ישיבת ועד האגודה הישראלית למדע בדיוני ולפנטסיה תתקיים ב-23/05/2017 בשעה 19:00 בתל אביב

נושאי הישיבה

עדכונים קבועים:

כנסים: אייקון, עולמות, מאורות, דורות, בדיון.

קהילת ג'וס וידון

הפרדות מאמא"י

פרסים ותחרויות: פרס גפן, פרס עינת, מענק.

יח"צ ושיתוף פעולה

מחשוב

אתר ופייסבוק

שנתון

נושאים לדיון:

סיכום  עולמות

המשך דיון אודות השירותים

שבוע הספר

קידום ה-VOD – דיון מחדש בחלוקת החולצות

דיון ראשוני במדיניות כרטיסי החינם לסגל

תקציב פסטיבל אייקון ורכש ציוד הגברה ותאורה