אפשר להרשם לאגודה בדוכן האגודה המוצב בכנסים שאותם היא מארגנת ובהם היא שותפה או באמצעות האינטרנט.
מחיר החברות הוא 100 ש"ח לשנה, וסטודנטים, חיילים בשירות סדיר וצעירים מתחת לגיל 18 זכאים להנחות. מחיר לסטודנטים ואזרחים ותיקים – 80 ש"ח; לחיילים ולצעירים – 60 ש"ח.

ניתן להרשם לאגודה או לחדש את החברות בה באינטרנט: כדי לעשות זאת הקישו כאן

הערה: דמי החבר מזכים את המשלם בחברות באגודה למשך שנה אחת. חבר המחדש את חברותו לפני זמן פקיעתה, חברותו תסתיים שנה לאחר מועד פקיעת החברות הישנה (להבדיל ממועד התשלום).

חברות באגודה היא בעלת ערך רב. חברי אגודה:
יכולים לבחור ולהיבחר למוסדות האגודה – ועד האגודה וועדת ביקורת.
יכולים להשפיע על מדיניות האגודה דרך הצבעה באספה כללית.
זכאים להנחות בכל כנסי האגודה (לרבות פסטיבל אייקון, כנס עולמות, בדיון, מאורות, דורות).
מקבלים את היה יהיה – אסופת סיפורים ספקולטיבים מקוריים ממיטב הכותבים בקהילה.
זכאים להנחה על מרצ'נדייז של האגודה – ספרים, תיבת על-שלל, מניפות, ספלים ועוד.
זכאים להנחות מול חנויות נבחרות ובאירועי תרבות שונים (לחצו כאן לעמות ההטבות).
מגדילים את האגודה – ובכך מאפשרת לה לקבל הכרה משמעותית יותר, הנחות לחברי האגודה ועוד.