ישיבת ועד אוקטובר תתקים ב-03/10/2018, בשעה 19:00 בתל-אביב.

נושאי הישיבה:

1. חלוקת תפקידים.

2. קביעת נהלי עבודה.

3. חפיפה מהוועד הקודם.