ישיבת ועד האגודה הישראלית למדע בדיוני ולפנטסיה תתקיים ב-12/08/2017 בשעה 20:30 בתל אביב

נושאי הישיבה

עדכונים קבועים:
אייקון

עולמות

מאורות

בדיון

דורות

פרס גפן

פרס עינת

מענק

מחשוב

אתר ופייסבוק
שנתון

נושאים לדיון:

אספה כללית ובחירות

דיגטליזציה של המימד העשירי ופנטסיה 2000