פרוטקול אספה כללית של האגודה הישראלית למדע בדיוני ולפנטסיה (ע"ר)

תאריך: 27.09.2018

מיקום: שפרינצק 4

 

בשעה 20:00 לא היה קוורום, האספה נדחתה בחצי שעה.

נוכחים: 35 איש. התקבלו 6 ייפוי כוח.

יו"ר האגודה היא יו"ר האספה לפי התקנון: ליאת שחר קשתן.

מזכיר האספה: חננאל לבנה נבחר ברוב קולות.

 

דחיית נושאי הדיון: ברוב  קולות נדחו נושאי הדיון ב-10 דקות בשביל עדכון כללי על מה שקרה בשנה האחרונה.

 

נושאי הדיון:

 

שינוי תקנון פרס גפן

השינוי הוא בסעיפים 2.א ו-2.ג

  1. ועדת הפרס

א. בוועדת פרס גפן יכהנו שלושה חברי אגודה: יו"ר ושני חברים.

ג. ליו"ר הוועדה תהא נתונה הסמכות לקבוע, באישור ועד האגודה, את שני חברי הועדה האחרים, ובלבד שיעשה זאת עד ליום 1 בינואר שלאחר בחירתו.

השינוי המוצע:

  1. ועדת הפרס

א. בוועדת פרס גפן יכהנו שלושה עד חמישה חברי אגודה: יו"ר ושני או ארבעה חברים.

ג. ליו"ר הוועדה תהא נתונה הסמכות לקבוע, באישור ועד האגודה, את מספר חברי הוועדה ואת זהותם, ובלבד שיעשה זאת עד ליום 1 בינואר שלאחר בחירתו.

דברי הסבר: יש הרבה יותר עבודה כיום. יש צורך בעוד אנשים. תפקדי הוועד הופך להיות יותר קידומי ופרסומי.

הצבעה: אושר ברוב קולות

 

מתן הנחה לפעילי האגודה ופעילם בכנסי האגודה

המטרה היא לעודד חברות של פעלים של האגודה, שאינם חברי אגודה. לצורך מוצע לתת להם הנחה של 50% בדמי החבר שהם היו צריכים לשלם (לדוגמה סטודנט ישלם 40 ש"ח במקום 80 ש"ח).

תתקים הצבעה נפרדת לכל אחד מהאוכלוסיות הבאות:

  1. חברי מוסדות האגודה: חברי ועד וחברי ועדת ביקורת.
  2. פעילי האגודה – כפי שיוגדר על ידי ועד האגודה. לדוגמה (שאיננה מחייבת): עורכי היה יהיה, א. מחשוב, מזכירות האגודה
  3. סגל כנסים – בזמן הכנס.
  4. מתנדבי כנסים – בזמן הכנס.
  5. מרצים ומעבירי תוכן כנסים – בזמן הכנס.

*לצורך הבהרה – בכל מקום שכתוב הכנס הכוונה לרבות פסטיבל אייקון.

דיון:

*התקיים דיון פייסבוק מקדים.

האם חברי ועד יכולים לקבל מבחינה חוקית? כן. האם ראוי? יש דיון האם זה רלוונט כי חייבים להיות חבר אגודה כדי להיות חבר ועד. חשש למראית עין. ואם זה חשוב לחברי הועד – אולים הם לא מתאימים לחברי ועד.

מה המשמעות הכספית של ההנחה? כ-3.5% עד 7% מההכנסה.

כדאי לתת לאנשים את האופציה. כי אפילו עוד מעט פעילים הם קריטים.

לא הערך הכספי הוא החשוב, הערך הסמלי הוא המשמעותי. יש חשיבות לאופן הפנייה לסגל, מתנדבים ומעבירי תוכן. הדבר צריך להתבצע ברגישות

 

הצבעה:

הצבעה ראשונה בעד עקרון ההנחה: אושר ברוב קולות
חברי מוסדות האגודה:  נדחה ברוב קולות
פעילי האגודה: אושר ברוב קולות
סגל כנסים: אושר ברוב קולות
מתנדבי כנסים: אושר ברוב קולות 
מרצים ומעבירי תוכן: אושר ברוב קולות

 

 

אישור ביטוח לחברי הוועד

חברי ועד האגודה נוטלים על עצמם אחריות מרובה, וכן סיכון אישי מתוקף תפקידם. בעקבות התייעצות עם מספר עורכי דין, הומלץ באופן חד משמעי שלחברי הוועד יהיה ביטוח ("ביטוח דירקטורים"). החלטה על ביטוח לחברי הוועד נתון להחלטת האספה הכללית, ולכן הוועד מבקש מחברי האספה לאשר ביטוח לחברי הוועד על פעילותם בתפקיד.

הצבעה: אושר ברוב קולות. אין מתנגדים.
בחירות

המועמדים הציגו את עצמם, למעט מאיה שלא הייתה בזמן הבחירות.

המליאה מינתה את רמי שלהבת, ערן אגמון ויבגני קנטור בתור ועדת הבחירות.

בחירות לוועד האגודה
חננאל לבנה
ליאת שחר קשתן
נימרוד סקאל
עינת סיטרון
בוריס בולטיאנסקי
אלעד אייזן
דניאל שוורץ

 

 

בחירות ועדת ביקורת

מאיה רוזנשיין
אלי אשד
ענבל גולדפרכט
ענבר מאירסון

 

נבחרו למוסדות העמותה:

בחירות לוועד האגודה
חננאל לבנה 
ליאת שחר קשתן 
נימרוד סקאל 
עינת סיטרון 
בוריס בולטיאנסקי 
אלעד אייזן 
דניאל שוורץ

בחירות ועדת ביקורת
ענבל גולדפרכט 
ענבר מאירסון

 

ועד האגודה מודה לחברי האגודה שהשתתפו באספה הכללית. מודה לחברי ועדת הבחירות על עבודתם המסורה. מודה לחברי הועד וועדת ביקורת היוצאים.
בהצלחה לוועד החדש.