ישיבת ועד נובמבר תתקיים ביום ראשון, ה-04.11.2018, בשעה 19:00, בתל אביב-יפו.

נושאי הישיבה:

1. חפיפה עם הוועד היוצא ועדכון קטן של תחומים האחריות בוועד

2. ניהול משימות ועד

3. משלוח כרטיסי חבר בין כנסים

4. הזמנת מנהלי כנסים לישיבות ועד

5. משלוח שנתונים קודמים בדואר

6. עדכון פנטסיה 2000