ישיבת ועד האגודה הישראלית למדע בדיוני ולפנטסיה תתקיים ב-30/10/2017 בשעה 19:00 בתל אביב

נושאי הישיבה

נושאים לדיון:

מינוי יו"ר

קביעת נהלי ועד

מינוי מורשי חתימה

סיכום הכהונה החולפת והעברת נושאים לוועד החדש

חלוקת תפקידים

קביעת אספה כללית לנובמבר (אישור דו"ח כספי ומילולי, דמי חבר מופחתים לסגל כנסים)

מינוי מנהל אייקון 2018

התנעת עבודה על תקציב 2018

הוספה ב-24/10/2017: מינוי יו"ר ועגת פרס גפן

עדכונים קבועים:

כנסים: אייקון, עולמות, מאורות, דורות, בדיון.

קהילת ג'וס וידון

הפרדות מאמא"י

פרסים ותחרויות: פרס גפן, פרס עינת, מענק.

יח"צ ושיתוף פעולה

מחשוב

אתר ופייסבוק

שנתון