ישיבת ועד האגודה הישראלית למדע בדיוני ולפנטסיה תתקיים ב-27/04/2017 בשעה 19:00 בתל אביב
נושאי הישיבה
עדכונים קבועים:
כנסים: אייקון, עולמות, מאורות, דורות, בדיון.
קהילת ג'וס וידון
הפרדות מאמא"י
פרסים ותחרויות: פרס גפן, פרס עינת, מענק.
יח"צ ושיתוף פעולה
מחשוב
אתר ופייסבוק
שנתון
נושאים לדיון:
קשר של הוועד לקהילה ומדיניות פייסבוק של הוועד
פרישת חברי אגודה
נוהל פרישת חברי אגודה
רענון רשימת המתנדבים הנדרשים לאגודה

התווסף בעריכה: חברות משפחתית באגודה