פרוטוקול ישיבת ועד 03.10.2018

מיקום: תל אביב

שעה: 19:00

 

נוכחים: ליאת שחר קשתן, חננאל ליבנה, עינת סיטרון, אלעד אייזן, דניאל שוורץ, נימרוד סקאל, בוריס בולטיאנסקי.

 

החלטה מחוץ לישיבה: הוועד התכנס לאחר האסיפה הכללית של ספטמבר, אספת הבחירות, ומינה פה אחד את ליאת שחר קשתן ליו"ר האגודה.

 

נושאי הישיבה:

 

נהלי ועד:

נהלי הוועד הקודם אושרו פה אחד .

 

מורשי חתימה:

מורשי חתימה: כל חברי הוועד. אושר פה אחד.

מורשי חתימה בחשבון בנק: ליאת, נימרוד, חננאל. אושר פה אחד.

מורשי חתימה בחברת אשראי: ליאת, נימרוד, חננאל. אושר פה אחד.

 

חלוקת אחריות בוועד:

לוועד הנוכחי נבחרו חברי ועד ותיקים וחדשים, והחלטנו לערוך שינוי נסיוני בחלוקת התפקידים בוועד. לכל תפקיד צוותו שני אנשים: הראשון הוא חבר הוועד האחראי על התחום, כאשר התחום הוא לגמרי באחריותו ובסמכותו; השני הוא מתלמד או מלווה, כתלות בניסיון חבר הוועד האחראי על התחום.

לניסיון זה כמה מטרות: הראשונה היא לספק תמיכה לחברי הוועד בתפקידיהם. לא בהכרח תמיכה פעילה, אלא מישהו שיהיה מעודכן בכל הנעשה בתחום ויהיה אפשר להתייעץ איתו בנושא זה. בנוסף, הצורך לעדכן אדם יוסף יעודד את תיעוד התחום. המטרה השנייה היא המשכיות. במקרה שחבר הוועד האחראי על התחום לא זמין למלא את תפקידו, יהיה חבר ועד נוסף שיכיר את הנעשה בתחום עד כה ויוכל להמשיך בעצמו או ללוות את חבר הוועד הבא שימונה לתפקיד. המטרה השלישית היא כמובן הכשרה ולימוד – ככל שיותר חברי ועד יכירו יותר תפקידים כך יהיה יותר ידע וניסיון בוועדים הבאים ובאגודה בכלל.

כולנו תקווה שניסיון זה יצלח.

 

תפקיד אחראי מלווה\מתלמד
גזבר נימרוד חננאל
ליווי אייקון ליאת חננאל
עולמות עינת ליאת
שת"פ נימרוד ליאת
פרסים ותחרויות דניאל אלעד
מזכיר ועד בוריס חננאל
מחשוב חננאל דניאל
אתר ופייסבוק אלעד נימרוד
שנתון אלעד בוריס
מענק דניאל ליאת
דוכן אגודה ומרצ'נדייז דניאל עינת
כנסים קטנים עינת דניאל
מלווה מכתב חודשי בוריס אלעד
מלווה מזכירות אגודה בוריס חננאל
דוברות חננאל אלעד
מאורות אלעד דניאל
בדיון דניאל עינת
מחסן עינת נימרוד
דורות בוריס עינת