ישיבת ועד האגודה הישראלית למדע בדיוני ולפנטסיה תתקיים ב-26/12/2017 בשעה 19:00 בתל אביב

נושאי הישיבה

נושאים לדיון:

תקציב 2018
הנחה לחברי סגל בחברות לאגודה – סיכום הדיון מהאספה הכללית וצעדים לקראת הגשת הצעה מחודשת באספה הבאה
עדכון תביעה
עדכונים קבועים:

אייקון

עולמות

מאורות

דורות

בדיון

פרס גפן

פרס עינת

מענק

יח"צ ושיתוף פעולה

מחשוב

אתר ופייסבוק

שנתון