות – מי שרוצה יכול להוריד את התג לרגע ואז להחזיר. חלוקה עם תג סגל בהגדרה המעורפלת של "לא בתפקיד" זה כבר התחכמות של "בוא  אעשה כאילו התפשרתי כדי שתהיה כתובה קביעת פשרה (שלא תחזיק מים)". במציאות המעשית, בה אי אפשר לבצע הפרדה הרמטית ברגע שאיש סגל מחלק משהו, אין הבדל מהותי (מהבחינה המעשית) בין שתי ההחלטות, אבל יש הבדל ברור מבחינת מדיניות האגודה והבעת תמיכה – אישור חלוקת המדבקות עם תג סגל משמעותה לקיחת חסות de facto על היוזמה.
אני מסתייג מקיום הצבעה על אפשרות שאפילו לא הוצגה בדיון המקדים לישיבה, ומרגיש צורך לציין כי בעקבות פניות תוקפניות שקיבלנו בשבועות האחרונים (בעקבות הדיון המקורי) שהחששות שהוצפו בישיבה הקודמת מצד המתנגדים מתממשים על פניו. לאור כך ההסתייגות שלי מהתמיכה בפועל ביוזמה רק מתבססת – אנו צריכים להרחיב את מתן המענה בתחום מבלי להשתמש באמצעי סימון אישיים.

 

מעבר לדיון נושא מגבלות על החלוקה

מדבקות – ללא חלוקה בעמדות רשמיות של הכנס והאגודה. הנהלת אייקון תנחה את הסגל שלה מתי יהיה אפשר או אי אפשר לחלק מדבקות בהתאם לצורך התפעולי של הסגל.

הוועד בטוח שרותם תנחה אנשים בדבר החשיבות של איך לחלק בלי ליצור לחץ על אנשים.

ליאת: רוצה להבהיר שחשוב שזה יהיה בלי שום לחץ, אפילו לא מרומז.

רותם: אני מסכימה הדעות שעלו בישיבה שאין הרבה הבדל בין איש סגל בלי תג ועם תג (הרי קל לראות מי סגל ולדעת מי הוא, והורדה של תג לרגע לא משנה), ובגלל זה אני מעריכה את ההחלטה לאפשר גם לאנשי סגל עם תג לחלק את הסטיקרים ומודה עליה. בהמשך להתנגדות המובנת של יבגני, חשוב לי מאוד להעביר לסגל שרוצה לחלק את המדבקות שהן יוזמה עצמאית קהילתית, ואיש סגל שמחלק אותן מייצג רק את עצמו ולא את הפסטיבל, הועד או האגודה, ואבקש שהם יעבירו את העמדה הזו הלאה אם הם מעוניינים לחלק. אני רוצה שוב להודות לוועד שפגשתם אותי והסכמתם לפתוח מחדש את הנושא. גיבשתי עקרונות לחלוקת הסטיקרים וניתן לקרוא אותם בסוף המסמך, בכוכבית.

 

הדס: משמעות אישור ההצעה הזאת, בעיני, היא יצירת מראית עין של מדיניות מסוימת מטעם האגודה. אני מתנגדת ליצירת מראית העין הזו מהסיבות שציין יבגני. אני לא מעוניינת שהמדיניות הזו תייצג אותי. לכן אין לי יכולת להמשיך בתפקידי בחברת וועד.

 

דוכן אגודה בסינמטק:

ליאת: רק בזמן המרכזי. 17:00-21:00

בוסקו: לדעתי מיותר.

ליאת: חשיבות לנראות של האגודה.

הוועד ידון עם הנהלת הכנס על איוש למשמרת אחת כל ערב בסינמטק.

 

מחשוב האגודה:

תיקבע ישיבה עם דמיאן בנושא מחשוב הכנסים מיד אחרי אייקון.

 

תוספת של רותם לבקשתה:
עקרונות החלוקה כפי שגיבשתי אותם (להעברה לכל מי שמעוניין לחלק את הסטיקרים, כדי שיעבירו את התדריך הלאה), או בקיצור, אסל"ן –

איסור לאלץ, לבקש, לשדל, להכריח, לשכנע, לדרוש או להפעיל לחץ חברתי על כל אדם (סגל, מבקרים, מתנדבים, מרצים) להדביק על עצמם את המדבקה או לקחת אותה. מותר להציע. אם ענו לכם לא – אז לא. לא לשאול למה. לא לחקור. לא להגיד "נו, אבל כולם מסתובבים עם מדבקות". אני לא יכולה להדגיש את הסעיף הזה מספיק. אם אשמע על מישהו שמנסה לעשות כזה דבר אבוא לקחת ממנו את המדבקות.
סמכות – חלוקת המדבקות אינה מקנה למי שמסתובב איתן סמכות או מינוי לטפל בהטרדות מיניות, והן נועדו אך ורק להבעת תמיכה במרחב בטוח ובמניעת הטרדות מיניות בפסטיבל. כמובן שאם אנשים עם סטיקרים (או בלי) רואים מקרה שהם חוששים שהוא הטרדה מינית הם יכולים לנסות לברר ולשאול. אבל חשוב שלא ינסו לטפל בו בעצמם. טיפול במטרידים ומטרידות וטיפול במוטרדים ומוטרדות הוא עניין רגיש מאוד ורק צוות מניעת הטרדות מיניות מוסמך לעשות זאת בפסטיבל. רצוי בהחלט להזכיר בחלוקה שיש צוות מניעת הטרדות מיניות ואם באי הפסטיבל ראו / שמעו / נתקלו / חוו הטרדה מינית הם מוזמנים לפנות (ולהפנות) אלינו.

לכלוך – אסור ללכלך! הקפידו להדביק את המדבקות רק על עצמכם, על בגדים או תיקים, ולא על קירות, מדרגות, מעקות, דלתות, שולחנות, כסאות, או כל דבר אחר במתחם. אל תעשו עבודה קשה לצוות הפירוק.

ניתוק – כשאתם מחלקים את המדבקות אתם לא עושים את זה בשם אייקון, ואתם צריכים לנתק את עצמכם ממנו ולהבהיר שחלוקת המדבקות היא יוזמה עצמאית וקהילתית ואינה נעשית מטעם הפסטיבל. אתם מחלקים את המדבקות כאנשים פרטיים שרוצים להיות חלק מיוזמה קהילתית.