פרוטוקול ישיבת ועד האגודה 30.10.2017

מיקום: תל אביב

זמן: 19:30

 

נושאים:

 

מינוי יו"רליאת שחר קשתן מונתה פה אחד.

 

קביעת נהלי ועד – אושרו נהלי הוועד הקודמים [ניתן לראות אותם כאן: http://www.sf-f.org.il/archives/1567].

 

מינוי מורשי חתימה – כל חברי הוועד מאושרים לחתום בחתימה בודדת לחוזים. מורשי חתימה לבנק ולאשראי (ישרכארט) הם ליאת שחר קשתן, יבגני קנטור והדס משגב.

 

קביעת אספה כללית לאישור דו"ח כספי ומילולי – ממתין לאישור רואה החשבון.

 

מינוי מנהל אייקון 2018 – תומר שלו מונה פה אחד.

 

מינוי יו"ר ועדת פרס גפן – אמיר הירשפלד מונה פה אחד.

 

התנעת עבודה על התקציב – מרכיבים עיקריים המתוכננים בתקציב מעבר להוצאות שוטפות: תקצובי מענק, פרס גפן ותרגום. הגדלת תקציב מחשוב בשביל ה-VPS, הכנסת תקציב היח"צ לבסיס התקציב. הוצאת פרסום כלליות לפרסום המענק.

 

סיכום כהונה קודמת והעברת נושאים לישיבה חדשה

 

אייקון – אייקון היה מוצלח ורווחי. הכנס בתהליכי סיכום. מתוכננת פגישה בין אייקון לעולמות כדי לתאם נושאים שונים. מתוכננת ישיבת חומש אייקון. תומר שלו יתארח בישיבת הוועד הבאה.

עולמות – עולמות וביגור לא יחפפו, למעט ההקמה של עולמות. גיוס הסגל הבכיר בעיצומו.  

מאורות – רוב הסגל הבכיר גוייס. הגשת התוכן מתקדמת.

פרס גפן – מספר ההצבעות השנה היה גדול מהרגיל. עוד שבועיים תהיה ישיבת סיכום ופתיחת שנה חדשה. הזוכים בפרס קיבלנו חשיפה נאה תודות למשרד היח"צ.  

מענק – גיוס וועדת המענק וקידום המענק עשה בשנה הבאה בתיאום עם משרד היח"צ.

מחשוב – בוצע שדרג בתשתיות המחשוב של האגודה, עברנו ל-VPS. משימות נוספות בתחום המחשוב המתוכננים הם איחוד כל הדומיינים של האגודה לרשם בודד, שדרוג מערכת התוכנייה וחיבור מדפסת הכרטיסים למאגר חברי האגודה.

אתר ופייסבוק -יש רצון לשנות את מבנה האתר, נדב יגיע לכך בהמשך.

שנתון – ממשיכים לעבוד על ההמרה לדיגיטלי. כרגע עובדים על גרסה לקינדל. כאשר תהיה מוכנה כל חברי האגודה יקבלו לינק להורדה חינם. התקיימה פגישה לקידום השנתון על משרד היח"צ והוחלט לא לקיים השנה אירוע השנה אלא להתמקד באירוע של שנה הבאה, שיציין עשור לשנתון.

 

חלוקת תפקידים:

 

גזברית האגודה – הדס משגב

דובר הוועד – חננאל לבנה

מזכיר הוועד – חננאל לבנה

חבר ועד מלווה לכנס עולמות – חננאל לבנה

אחראי מחשוב – חננאל לבנה

אחראי מזכירות האגודה – חננאל לבנה וליאת שחר קשתן

חברת ועד מלווה לפסטיבל אייקון – ליאת שחר קשתן

חברת ועד מלווה לכנס מאורות – ליאת שחר קשתן

אחראי\ת פרסים ותחרויות – ליאת שחר קשתן

חבר ועד מלווה לכנס בדיון – דותן צור

חבר ועד מלווה לכנס דורות – דותן צור

ליווי כנסים קטנים – דותן צור

אחראי מחסן – דותן צור

אחראי דוכן האגודה – דותן צור

אחראי מכתב חודשי – דותן צור

אחראי\ת בארטרים ושיתופי פעולה – נדב מילר אלמוג

אחראי\ת אתר ופייסבוק – נדב מילר אלמוג

אחראי\ת מענק – יבגני קנטור

אחראי שנתון – יבגני קנטור