ישיבת ועד האגודה הקרובה תערך ב-10.11.2016 בשעה 19:00 בתל-אביב.
חברי אגודה המעוניינים להעלות נושא בפני הוועד מוזמנים לחצי השעה הראשונה של הישיבה, בתיאום מראש עם מזכירות האגודה.

נושאי הישיבה:

העברת מקל מהוועד הקודם

מינויים בוועד

מינוי מורשי חתימה

פרידה מחברות הוועד היוצאות